Knudsen til Stiften: God journalistik er ikke lig sund økonomi

De mange stillinger, der skæres fra Århus Stiftstidende, er ikke besparelser, men en offensiv udviklingsplan. Det skriver Lisbeth Knudsen i et brev til medarbejderne på Stiften. Læs det her.

De mange stillinger, der skæres fra Århus Stiftstidende, er ikke besparelser, men en offensiv udviklingsplan. Det skriver Lisbeth Knudsen i et brev til medarbejderne på Stiften. Læs det her.Lisbeth Knudsen har her til morgen sendt svar rundt til de redaktionelle medarbejdere på Stiften, efter at medarbejderforeningen i går udsendte et åbent brev, hvor de udtrykte mistillid til Stiftens ledelse.

Mistillidserklæringen er udløst af, at Århus Stiftstidende skal nedlægge 16 redaktionelle stillinger, hvilket en tillidsrepræsentant beskrev som en massakre.

Koncernchef i Berlingske Media Lisbeth Knudsen udtrykker sympati for medarbejdernes frustrationer, men skriver, at det ikke er en spareplan, men en offensiv udviklingsplan i en økonomisk trængt tid.

Læs brevet i sin helhed her:

Kære Morten og kolleger
Tak for jeres brev som jeg selvfølgelig havde sat pris kunne have været starten på en god og vigtig dialog mellem os internt i virksomheden. Nu er jeres brev til mig i stedet for blevet en del af den offentlige kommunikation i alle mulige andre medier omkring den nye offensive plan for Århus Stiftstidende. Det må jeg jo tage til efterretning og svare i overensstemmelse dermed.

Heldigvis ved jeg, at den interne dialog om detaljerne i planen er gået i gang. Aarhus fortjener en sprudlende og stærk lokal avis fyldt med de gode historier, debatter og spændende mennesker, som landets næststørste by er righoldigt leveringsdygtig i. Det synspunkt har jeg altid haft som koncernchef her i butikken, og sammen med den lokale ledelse har det været mit arbejdsgrundlag.

Århus Stiftstidende er byens avis og førende nyhedsaktør, og sådan skal det fortsat være. Jeg er glad for at se jeres engagement omkring avisen og dens position i markedet i mailen til mig. Det har jeg aldrig tvivlet på var til stede. Men desværre er det ikke indlysende, at god journalistik også automatisk giver en sund økonomi. Så var meget virkelig nemmere i vores verden og udsigten til at have en solid forretning mere retfærdigt fordelt.

Som alle andre dagblade er Århus Stiftstidende udfordret af de dårlige annoncekonjunkturer, store forandringer i medieadfærden hos kunderne, nedgang i indtægterne på print og stigende omkostninger, som ikke kan kompenseres i tilstrækkeligt omfang af indtægterne på de nye medieplatforme. Hvad gør vi så, når Berlingske Media og ledelsen i Berlingske Lokale Medier sammen har et stærkt ønske om, at Århus Stiftstidende skal bringes ind i en positiv spiral med en tryghed omkring økonomien, om nødvendigt ved en gang for alle at skære dybt til og tænke hele avismodellen forfra.

Man laver en plan. En plan som ikke blot er en grønthøster af en spareopgave men som er en gennemtænkt offensiv plan om morgendagens mediehus, der effektivt får bragt avisen ud af den evindelige negative rygtespredning om kæmpe underskud og en virksomhed på gravens rand. Den nye plan for mediehuset i Aarhus rummer nytænkning af avisproduktionen på ugeavis-området, nytænkning af dagbladsproduktet, nytænkning af tilbuddene på web, mobil og tablet og uden om det en sund økonomisk ramme, som sikrer at forretningen kommer tilbage på sporet.

I 2008 havde Mediehuset i Aarhus et betydeligt tocifret millionbeløb i underskud. Ved en stærk og velplanlagt turn around og kombinationen af masser af hårdt slid, de nødvendige besparelser, god journalistik og dygtigt salgsarbejde er det lykkedes at nedbringe dette beløb betydeligt på trods af alle de vanvittige skræk-scenarier, som medieforskere, radioprogramværter og kolleger har elsket at pære rundt i.

2012 skulle være skæringsåret, hvor underskuddet var væk, men sådan kommer det desværre ikke til at gå og uden en ny offensiv plan – et vejkort til fremtiden – ville vi kigge ind i fortsat underskud i 2013 af voksende størrelse. Selv den bedste og stærkeste publicist kan ikke leve med underskud. Hverken af hensyn til det store antal arbejdspladser, som fortsat er på Århus Stiftstidende, eller af hensyn til fremtidssikringen af virksomheden og relationerne til kunderne.

Den lokale ledelse af Mediehuset i Aarhus har udarbejdet en offensiv plan for fremtiden. Det er en kombination af speederen i bund på udviklingen af nye medier og på at udvikle avisproduktet. Og så er det samtidig foden på bremsen i forhold til omkostningsudviklingen.

Jeg har fuld tillid til den plan, der nu foreligger, og jeg støtter de initiativer, som den lokale ledelse har anbefalet. Jeg tror på, at det er det rigtige vejkort til fremtiden for en fortsat stærk lokal avis i Aarhus, selv om det bliver med en mindre bemanding end i dag.

Jeg forstår godt de stærke følelser omkring antallet af medarbejdere, som vi må sige farvel til. Det er en beklagelig trend, som stort set alle lokale mediehuse oplever i disse måneder. Forskellen er, at vi ikke bare laver en spareplan i Mediehuset i Aarhus for også at gøre den del af virksomheden overskudsgivende på lige fod med de andre lokale dagblade i koncernen, men vi laver en egentlig offensiv redaktionel og kommerciel udviklingsplan, og vi gør det inden for en økonomisk ramme, som er bæredygtig.

Jeg har tillid til, at vi sammen kan udfylde og udvikle de overordnede rammer i den kommercielle og redaktionelle plan, som nu lægges frem og sættes i værk. Det bliver en plan, som sikrer, at Århus Stiftstidende og Mediehuset i Aarhus fortsat vil være en stærk publicistisk faktor såvel som kommerciel partner for borgerne, erhvervslivet, detailhandlen og kulturlivet i Aarhus.

De bedste hilsener
LISBETH KNUDSEN

1 Kommentar

Jørn Henrik Jørgensen
2. NOVEMBER 2012
Re: Knudsen til Stiften: God journalistik osv

Kære Lisbeth

Jeg burde vel holde mig væk fra denne debat, men jeg kan som en gammel fisk i vandet, der havde nogle af sine bedste tidlige journalistår på Aarhuus Stiftstidende (bemærk staveformen), ikke lade være.

Der er kun to forudsætninger, der skal opfyldes, for at en trykt avis kan få succes og give overskud: Du skal lave en avis, som læserne gider læse, og du skal lave en avis, som læserne er i stand til at betale. Ingen af forudsætningerne er opfyldt, og det falder, i min optik, tilbage på den ledelse, som du sidder i spidsen for.

God weekend

Jørn Henrik Jørgensen