Kilder føler sig dårligt behandlet, fejlciteret eller ført bag lyset

Unfair og uetisk. Syv ud af 10 kilder, der har optrådt i en pressemeddelelse udgået fra protestbevægelsen Bæredygtigt Landbrug, føler sig dårligt behandlet, fejlciteret eller ført bag lyset

Unfair og uetisk. Syv ud af 10 kilder, der har optrådt i en pressemeddelelse udgået fra protestbevægelsen Bæredygtigt Landbrug, føler sig dårligt behandlet, fejlciteret eller ført bag lyset

Kilderne i syv ud af ti pressemeddelelser fra Bæredygtigt Landbrug føler sig uretfærdigt behandlet eller spændt for en vogn af Bæredygtigt Landbrug. Det viser en gennemgang, der bringes i det nummer af Journalisten, der udkommer i denne uge.
Lars Fischer fra vandværkernes interesseorganisation Danva blev interviewet uden at vide det.
»Han fortalte ikke, at han var i gang med at lave en pressemeddelelse. Der er vel nogle etiske regler for, hvordan journalister arbejder?«

En medarbejder i et ministerium blev en dag ringet op af en "landmand", der sad på sin traktor.
»Jeg skal lige slukke for motoren,« forklarede landmanden, der ønskede at vide noget om randzoner. Kort tid efter fandt fagpersonen ud af, at han i realiteten havde medvirket i et interview. Hans udtalelse lå nemlig på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Bæredygtigt Landbrug laver ifølge sin hjemmeside omkring 200 pressemeddelelser om året.
Journalisten har talt med kilderne i 10 pressemeddelelser. Fire kilder er blevet interviewet uden at vide det. To vidste godt, at de gav et interview, men fik ikke det citattjek, de var blevet lovet. En enkelt kilde optrådte i direkte citat – selv om journalisten fra Bæredygtigt Landbrug tydeligvis ikke havde talt med ham.

Da Journalisten præsenterer undersøgelsen for Bæredygtigt Landbrugs mediechef, Jakob Tilma, er reaktionen:

»Jeg er lidt rystet. Vi er kun interesseret i at behandle folk fair. Vi skal bruge folks citater, som de er sagt, og vi skal stå inde for, hvem vi er,« siger Jakob Tilma.

Efter at have set de ti eksempler siger Jakob Tilma, at resultatet kan skade foreningens omdømme.
»Det kan blive sværere at komme igennem til nogle kilder, fordi det ikke er kørt efter bogen. Men proportionerne skal også med. Der er ingen, der er kommet til skade. Ikke for at negligere det – men konsekvenserne har ikke været store,« siger han.

Han understreger dog, at det ikke er i overensstemmelse med god journalistisk etik at ringe op til kilder, der ikke ved, at de taler med en journalist.

Bæredygtigt Landbrugs medieafdeling er det seneste år vokset fra to til fire journalister. Det er den samme journalist, der står bag de 10 artikler, som Journalisten har undersøgt nærmere. Han har nu fået en skriftlig advarsel.
Journalisten har valgt de seneste 10 pressemeddelelser, dog har vi fravalgt dem, hvor der optræder politikere som kilder. 

Læs hele artiklen om Bæredygtigt Landbrug i det nye nummer af Journalisten.

3 Kommentarer

Claus Jensen
20. OKTOBER 2012
Re: Kilder føler sig dårligt behandlet, fejlciteret

Det er vel ingen fejl at skrive, at 7 ud af 10 kilder føler sig dårligt behanldet, fejlciteret eller ført bag lyset, når det rent faktisk drejer sig om 7 ud af 10. De skriver jo ikke af ALLE kilder overhovedet nogensinde. De skriver det som det er: 7 ud af 10. Så ingen fejl der.

Lars Fischers anke er, at han ikke mener, han får at vide, at han interviewes af en journalist til brug i en artikel. Ikke at samtale aldrig har fundet sted, hvorfor det er så inderligt ligegyldigt, om du kan fremskaffe telefonlister osv. Igen en ommer.

Walter Brüschs husker ligeledes ikke, at han interviewes af en journalist fra BL. Han siger ikke, at samtalen aldrig har fundet sted.

Tak til Journalisten for et velvalgt etiktjek. Vi kan nu glæde os over, at BL har lovet ALLE KILDER:

Citattjek

samt at interviews optages på bånd.

 

Erik Bagge Juul
19. OKTOBER 2012
Sandheden om BL
Hver gang man er i kontakt med Bæredygtigt Landbrug skal man huske på, at det bare er en flok ekstremistiske bønder, der prøver at se sturerene ud. Som alle andre fanatikere har de forlængst overbevist sig selv om, at deres sag er så hellig, at de etiske og moralske spilleregler ikke gælder for dem. En slags landbrugets Hizb ut-Tahrir.
Jakob Tilma
19. OKTOBER 2012
Kilder føler sig dårligt behandlet...

Bæredygtigt Landbrug påpeger fejl i artikel om kildefusk

Fagbladet Journalisten skriver den 17. oktober, at der er problemer med kildeudsagn i syv ud af ti artikler, som Bæredygtigt Landbrug har udsendt i løbet af de seneste 12 måneder. Den kritik vil Bæredygtigt Landbrug gerne korrigere.

"Journalisten bringer i denne uge historien om, at Bæredygtigt Landbrug bruger ufine metoder i sine artikler, og det skriver Journalisten med baggrund i, at man har ringet til ti kilder, som Bæredygtigt Landbrug har talt med, og i syv tilfælde var kilden ikke tilfreds med den behandling, han eller hun fik af Bæredygtigt Landbrug.  Enkelte kilder har desuden været utilfredse med måden, hvorpå citater var benyttet. Bæredygtigt Landbrug vil gerne slå fast, at der ud fra dokumentationen aldrig kan blive tale om, at syv ud af ti artikler er behæftet med fejl", siger mediechef Jakob Tilma.

Journalisten har ringet til ti kilder, som Bæredygtigt Landbrug har kontaktet i forbindelse med artikler i efteråret 2011 og foråret 2012 og har spurgt, hvorvidt kilden har følt sig ordentligt behandlet af Bæredygtigt Landbrug. Blot en kilde har selv kontaktet Bæredygtigt Landbrug for at få berigtiget sit udsagn i en artikel, og derfor er kritikken først kommet Bæredygtigt Landbrug for øre i forbindelse med fagbladet Journalistens artikel den 17. oktober og i papirversionen af Journalisten den 18. oktober.
 

Bæredygtigt Landbrug har påpeget flere fejl i artiklen om kildefusk
I artiklen på  Journalistens hjemmeside, en artikel som er blevet gengivet et betydeligt antal steder, står der skrevet, at "Journalisten har valgt de seneste 10 pressemeddelelser, dog har vi fravalgt dem, hvor der optræder politikere som kilder". 

Bæredygtigt Landbrug har gennemgået artikler fra den 28. september, hvor Journalisten første gang kontaktede Bæredygtigt Landbrug, og kiggede så på de ti seneste artikler, hvor der ikke optrådte politikere, og her optræder kun Peter Pagh fra Journalistens liste. 

Det er kritisabelt, at Journalisten indleder sin artikel med at postulere, at syv ud af ti kilder bliver behandlet uetisk, når der ikke er tale om en stikprøvekontrol. Der er tilsyneladende tale om målrettet udtagning af 10 artikler fra den samme journalist på udvalgte tidspunkter i en periode, der strækker sig over flere måneder, og der er tilmed kun tale om artikler, hvori der medvirker ekspertkilder. Der er altså på ingen måde tale om en stikprøve. Journalisten er blevet bedt om at korrigere oplysningerne.


Bæredygtigt Landbrug har talt med kilder fra DANVA og GEUS
Journalisten skriver i sin artikel, "Mørke metoder", at to navngivne medarbejdere fra GEUS og DANVA enten ikke husker at have talt med en journalist fra Bæredygtigt Landbrug, eller ikke mener det drejde sig om et interview. Ved en gennemgang af opkaldslisten hos Bæredygtigt Landbrug fremgår det klart, at Bæredygtigt Landbrug den 6. juni kl. 13.08 talte med Lars Fischer på dennes personlige nummer i ti minutter. Det forekommer besynderligt, at Lars Fischer ikke kan dokumentere de udsagn, han har frembragt i nationale medier, når Bæredygtigt Landbrug beder ham dokumentere sine påstande. Lars Fischer har iøvrigt aldrig tilsendt Bæredygtigt Landbrug oplysninger om, hvorfra han har de oplysninger, der er brugt i forbindelse med artikler i blandt andet Politiken og på DR omkring anallet af vandboringer der årligt lukkes på grund af landbrugets pesticider. Bæredygtigt Landbrug venter fortsat på oplysningerne fra Lars Fischer.

Senere på dagen den 6. juni, klokken 15.14, viser telefonlisten, at  Bæredygtigt Landbrug, efter omstilling fra GEUS hovednummer har talt med Walther Brüsch i næsten 22 minutter. En samtale, som Bæredygtigt Landbrugs journalist husker ganske tydeligt.

Det er kritisabelt, at Journalisten lader to kilder udtale, at de ikke mener at have medvirket i et telefoninterview med Bæredygtigt Landbrug, når Bæredygtigt Landbrug med telefonlisten i hånden kan påvise det modsatte. Journalisten har altså gjort sig til dommer for, hvem der har talt sandt, men med telefonlisten i hånden mener vi hos Bæredygtigt Landbrug, at vi har vores på det tørre. Journalisten har aldrig spurgt ind til, om Bæredygtigt Landbrug kunne bevise, at vi havde interviewet kilderne. 

Har bønder og politikere ikke krav på citat-godkendelse i Journalisten?
I sin kritik af Bæredygtigt Landbrug skriver Journalisten, at man har fravalgt at inddrage artikler, hvor politikere fremgår som kilder, og desuden har man tilsynelandende også fravalgt landmænd og udenlandske forskere fra "undersøgelsen".

Hos Bæredygtigt Landbrug mener vi, at alle kilder skal behandles ens, og hos Bæredygtigt Landbrug gør vi ikke forskel på bonden og professoren. Det handler for os om, at kilderne kan stå på mål for sine holdninger, især hvis et udokumenteret udsagn kan være til direkte skade for Bæredygtigt Landbrugs medlemmer. Når en repræsentant fra en af Danmarks store sammenslutninger af vandværker ikke kan dokumentere påstande om, at landbruget er skyld i masse-lukninger af vandboringer, og han fremfører tal for at underbygge sin påstand, så må vi kræve beviser for, at tallet holder vand. Det bevis har DANVA ikke kunnet fremføre.


Kommunikation bygger på fakta
"Der er ringet til ti fagpersoner, som alle har udtalt sig til den samme journalist, og derfor vil jeg gerne slå fast, at der ikke er tale om, at Bæredygtigt Landbrug bevidst bruger ufine tricks. Der er tale om en enlig svale", siger Jakob Tilma.

Bæredygtigt Landbrug har taget kritikken til sig, og alle kilder tilbydes citattjek, hvis ikke interviewet foreligger elektronisk, og der er allerede taget de nødvendige forholdsregler i forhold til Journalistens kritik, så Bæredygtigt Landbrug ikke igen kan havne i en situation, hvor der sættes spørgsmålstegn ved foreningens troværdighed. Bæredygtigt Landbrug bygger sin kommunikation på fakta, og det skal på den baggrund understreges, at fagbladet Journalistens kritik specifikt går på Bæredygtigt Landbrugs brug af kilder, og ikke på artiklernes faktuelle indhold.

Hvis der er kilder, der mener, de er blevet behandlet unfair af presseafdelingen i Bæredygtigt Landbrug bedes de rette henvendelse til mediechef Jakob Tilma.

Af Jakob Tilma, mediechef Bæredygtigt Landbrug