Klart flertal i DJ-toppen vil stoppe investeringer i skattely

Dansk Journalistforbund investerer millioner i hedgefonde med hjemsted i skattelyet Guernsey. Det bør stoppes, mener 12 af 15 hovedbestyrelsesmedlemmer - herunder næstformand Tine Johansen. Formand Lars Werge vil først i dialog med Danske Capital, som håndterer investeringerne

Dansk Journalistforbund har investeret cirka 9 mio. kr. i hedgefonde, som har hjemme i skattelyet Guernsey i Den Engelske Kanal. Det kunne Journalisten fortælle i sidste uge. De fleste af midlerne er fra medlemmernes strejkekasse Sikringsfonden.

Det skal understreges, at DJ’s investeringer i skattelyet ikke er ulovlige, da DJ har betalt skat af pengene. Omvendt mener bl.a. interesseorganisationen IBIS, at DJ bør stoppe investeringerne, fordi man er med til at legitimere skattely.

»Hvis man som fagforening mener, at ordentlige arbejdsvilkår og velfærd er vigtigt, så er det en rigtig dårlig idé at investere sine penge i skattely. Skattely er netop med til at underminere den skat, som finansierer velfærden,« sagde Lars Koch, kampagnechef i IBIS, til Journalisten i sidste uge.

Ny næstformand vil stoppe skattely

Dagen efter Journalistens historie valgte delegeretmødet både ny formand, ny næstformand og ny hovedbestyrelse. Journalisten har via e-mail spurgt de 15 medlemmer af hovedbestyrelsen, hvad de mener om de omstridte investeringer i skattely.

Et klart flertal på 12 medlemmer mener ikke, at DJ skal investere i selskaber, som har hjemme i skattely.

En af modstanderne er den nyvalgte næstformand, Tine Johansen.

”Medlemmernes penge bør ikke investeres i hedgefonde, der benytter sig af skattely. Det er asocialt og strider mod det, vi står for som fagforbund,” skriver Tine Johansen til Journalisten.

“Mildt sagt skuffet”

Det er Danske Capital, der håndterer langt de fleste af DJ’s investeringer, herunder også dem i hedgefonde på Guernsey.

Flere medlemmer af hovedbestyrelsen skriver til Journalisten, at de mener, Danske Capital har forbrudt sig mod de etiske retningslinjer for investeringer, som DJ vedtog i 2012.

”Efter beslutningen om etisk korrekt investering af medlemmernes penge har jeg haft en klar forventning om, at de rammer, der blev sat, er blevet fulgt. Man skal som kapitalforvalter for DJ være ret tonedøv, hvis man har opfattet, at der er grønt lys til denne type investeringer,” mener freelancefotograf Peter Thornvig, formand for DJ:Fotograferne.

”Jeg er, mildt sagt, skuffet over Danske Capital, i betragtning af den diskussion vi havde i HB, da vi sidst havde vores investeringer oppe at vende. En diskussion, som Danske Capital overværede. Der blev sendt et entydigt signal om, at det var afgørende for HB, at der blev investeret med etikken i højsædet. Det overrasker mig, at DC kan have en så elastisk opfattelse af, hvad der er etisk,” lyder det fra Allan Boye Thulstrup fra Herning Folkeblad.

Giver godt afkast

Han åbner for, at DJ bør skifte kapitalforvalter på baggrund af sagen.

”Det er naturligvis afgørende, at forvaltningen af medlemmernes penge sker på en måde, hvor den ikke udhules. Men jeg er ret sikker på, at vi godt kan finde en måde at forrente pengene over inflationen, uden at vi nødvendigvis behøver have hjælp af DC (Danske Capital, red.). Hvis en anden aktør kan garantere etiske investeringer, uden at medlemmernes opsparede midler bliver mindre værd, synes jeg, vi skal overveje at skifte forvalter,” siger Allan Boye Thulstrup.

I Journalistens tidligere artikel om investeringerne fik Danske Capital kritik for ikke at have sørget for, at DJ’s ledelse var klar over, at der blev investeret i selskaber, som har hjemme i et kendt skattely.

“Det kan vi gøre bedre, og det skal vi,” fastslog kommunikationschef Martin Kjærsgaard Nielsen.

I samme artikel understregede Danske Capital i øvrigt, at netop de investeringer, som nu får kritik, har givet et meget højt afkast til DJ-medlemmerne.

Werge: Dialog er næste skridt

I sidste uge bragte Journalisten et interview med Lars Werge – daværende næstformand, nu formand for DJ.

Dengang sammenfattede Journalisten interviewet med Lars Werge således: “nu skal investeringerne stoppes, hvis det står til Lars Werge”.

I går den 5. maj – en uge senere – har Lars Werge skrevet til Journalisten, at han ikke mener at have udtalt sig så skråsikkert som refereret.

Han udtaler nu, at “dialogen med Danske Capital er næste skridt. Herefter tager vi den til hovedbestyrelsen, som skal beslutte, hvad DJ skal gøre”.

Journalisten har gennemgået interviewet igen efter Lars Werges henvendelse og mener, der er fuldt belæg for, hvad han refereres for i artiklen.

Hovedbestyrelsen skal behandle spørgsmålet om investeringer i hedgefonde på Guernsey på et møde den 18. maj.

[[nid:33678]]