Klar grænse mellem freelancere og fastansatte

 

 

Flere og flere aviser laver faste aftaler med freelancere og produktionsselskaber om at levere artikler. Det er også i orden. Men aviser må ikke råde over freelancerne, som om de var fastansatte. Det er Jyllands-Posten og Journalistforbundet blevet enige om.

 

For et år siden dukkede der en række nye ansigter op på Jyllands-Postens gange. Ansigterne tilhørte freelancere. De optrådte på interne telefonlister og på bylines side om side med faste medarbejdere. Flere af de nye ansigter var tilknyttet bureauet InMente, der havde en fast leveringsaftale med JP.

De fastansatte journalister var ikke glade for de nye ansigter. De var bange for, at freelancerne ville dumpe lønnin-gerne og dermed undergrave de fastansattes overenskomst. Derfor indledte Journalistforbundet den såkaldte InMente-sag i foråret 2002.

Sagen er netop blevet afsluttet med et underskrevet stykke A4-papir, som for første gang fastslår, hvor meget en avis kan råde over freelancere og andre underleverandører.

"Vi er meget tilfredse," siger Fred Jacobsen, næstformand i Dansk Journalistforbund (DJ).

"Vi har fået fastslået, at Jyllands-Posten har haft freelancere på kontrakter, der var i strid med overenskomsten. De er nu fastansat. Dernæst har vi fået nogle regler for, hvordan aviser kan samarbejde med bureauer," siger Fred

Jacobsen, der er glad for, at Danske Dagblades Forening (DDF) var med til at forhandle forliget for JP. Han regner derfor med, at alle dagblade vil rette sig efter aftalen.

Den nye aftale mellem JP og DJ forbyder i virkeligheden ikke freelancere og andre løst tilknyttede at gå rundt på avisens gange eller holde møder på avisen. Men der er nu formuleret grænser for, hvor tæt kontakten må være.

 

Ingen instruktioner
Aftalen mellem DJ og JP betyder, at en avis ikke må have indflydelse på, hvilke medarbejdere en underleverandør hyrer. En chef fra JP må altså for eksempel ikke blande sig i, hvilke journalister InMente bruger.

For det andet må freelancere eller andre leverandører ikke indgå i "den daglige redaktionelle produktion af avisen på en måde, der reelt svarer til de fastansatte medarbejderes medvirken."

Fred Jacobsen forsøger at forklare, hvad det sidste betyder:

"Hvis en ansat fra en underleverandør deltager i daglige møder på nyhedsredaktionen, arbejder side om side med en fastansat og er under samme instruktion fra redaktionssekretæren på avisen, strider det mod aftalen."

Omvendt står det udførligt i aftalen, at journalister, der er ansat hos underleverandører, udmærket kan deltage i møder på avisen. De må også gerne bruge hele deres arbejdstid på de opgaver, der er aftalt mellem avis og leverandør.
Chefredaktør Carsten Juste er også tilfreds med forliget. Han mener slet ikke, at det vil få nogen praktiske konsekvenser for JP.

Heller ikke Steffen Hou, som er medejer af bureauet InMente, tror, at aftalen vil få nogen praktisk betydning.

"Vores daglige samarbejde med JP fortsætter som hidtil," siger Steffen Hou. Han erkender dog, at samarbejdet med JP "formodentlig var for tæt" for et år siden, da det hele startede.

"I begyndelse var vi på jomfruelig grund og skulle finde vores ben. Vi stod opført i telefonlisten på JP, hvilket jeg ikke ser noget problem i. Og vi optrådte i enkelte tilfælde med fælles byline med faste medarbejdere. Det har vakt nogle faglige følelser, som vi ikke ønsker at vække," siger Steffen Hou.

 

InMente vokser
Siden InMente startede med JP som eneste kunde for et år siden og vakte opstand på avisen, er det gået stærkt. Bureauet har i dag kontorer i Århus og København og har leveringsaftaler med Nordjyske Stiftstidende, Fyens

Stiftstidende, Ekstra Bladet og Dagbladenes Bureau (tidligere Den Liberale Presse).

InMente er nu oppe på 19 redaktionelle medarbejdere på lønningslisten heraf otte fastansatte. Bureauet holder hver morgen redaktionsmøde, og når redaktionsmødet i København er slut, går InMentes redaktionschef ned til JP Københavns nyhedschef og meddeler, hvilke historier bureauet kan tilbyde til morgendagens JP København. I Århus foregår mødet mellem InMente og JP Århus per telefon.

Det samarbejde er helt i overensstemmelse med det nye forlig.

"Jeg håber derfor, at debatten om, hvorvidt InMente undergraver overenskomsten, er lagt i graven med forliget. For det gør vi ikke," siger Steffen Hou.

"Fint," udbryder Journalistforbundets næstformand Fred Jacobsen.

"Det glæder vi os til at se, når vi skal forhandle en overenskomstaftale mellem Journalistforbundet og InMente," siger næstformanden.

InMente indbød Journalistforbundet til at forhandle en overenskomst allerede i august. Men DJ ønskede at vente, til striden med JP var overstået. Nu er DJ vendt tilbage til InMente for at lave en aftale for løn- og arbejdsvilkår på bureauet.

0 Kommentarer