Kim Henningsen: Ansvaret lå hos mig

Tidligere chefredaktør Kim Henningsen påtog sig hele ansvaret for brugen af kreditkortkilden under hans tid på Se og Hør. Det var ham og kun ham, der havde ansvaret, lød det i retten i formiddag

I den afsluttende del af anklagerens afhøring forsøgte tidligere chefredaktør på Se og Hør Kim Henningsen at løfte ansvaret fra de øvrige Se og Hør-ansatte i forbindelse med brugen af kreditkort-kilden. Det var ham og kun ham, der havde ansvaret.

Ved indledningen af afhøringen omtalte Kim Henningsen sit tidligere sygdomsforløb og behandlingen med blandt andet to gange 12 elektrochok, der kunne betyde manglende hukommelse på enkeltområder.

Han havde, sagde han, viljen til at udtale sig præcist om, hvad han huskede.

Men sammenlignet med nogle af de tidligere afhørte har Kim Henningsen en god hukommelse. Hidtil er han ikke sagens flittigste bruger af sætningen: »Det husker jeg ikke«.

Han huskede dog ikke, om han havde modtaget SMS-beskeder med oplysninger om kreditkort-transaktioner. Men da han fik nogle af beskederne forelagt af anklageren, var svaret, at når oplysninger om prins Joachims og prinsesse Maries ophold på en græsk ø var sendt til ham, så havde han også modtaget dem.

Sorte penge

»Jaaenhm …«

Det var svært at høre, hvad Kim Henningsen egentlig sagde, da han blev spurgt om viljen til at overholde især skattelovgivningen, når det gjaldt udbetalinger fra Se og Hørs redaktion.

Men den tidligere chefredaktør var lysende klar, da det gjaldt straffeloven. Det var grundholdningen på alle de redaktioner, han havde kendt gennem 35 år som journalist – og også på Se og Hør – at straffeloven skulle overholdes.

Når det gjaldt medieansvarsloven (og de presseetiske regler), gjaldt det ikke om at gå over stregen, men om at udfordre og måske flytte stregen.

Ulovlig aflønning

Senere i retsmødet blev der fremlagt mails, hvor Kim Henningsen havde skrevet, at bogholderiet var i sin gode ret til at stille skarpe spørgsmål, når det nu var "hamrende ulovligt" at aflønne, som man gjorde.

Da Kim Henningsen kort efter sin overtagelse af chefredaktionen i juni 2009 fik en orientering om kreditkort-kilden, var hans reaktion: »Fedt«.

Senere i retten føjede han til, at han vidste, der var tale om kreditkort-transaktioner. Men han vidste ikke, hvordan kilden arbejdede med at finde oplysningerne om de kendte og kongelige.

Bondesen advarede om risikoen

Også under dagens retsmøde blev der brugt tid på spørgsmålet om betaling af kilder. Og igen blev brugen af kreditkort-kilden beskrevet som en del af et arbejdsmønster, som også gjaldt andre kilder. Man fik gode oplysninger fra så mange, men her havde man oplysninger med en usædvanlig præcisionsgrad. Der havde i forbindelse med News of the World-skandalen været en kort snak om brugen af kreditkort-kilden, hvor nyhedschef Lise Bondesen talte om en vis risiko. 

Det var Kim Henningsen, der senere officielt meldte ud, at man stoppede samarbejdet med kilden. Det gjorde han for at beskytte kilden, idet der efterhånden var for mange, der kendte til kreditkort-transaktionerne. Og han frygtede især, at det skulle blive kendt, at man aflønnede kilden med sorte penge.

Men Se og Hør fortsatte, indtil kort efter at der kom ordre oppefra om at stoppe det, som Per Ingdal kaldte »den ulovlige overvågning af enkeltpersoner.«

Kim Henningsen sagde dog, at det var hans beslutning at afbryde samarbejdet. Lise Bondesens bekymringer gjorde udslaget. Hun havde sagt, at det kunne skade ugebladets omdømme i det politisk korrekte Danmark, hvis man brugte en sådan kilde.

Forsvarerne får mulighed for krydsforhør efter frokost.

0 Kommentarer