Kilderne i det store asyl-fup

Som læser af "Lille Danmark", der blev bragt i JP den 18. november, kan det være svært at overskue det store antal kilder og dermed bedømme dokumentationen af historien. JOURNALISTEN har derfor gennemgået rækken af anonyme og navngivne kilder for at fastslå, hvor mange der bekræfter Jyllands-Postens bærende vinkel – at mange palæstinensere i Danmark rejser tilbage til Libanon, mens de systematisk misbruger det danske velfærdssystem.
Optællingen viser, at blandt de 38 kilder forholder kun syv sig til vinklen. Kilder, der udtaler sig om JPs vinkel, er markeret med * på listen. Det er dog usikkert, om de alle forholder sig direkte til vinklen – det har ikke været muligt at bedømme. JOURNALISTEN har desuden talt med de kilder, det var muligt at træffe. Heraf føler flere sig fejlciterede eller sat ind i en forkert sammenhæng.

 

Anonyme kilder

Arabisk skoleleder i Danmark

"Jeg ved en masse om, hvad der foregår. Fortalte jeg det, ville jeg gå Pia Kjærsgaards ærinde, og det ønsker jeg ikke."

Citatet optræder i en sammenhæng, hvor forlydender går på, at personer får førtidspension i Danmark, mens de har bopæl i Libanon.

Selv om skolelederen er anonym, bekræfter han ikke påstanden om, at personer i Libanon snyder den danske stat. Skolelederen siger blot, at han ved en masse om, "hvad der foregår".

* Said, taxachauffør i flygtningelejren Baalbek, modtager dansk førtidspension og har postadresse i Århusforstaden Brabrand

"Jeg får penge overført fra Danmark. Det er der mange, der gør."

Said siger, at det er dyrt at blive syg i Libanon.

"Der er jeg glad for, at jeg kan rejse til Danmark, hvis jeg bliver rigtig syg."

Said forklarer ikke, hvorfra han ved, at mange libanesere hæver førtidspension i Danmark.

Ifølge Jyllands-Postens fakta-artikel samme dag er det som førtidspensionist fuldt ud lovligt at bosætte sig i hjemlandet i et år, hvis en række kriterier er opfyldt. JP fortæller ikke, om Said modtager pengene på lovlig vis eller ej.
Hans udtalelser bekræfter dermed ikke vinklen om, at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Læge, der arbejder i flygtningelejrens klinik

"I er godt dumme i Danmark. Jeg kunne ikke få lov til at besøge landet for at dygtiggøre mig, men hver dag lukker I bare alle de store idioter ind, der bare kommer til jeres land for at få penge."

Lægen ønsker ikke at oplyse sit navn, fordi han måske vil rejse til Danmark en anden gang.

Hans udtalelser handler slet ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Hussein, gæst på en internetcafé i flygtningelejren i Wievel

Hussein taler dårligt dansk, og han forsvinder fra caféen, da han bliver spurgt om, hvor længe han har været i Libanon.

Unge mænd på internetcaféen i Wievel

De siger, at Hussein det meste af året bor i Libanon. De tilføjer, at Husseins sønner lever af at stjæle i Danmark.

Udtalelserne fremstår som udokumenterede udsagn. Hussein kan ikke forsvare sig, fordi han går sin vej, da JP dukker op.

 

Dansk diplomat, der har arbejdet i Mellemøsten

Diplomaten siger blandt andet:

"Folk i denne kultur er ikke dumme. De skal nok vide af at udnytte det danske velfærdssystem til det yderste."

Diplomaten siger også, at "de libanesiske flygtninge kun kender til krig og ødelæggelse. Derfor tænker de kun på sig selv."

Citatet er udtryk for en personlig holdning eller fornemmelse. Det fremgår ikke, hvordan de misbruger danske velfærdsydelser, eller hvor diplomaten har sin viden fra. Det oplyses heller ikke, hvornår diplomaten arbejdede i

Mellemøsten, eller i hvilket land.

 

Murad, ung palæstinensisk mand bosat i "Lille Danmark"

Murad har ingen tilknytning til Danmark. Han fortæller, at han gerne vil finde en pige med palæstinensisk baggrund, som han kan gifte sig med i Danmark.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

* Tillidsmand for socialpædagogerne i en større dansk provinsby

"I de sociale forvaltninger i områder med mange indvandrere er det ingen hemmelighed, at der er folk, der lever et dobbeltliv og rejser ind og ud af Danmark."

Tillidsmanden ønsker ikke at stå frem, fordi han behandler fortrolige oplysninger. Artiklen gør ikke rede for, hvad der menes med dobbeltliv – om det er socialt bedrag eller ferierejser. Det er derfor usikkert, om tillidsmanden

overhovedet taler om JPs vinkel – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser

 

Dansker, der hjalp palæstinensere under kirkebesættelse for 10 år siden

"Nogle af de mennesker, som det danske system forsøger at integrere, er så destruktive og ødelagte, at der ikke er noget at gøre. De er som vilde dyr og farlige."

Kilden fortæller om personer ødelagt af den libanesiske borgerkrig.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Socialpædagog

"Man skal ikke glemme, at folk bliver socialrådgivere ud fra et ædelt ønske om at hjælpe mennesker i nød."

Kilden optræder i et afsnit, hvor det forklares, at socialrådgivere skal "tæmme de vildeste ønsker" fra klienterne – og samtidig skal de gennemskue forsøg på at omgå systemet. Det bliver ikke forklaret, hvordan en socialpædagog kan udtale sig om en anden faggruppe, socialrådgivere.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Psykolog tilknyttet en større dansk kommune

"Sociale medarbejdere slides op af klienter, der hele tiden forsøger at snyde systemet."

Afsnittet siger intet om indvandrere eller flygtninge, men om sociale medarbejderes belastende arbejdsmiljø i almindelighed.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Ahmed, palæstinensisk flygtning, bor i Libanon med betalt orlov fra det offentlige.

Ahmed fra Hundige har fået betalt orlov i et år.

Afsnittet gør ikke rede for, hvad der menes med "betalt orlov". Hvis der er tale om førtidspension, er det ifølge Jyllands-Postens egen historie samme dag lovligt, hvis en række betingelser er opfyldt. Ahmed bliver brugt som et eksempel på, "hvad der foregår." Greve kommune, som dækker Hundige, er ikke blevet konfronteret med oplysningen.

 

Socialchef i en større provinsby

"Vi ved godt, at der er folk, der forsøger at udnytte systemet, og vi lapper hullerne efter bedste evne."

Citatet siger intet om palæstinensere, endsige flygtninge/indvandrere. Det omhandler kun det offentliges ønske om at stoppe social svindel.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Socialpædagogisk tillidsmand – måske den samme, som bliver brugt andet sted i artiklen.

"Bistandsklienterne har nærmest frit slag. Normeringen er ikke til efterforskning af klienterne." "Vores udgangspunkt er, at vi stoler på folk – og derfor hjælper vi dem."

Citatet indgår i et afsnit om, at indvandrere ikke ønsker at blive aktiveret. Men kilden udtaler sig ikke om indvandrere/flygtninge.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

*Dansk læge med praksis i område med mange indvandrere

"Det er udbredt, at palæstinensiske kvinder vil sygemeldes, og ofte over lange perioder, så de ikke skal aktiveres eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet."

Lægen har "hørt", at sygemeldingerne skal dække over rejser til Libanon.

Hvis lægen siger nej til at skrive en sygemelding, finder kvinderne bare en anden læge.

Lægen videregiver et rygte. Han sandsynliggør ikke, at han ved, at kvinderne rejser væk i længere perioder på danske overførselsindkomster. Det fremstår som en løs påstand.

 

En læge – måske den samme, som bliver brugt andet sted i artiklen

Han fortæller, det ikke er ualmindeligt at flygtninge vender tilbage efter et ophold i hjemlandet med lægeregninger, som det offentlige skal betale.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Den 77-årige snedker Hussein fra flygtningelejren i Baalbek.

Hussein har sønner i Danmark, der sender penge hjem til ham. En af hans sønner, Walid, er netop rejst til Danmark for at få nogle indsprøjtninger, fordi han er syg.

Artiklen forklarer ikke, hvad sønnen fejler. Hvis oplysningerne er korrekte, må behandlingen være så dyr i Libanon, at det kan opveje udgiften ved at rejse hele vejen til Danmark.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

26-årige Gassan, leder af internetcafé i flygtningelejren i Wievel

"Der er ikke alle dem, jeg kender, der er glade for at bo i Danmark. Men så længe de er der, kan de hjælpe deres familier hernede."

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Ibrahim, tankpasser på hovedgaden i Baalbek

Jyllands-Posten skriver, at Ibrahim har 757 tv-kanaler, og at han er arbejdsløs sygeplejerske. I sætningen efter står der, at "pengene strømmer fra Danmark til Libanon ad mange kanaler".

Det bliver ikke fastslået, om Ibrahim lever af danske penge, eller hvilken sammenhæng han har med pengestrømmen til Libanon – hvis der overhovedet er en sammenhæng.

 

Mohammed fra Baalbek

Mohammed har to sønner i København, der sender penge til ham. Pengene har været med til at finansiere hans hus. Han ved ikke, hvad sønnerne lever af, men "i Danmark tjener de lige mange penge med eller uden arbejde."

Mohammed bekræfter ikke andet end, at hans sønner sender penge til ham, hvilket i sig selv ikke er ulovligt.

 

* To palæstinensiske flygtninge, der begge er aktive i arabiske foreninger i Danmark

De to kender landsmænd, der fører et dobbeltliv med adresser i både Danmark og Libanon. De fortæller, at landsmændene udnytter det sociale system til det yderste.

Palæstinenserne fortæller ikke noget om ulovligheder. Begrebet dobbeltliv bliver ikke forklaret. Det bliver ikke forklaret, at det i nogle tilfælde er fuldt lovligt for flygtninge at besøge deres hjemlande i perioder.

 

To danske urobetjente

"Der er ikke tvivl om, at mange af de penge, der skaffes via kriminalitet, ender i Libanon," siger de to betjente.

De fortæller, at mange stjålne mobiltelefoner "sikkert" havner i Libanon. Det samme gælder stjålne biler.

Påstanden fremstår udokumenteret. Jyllands-Posten giver ikke eksempler på konkrete sager, hvor palæstinensere er blevet dømt for den angiveligt meget udbredte, ulovlige trafik.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

En ung mand i "Lille Danmark".

Han fortæller, at pengene fra Danmark overføres via banker og sendes per kurer med flyselskabet Middle East Airlines.

Kilden siger intet om, at der skulle være tale om ulovlige overførselsindkomster. Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

En socialchef

Han har hørt rygtet om, at penge bliver fløjet per kurer fra Berlin til Libanon.

Kilden siger intet om, at der skulle være tale om ulovlige overførselsindkomster. Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

En ung palæstinenser i Baalbek

Han siger, at især penge fra Danmark ender hos den muslimske Hizbollah-bevægelse.

Han siger, at han ville blive dræbt, hvis han stod frem med navns nævnelse. Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Palæstinensisk engelsklærer i Baalbek

Han siger, at libaneserne ikke støtter palæstinenserne økonomisk.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Rania, mor med tre små velklædte drenge

Kvinden har været på besøg i Tripoli i fem måneder. Hun er på vej tilbage til Danmark, men sidder fast i lufthavnen i Beirut, fordi flyselskabet Swissair er gået konkurs.

Der bliver ikke forklaret, hvorfor kvinden optræder i reportagen. Det bliver ikke slået fast, om hun har gjort noget ulovligt.

 

Navngivne kilder

Administrativ leder i flygtningelejrens lægeklinik, Yahya Karzun:

Han har familie i Danmark og drømmer om at komme til landet. Siger ikke andet.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Læge Mohamed Abedulla El-Haj fra flygtningelejrens lægeklinik

Vil gerne inviteres til Danmark. Ellers siger han ikke noget i artiklen.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

65-årige Ahmad Nasef Joma i Wievel-lejren

Den gamle mand ligger for døden og vil gerne til Danmark, fordi hans søn opholder sig i Sønderborg.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Palæstinensisk leder, Mahmmud Waked

Han oplyser, at den syge Ahmad Nasef Joma kun er i live, fordi sønnen sender penge fra Danmark.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

*Claus Møller, pædagog og kulturmedarbejder i Århus Kommune

"Jeg har oplevet folk, der er på overførselsindkomster og personer, som er væk i halve år." Claus Møller siger, at han ikke forsøgte at stoppe svindelen, da det ville skade tillidsforholdet til palæstinenserne. Han siger også, at ingen offentlig myndighed har overskud til at føre kontrol med snyderi og bedrag.

Han siger i dag til JOURNALISTEN:

"Jeg ved, at der foregår svindel blandt den befolkningsgruppe, jeg har haft med at gøre i Gellerup. Men jeg ved jo ikke så meget om dem, der tager pengene med hjem til deres respektive hjemlande".

Det vil sige, at det, du udtaler dig om, altså er generel svindel?

"Ja, det kan man godt sige. Det er et meget godt udtryk for det. Jeg har jo ikke indblik i folks private bankkonti, men jeg kan godt regne ud, at når en mand får penge herfra og er væk i et halvt år, og han har tre børn og en kone og lejlighed i Gellerup, så er der en eller anden form for snyd i. Men hvordan det helt præcis hænger sammen, det er jo svært for mig at se," siger Claus Møller.

I artiklen står der, at Claus Møller "efter 10 års ansættelse ragede uklar med Århus Kommune, fordi han talte højt om problemerne om socialt bedrageri i det vestlige Århus."

"Det må stå for journalistens egen regning," siger Claus Møller.

Hans uoverensstemmelser med kommunen gik på hastigheden af sagsbehandlingen af børn med problemer.

 

Kir Osman, bor i en flygtningelejr i Libanon

Han har forsøgt at komme illegalt til Danmark tre gange. Senest blev han afsløret i Tyrkiet, fordi han havde falsk pas.

Han vil forsøge at komme illegalt til landet igen, når hans brødre i Århus har sparet penge sammen.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Forskningschef Torben Berg Sørensen, Sociologisk Analyse, Århus

Torben Berg Sørensen har skrevet rapporter om indvandrere og integration. Han udtaler sig om sagsbehandlere.

"Mange sagsbehandlere er så ivrige efter at have et godt forhold til deres klienter, at de gør sig mindre magtfulde. De ønsker at være ligeværdige med klienterne. De ser det som deres fornemste opgave at hjælpe indvandrere og andre svage grupper.

Citatet optræder i en sammenhæng, hvor "en række sagsbehandlere" siger, at for klienter og sagsbehandlere handler det om at hente så mange penge ud af systemet som muligt.

Torben Berg Sørensen siger ikke noget om socialt bedrageri. "Sagbehandlerne" siger ikke noget om indvandrere, flygtninge eller palæstinensere.

Han siger til JOURNALISTEN, at han ikke udtaler sig om JPs vinkel.

"Jeg kan ikke forholde mig til, om der finder den form for misbrug sted, for det ved jeg ikke noget om. Det, jeg siger, kan ses som en mulig baggrundsramme for nogle af de ting, som artiklen omhandler," siger Torben Berg Sørensen.

Han fortæller, at udtalelserne i artiklen er baseret på en fjernsynsudsendelse, "Snyd for statens penge", som han optrådte i for knap to år siden.

"De havde fundet nogle citater frem og spurgte, om jeg kunne vedkende mig de ting, der var sagt. Det kunne jeg i de fleste tilfælde godt."

Udtalelsen handler altså ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

Socialrådgiver og kandidat for SF i Århus ved kommunalvalget Niels Korfits Møller

"Sagsbehandlere er ikke uddannede til at rende rundt og lege politimænd"

Han siger, at hvis kommunen undersøgte en begrundet mistanke om socialt snyderi, ville en forsvarsadvokat hurtigt pille det hele fra hinanden, fordi der er så mange formelle procedurer.

Niels Korfits Møller kommer ind i artiklen efter en anonym psykolog blandt andet har fremført påstanden om, at "mange sagsbehandlere er ikke i stand til at sige fra. De identificerer sig med de mennesker, de vil hjælpe, og går ned på det."
Artiklen hævder, at udsagnet støttes "på sin egen måde" af Niels Korfits Møller, der blandt andet siger, at "sagsbehandlere er ikke uddannede til at rende rundt og lege politimænd."

Niels Korfits siger i dag, at hans udtalelser er taget ud af en sammenhæng.

"Det er formodentligt korrekt, det jeg er citeret for, men der er plukket i det, og det er langt fra sammenhængen. Det virker næsten som om, jeg mener, at svindel er tilladt."

Niels Korfits Møller har ikke konkret kendskab til, at der finder den slags svindel sted, som er beskrevet i artiklen. Han har alene svaret på baggrund af, hvad journalisten har fortalt. Så har han fortalt, hvad man ville gøre i den givne situation.

"Jeg har lært det af det, at jeg for fremtiden vil have citaterne på skrift, hvis jeg skal udtale mig," siger Niels Korfits Møller.

Udtalelsen handler ikke om vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

* 51-årige Khaled Youssef Chemali, der bor i Libanon. Importerer læggekartofler

Khaled Youssef Chemali har været dansk gift, men lever nu i Libanon.

"Jeg er træt af arabere, der snyder og bedrager danske skatteborgere."

Khaled Youssef Chemali siger til JOURNALISTEN, at han står inde for alt, hvad han har sagt til JP omkring palæstinenseres og libaneseres snyderi over for Danmark. Dog er han ikke personlig ven med den saudiarabiske kongefamilie, og han har heller ikke været direktør, men salgschef for Volvo i Saudi Arabien. Han har heller ikke, ifølge eget udsagn, været på bistandshjælp i Danmark, som der står i JP.

"Jeg har aldrig været på bistandshjælp, men det er rigtigt, at de fleste palæstinensiske flygtninge i Danmark snyder. De har en anden moral efter 30 års borgerkrig," siger Khaled Youssef Chemali til JOURNALISTEN.

Udtalelserne fremstår som en bred beskyldning om, at arabere snyder det danske skattesystem. Udtalelsen bekræfter ikke vinklen – at palæstinensere rejser tilbage til Libanon i stort tal for systematisk at svindle med danske velfærdsydelser

 

*Souhail Ibrahim, leder af indvandrerradio i Århus

"Jeg er træt af at overvære, hvordan folk fra min egen kultur misbruger og snyder det danske system."

I afsnittet fremgår det også, at libanesere og palæstinensere har en lav moral. De er indblandet i kriminalitet, og det er fortsat nemt at bo i Libanon det meste af året.

Der mangler et sæt gåseøjne i afsnittet. Derfor er det umuligt at se, hvad Souhail Ibrahim citeres for, og hvad der er avisens redegørelse.

Det har ikke været muligt for JOURNALISTEN at få en kommentar fra Souhail Ibrahim.

 

Jesper Berg, dansk forfatter, bosiddende i Damaskus

Digteren Jesper Berg bor i Mellemøsten på syvende år, de sidste tre i Damaskus i Syrien. Sit kendskab til flygtninge har han især fra flygtninge og ansatte i danske konsulater, som han har talt med gennem årene. I artiklen i JP kritiserer Jesper Berg den danske asylpolitik, men til JOURNALISTEN fortæller han, at hans kritik er rettet mod den manglende danske immigrationspolitik.

Han blev "pissesur", da han læste, hvad han var citeret for i JP:

"Mine ord er blevet fordrejet, så der fremstår et helt andet billede af folk fra Mellemøsten end det, jeg kender. Jeg er også fejlciteret. For eksempel skriver journalisten, at jeg har betegnet de palæstinensiske flygtninge i Danmark som rosset. Det er ikke et ord, jeg ville bruge," siger Jesper Berg, som efterfølgende fik JP til at komme med en præcisering i avisen 11 dage efter, at artiklen blev bragt.

Udtalelsen er en bred kritik af den danske asylpolitik. Den bekræfter ikke vinklen – at palæstinensere i Libanon i stort tal systematisk svindler med danske velfærdsydelser.

 

0 Kommentarer