Knæfald i Nordjylland

Det største dementi af en artikel i mands minde udløste en sand krise på Nordjyske Medier. Over fem spalter på forsiden dementerede ledelsen et stort opsat søndagstema. Her er historien.

Det største dementi af en artikel i mands minde udløste en sand krise på Nordjyske Medier. Over fem spalter på forsiden dementerede ledelsen et stort opsat søndagstema. Her er historien.

KRISE. Fredag den 3. oktober tropper en af Nordjyllands mægtigste erhvervsmænd op på Nordjyske Mediers redaktion på Langagervej omkring fem kilometer uden for Aalborg centrum. Entreprenør Asger Enggaard, der er direktør i A. Enggaard A/S, vil mødes med de tre journalister, som skriver på en artikel om, at hans entreprenørselskab har fået lov til at købe en havnegrund til langt under markedspris. Vel at mærke uden en forudgående budrunde, og uden at der er foretaget en uvildig vurdering af grundens værdi.
Sælger af havnegrunden er Aalborg Havn A/S, hvor Aalborg Kommune ejer 98 procent af aktierne. Som formand for bestyrelsen sidder den ålborgensiske borgmester, Henning G. Jensen (S). Da der er tale om et A/S, har journalisterne ikke kunnet få aktindsigt i sagen.
I to en halv time holder de tre journalister og redaktionschef Elsebeth Dissing møde med entreprenør Asger Enggaard på Nordjyske Mediers redaktion ude i det store mediehus. Asger Enggaards firma er et af de største entreprenør- og ejendomsselskaber i Nordjylland. Han er blevet kontaktet af avisens tre journalister for en kommentar til anklagerne i artiklen.
Entreprenøren Asger Enggaard lader forstå, at hvis journalisterne skriver, at han har fået lov til at købe en af Aalborgs mest værdifulde byggegrunde og har betalt i størrelsesorden 500 millioner kroner for lidt for grunden, så vil entreprenøren gå til Pressenævnet.
Journalisterne står fast. De vil ikke ændre på tallene i historien.
Efter mødet tager Asger Enggaard kontakt til ledelsen på Nordjyske Medier og gør opmærksom på, at han mener, at journalisterne er ved at begå en alvorlig fejl, og at journalisterne ikke vil bruge de oplysninger, som Asger Enggaard netop har præsenteret dem for.

SØNDAG DEN 5. OKTOBER bringer Nordjyske Stifts-tidende en forsideartikel med rubrikken "Ekspert: Havn solgt 500 mio. kr. for billigt" hen over to dæk på forsiden. Underrubrikken lyder: "Konflikt: Uvildig vurdering påviser stort misforhold mellem salgspris og værdi på areal i Aalborg." Inde i avisens højt profilerede sektion 'Indsigt Søndag' fylder temaet tre broadsheet-sider. Bedre placering kan en artikel ikke få.
"Byens bedste grund til spotpris", "Letsindigt at sælge uden udbud", "Molboagtig fremgangsmåde", "Politikere savner dokumentation", "Optimistisk vurdering", "Havnen er lukket land".
Artiklerne i temaet slår hårdt. De tre journalister har arbejdet intenst på sagen gennem flere uger.

MANDAG DEN 6. OKTOBER tropper Asger Enggaard igen op på Nordjyske Mediers redaktion. Han beder om et møde med chefredaktør Per Lyngby. Hvis ikke Nordjyske Medier retter og beklager historierne i deres søndagstema, er entreprenøren parat til at gå til Pressenævnet, og derudover nævner Asger Enggaard, at han på et tidspunkt kan blive tvunget til at vurdere konsekvenserne for sin virksomhed og herunder vurdere eventuelle tab som følge af Nordjyske Mediers dækning.
Men først vil han gerne gennemgå historien med chefredaktøren. Per Lyngby tilkalder journalistisk redaktør Bruno Ingemann.
De lover at ringe tilbage. Da Per Lyngby vender tilbage, giver han entreprenøren ret i, at der er lavet en fejl, og at den skal rettes.

JOURNALISTISK REDAKTØR Bruno Ingemann får til opgave at skrive en rettelse af søndagsartiklerne. Bruno Ingemann kontakter ud på aftenen Karin Pedersen, der som a-mand har ansvaret for morgendagens avis. Han giver besked om, at der kommer en ny artikel til forsiden. Karin Pedersen og resten af redaktionssekretariatet får travlt med at rette både forsiden og erhvervssiderne til.
Klokken 21:22 afleverer Bruno Ingemann artiklen til forsiden. Karin Pedersen har på dette tidspunkt ingen anelse om, hvad artiklen indeholder. Deadline er klokken 22:00, så der bliver travlt i sekretariatet. Karin Pedersen åbner straks artiklen og udbryder fortvivlet:
"Jamen, det kan vi da ikke."
Artiklen til forsiden, som skal trykkes hen over fem spalter, er én lang rettelse af artiklerne i søndagsavisen.
A-mand Karin Pedersen begynder at rette i både rubrik og underrubrik og gentager flere gange: "Det kan vi da ikke."
Bruno Ingemann kommer igen ud på centralredaktionen, hvor redaktionssekretærerne sidder. Han giver besked på, at der ikke må ændres noget i artiklen.
"Vi er da nødt til at forklare, hvad det handler om," protesterer Karin Pedersen.
Hun mener som minimum, at de må forklare læserne, hvad de tidligere har skrevet, og hvad de nu retter det til. Men Bruno Ingemann siger, at artiklen skal være, som den er. Det gælder både i rubrik, underrubrik og brødtekst. Og han giver udtryk for, at chefredaktør Per Lyngby også er inde over beslutningen. "Normal fortjeneste på havn", lyder rubrikken på den nye forsideartikel.
I underrubrikken står der: "PRIS: Nordjyske Medier beklager fejl i beregning af køb af Østre Havn."
Bruno Ingemann tager selv ansvaret for artiklen og sætter sit navn i bylinen. Han indleder brødteksten med følgende ordlyd: "Direktør Asger Enggaard betegner handelen med Østre Havn i Aalborg som helt almindelig og markedsmæssig, og det var misvisende, da Nordjyske Stiftstidende søndag skrev i en overskrift, at Aalborg Havn blev solgt 500 millioner kroner for billigt til A. Enggaard A/S i 2006. Oplysningen fremkom på baggrund af vurderinger, som valuar Peter Reinholdt har foretaget for Nordjyske Medier."
De andre i redaktionssekretariatet ryster også på hovedet, men der er ikke tid til en længere diskussion af artiklen så tæt på deadline. Karin Pedersen foretager kun en mindre sproglig rettelse et stykke nede i artiklen, men bliver helt frem til deadline ved med at protestere over artiklen.

DET ER EN FORVIRRET og deprimeret a-mand, som cykler hjem fra arbejde sent mandag aften efter deadline. Da Karin Pedersen vågner næste morgen, undlader hun at hente avisen i postkassen. Hun sætter sig i stedet til tasterne og sender en mail til sine tre kolleger, som skrev artiklerne i søndagsavisen. I mailen skriver hun, at hun blot vil melde sig i koret af kolleger, der vil forsikre dem om, at de har deres kollegers fulde opbakning.
"I aftes tænkte jeg MEGET på jer og havde meget sympati for jeres situation, som jeg til fulde (tror jeg da) kan sætte mig ind i. Jeg ved godt, at mine positive tanker formentlig ikke har hjulpet jer til en god nats søvn – men I skal vide, at de var der," skriver Karin Pedersen i mailen.

STEDFORTRÆDENDE TILLIDSREPRÆSENTANT på Nordjyske Medier Merete Horn er ved at få kaffen galt i halsen, da hun læser tirsdagsavisen ved morgenbordet.
»Jeg synes ikke, at det fremstår som andet end et stort dementi, og jeg synes, at de trækker luften helt ud af historien, også fordi vi ikke plejer at bringe rettelser i den dimension. Vi plejer at bringe dem på side to,« siger Merete Horn.
Hun tager ind på redaktionen, hvor stemningen er oprørt. Dagen igennem bliver hun kontaktet af kolleger. Flere taler om at nedlægge arbejdet i protest over, hvad der er sket. Om aftenen taler hun med tillidsrepræsentant Torben Duch Holm om, at de er nødt til at indkalde til et medarbejdermøde.
Onsdag morgen omkring klokken 9:30 taler Torben Duch Holm med chefredaktør Per Lyngby, som fortæller, at han vil indkalde til et orienteringsmøde næste dag klokken 10. Der er nogle ting, Per Lyngby gerne vil undersøge først, inden han holder orienteringsmødet.

STEMNINGEN ER FOR OPRØRT til, at medarbejderne kan vente med at mødes til næste dag. Torben Duch Holm indkalder dem derfor til et medarbejdermøde allerede klokken 11 onsdag formiddag. På mødet er der en stor gruppe, som taler for at nedlægge arbejdet, men en afstemning viser, at der ikke er flertal for det. Der er til gengæld enighed blandt medarbejderne om at skrive en udtalelse fra mødet. Et af kravene er, at de tre journalister skal have en undskyldning. Medarbejderne bruger en blød formulering om, at de tre journalister skal bringes på fode igen.
Onsdag eftermiddag holder ledelsen på Nordjyske Stiftstidende et møde med valuaren, som har vurderet værdien af havnegrunden, og de tre journalister, som har skrevet artiklerne. Valuaren står ved sin rapport, og at det var ejendommeligt, at grunden blev solgt uden udbud og uvildig vurdering. Journalisterne er lettede efter mødet. Valuaren beder dog om en rettelse af dementiet.
I avisen torsdag den 9. oktober bringes derfor en mindre rettelse af rettelsen om tirsdagen, hvori det præciseres, at det ikke er valuaren, der har foretaget en forkert beregning, men Nordjyske Stiftstidende, der har lavet en regnefejl.

TORSDAG MORGEN KLOKKEN 10 er kantinen proppet til bristepunktet. Folk både sidder og står. De er kommet ind i stort tal fra lokalredaktionerne rundt omkring i Nordjylland. Per Lyngby indleder mødet med en tale, der varer over en halv time. Per Lyngby fortæller, at ledelsen gik i panik, og at deres dømmekraft svigtede.
Han fortæller videre om, hvordan Asger Enggaard mødte op på redaktionen mandag med sine tal, hvor det gik op for Per Lyngby, at der var lavet en fejl i artiklen, hvorefter han bad Bruno Ingemann om at sørge for, at det blev rettet. Han fortæller om mødet med valuaren onsdag, og han beklager forløbet og siger direkte undskyld til de tre journalister.
Det er første og sidste gang, en rettelse bliver foretaget på den måde, bedyrer Per Lyngby.
De tre journalister skulle have været inde over rettelsen, og den skulle ikke have været bragt på forsiden. Per Lyngby siger på mødet, at det udadtil kom til at se ud, som om de tre journalister blev hængt til tørre, og han lover, at han vil gøre sit til, at de tre journalister får oprejsning. Det vil ske i en klumme i avisen. Bruno Ingemann supplerer med at fortælle, at det er ham, der har lavet rettelsen, og at Asger Enggaard har godkendt, hvad han selv bliver citeret for. Flere medarbejdere spørger, om ledelsen er blevet truet til at skrive den femspalters forsiderettelse af Asger Enggaard, men det afviser Per Lyngby og Bruno Ingemann.

EFTER ORIENTERINGSMØDET samles medarbejderne på livsstilsredaktionen. Forsamlingen af vrede medarbejdere bliver enige om at skrive et mistillidsvotum til journalistisk redaktør Bruno Ingemann.
"Forløbet efter søndagens artikler om havnesagen og redegørelsen på mødet i dag demonstrerer en skræmmende mangel på overblik og journalistisk fornemmelse og ansvarlighed i en presset situation. Det har været rystende at opleve, at en tredjepart (entreprenøren) tilsyneladende nyder større tillid hos BI (Bruno Ingemann, red.) end bladets egne journalister og deres ekspertkilde," skriver medarbejderne blandt andet i mistillidsvotummet.
Søndag den 12. oktober – en uge efter at artiklerne, der kickstartede miseren, var i avisen – bringer Nordjyske Stiftstidende en undskyldning for håndteringen af sagen. Chefredaktøren Per Lyngby roser i en klumme de tre journalister bag havneartiklerne, Anders G. Mortensen, Jesper Schouenborg og Martin Frandsen, for deres ihærdige arbejde og beklager samtidig, at der er begået "en regnefejl i vurderingen af, om Østre Havn var solgt til den rigtige pris".
Per Lyngby skriver videre: "Men det rokker ikke ved resten af det solide journalistiske arbejde, vore tre medarbejdere har lavet i sagen om Østre Havn. Og helt i tråd med avisens etik rettede vi naturligvis fejlen. I vores iver efter at gøre det på avisens forside i tirsdags kom det beklageligvis til at fremstå som et knæfald for køberen af grunden, A. Enggaard A/S, der lagde sine egne tal på bordet. Og værre endnu: det kom til at fremstå som en desavouering af vore tre medarbejdere og det arbejde, de har lavet."
Hverken Per Lyngby eller Bruno Ingemann har ønsket at bidrage til denne artikel, men henviser til det, Per Lyngby tidligere har sagt til Journalisten.dk. Her har han slået fast, at Bruno Ingemann bliver i sin stilling.
"Det, jeg har gjort i sagen, er at tale med de pågældende i sagen om, at alle kan begå en fejl. Det kan være faktuelt i en historie eller at træffe de forkerte beslutninger, men man skal lære af det, og det skal vi også gøre i denne sag. I dette tilfælde, at der måske er brug for at præcisere nogle procedurer," sagde Per Lyngby til Journalisten.dk mandag den 13. oktober.

TILLIDSREPRÆSENTANT Torben Duch Holm opfatter Per Lyngbys klumme fra søndag den 12. oktober som en undskyldning over for de tre journalister for omstændighederne omkring rettelsen, men ikke som et dementi af rettelsen i tirsdagsavisen. For selv om Torben Duch Holm mener, at der var mange relevante elementer i det store søndagstema om salget af havnegrunden, så var der også fejl i beregningerne af prisen, som skulle rettes. Det skulle dog ikke være sket i en journalistisk artikel på forsiden, men på side 2, hvor rettelser normalt bringes.
»Jeg ser Per Lyngbys klumme som en opbakning til de tre journalister og som en fastslåen af, at det er uafhængig journalistik, vi dyrker,« siger Torben Duch Holm.
Entreprenør Asger Enggaard er tilfreds med den måde, Nordjyske Medier har håndteret sagen på, og ønsker nu at se fremad.
»Jeg synes, at vi er blevet rimeligt behandlet, fordi ledelsen valgte at handle ansvarligt og bringe et dementi på samme plads, som nyheden blev bragt, nemlig på forsiden. Det er vel en helt naturlig og presseetisk korrekt placering, for der er jo ikke nogen forskel på nyhedsværdien – og vi mener fortsat, at dementiet fra om tirsdagen står ved magt,« siger Asger Enggaard.
I sin klumme søndag den 12. oktober gav chefredaktør Per Lyngby læserne et løfte om, at Nordjyske fortsat vil dække sagen journalistisk:
»De sidste ord er ikke skrevet i denne sag,« lød de sidste ord i Lyngbys klumme.
De tre journalister, der har skrevet om havnesagen, ønsker ikke at medvirke i artiklen her. Deres redaktionschef, Elsebeth Dissing, har heller ikke ønsket at medvirke.

0 Kommentarer