KLAR, PARAT OVERENSKOMST-START

Journalistforbundet fik sidste år tre store overenskomster i hus. Alligevel mente de delegerede ikke, at der var tid til at puste ud, inden det bliver tid for nye OK-forhandlinger. Kravet var bedre resultater næste gang.

Journalistforbundet fik sidste år tre store overenskomster i hus. Alligevel mente de delegerede ikke, at der var tid til at puste ud, inden det bliver tid for nye OK-forhandlinger. Kravet var bedre resultater næste gang.
“Journalister elsker at arbejde under pres op til deadline. Det skal vi ikke gøre denne gang. Det er ikke sikkert, at vi om fire år igen kan tåle dårlige resultater,” sagde Thomas Szlavik, tillidsmand på Ekstra Bladet, under delegeretmødet.
Her var der både ris til og rumlen over de overenskomster, der det seneste år er indgået med dagbladenes, TV 2s og DRs arbejdsgivere. Og der var bred enighed om, at de næste overenskomster skulle være mere attraktive. Der var blandt andet utilfredshed over, at journalister sakker agterud i forhold til den almin-delige lønudvikling,
“Vi er blevet for dårlige til at indgå nye overenskomster. Det, vi får ud af det, er simpelt-hen for ringe. Til gengæld er vi ret gode til at komme med indrømmelser over for arbejdsgiverne,” sagde Thomas Szlavik.
Og så blev nye lønsystemer heftigt diskuteret. Under de seneste forhandlinger om overenskomster for dagbladsjournalisterne fik arbejdsgiverne håndslag på, at i løbet af de næste fire år skal et nyt lønsystem diskuteres. Allerede ved dagbladsoverenskomsterne, der blev forhandlet på plads i februar i år, krævede arbejdsgiverne, at nyansatte ikke per automatik skal stige i løn på grund af anciennitet, men i stedet hive lønforhøjelser hjem gennem personlige forhandlinger.
Torben Duch Holm, tillidsmand på NORDJYSKE Stiftstidende, sagde direkte, at han frygtede og advarede mod et nyt lønsystem. Han vil bevare det eksisterende, fordi det alt andet lige er “mindre dunkelt” og “mere gennemskueligt”.

Skældud til lønsystem
DR fik et nyt lønsystem, da deres overenskomst var i hus sidste sommer. Og lønsystemet fik skældud på delegeretmødet.
Tidligere var alle DR-medarbejdere sikret automatiske lønstigninger, men nyansatte får nu kun en grundløn, mens resten af lønnen og lønstigninger fordeles efter forhandlinger med chefen. Med Thomas Szlaviks ord har lønsystemet udvidet arbejdsgivernes mulighed for at belønne de søde og straffe de rødhårede. Det gav Morten Jakobsen fra DR ham ret i. Han fortalte, at siden DR har fået nyt lønsystem, er lønningerne for nyansatte gennemsnitligt faldet 2000 kroner om måneden.
“Det er fandeme en forskel, der er til at tage at føle på. Derfor er mit råd til jer. Pas på, at I ikke falder i den samme grøft – vores lønsystem er ikke værd at kopiere,” sagde Morten Jakobsen.

Udemokratisk hr. minister
Mediearbejdspladsernes dårlige økonomi og en udemokratisk forligsmandslov var nogle af forklaringerne på de skuffende overenskomstresultater.
I håb om at få ændret forligsmandsloven vedtog delegeretmødet en udtalelse til arbejdsminister Ove Hygum og Folketingets Arbejdsmarkeds-udvalg. I udtalelsen opfordres Folketinget til at ændre forligsmandsloven. Skurken i loven er den såkaldte sammenkædningsregel, der reelt afskærer Journalistforbundets medlemmer fra at stemme et overenskomstresultatet ned.
“Forligsmandslovens meget udemokratiske bestemmelser om sammenkædning af afstemninger, gør det vanskeligt at sætte magt bag ordene,” sagde forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård.
I udtalelsen står der desuden, at det er urimeligt, at DJs medlemmer skal stemme om overenskomstforhold for andre grupper på arbejdsmarkedet, ligesom det er uacceptabelt, at medlemmer uden for Journalistforbundet skal tage stilling til vores overenskomster.

0 Kommentarer