Kilden betaler og bestemmer

Danske virksomheder polerer deres image i 25 minutter hver lørdag og søndag på TvDanmark. For penge kan de selv være med til at udforme spørgsmålene og selv bestemme budskabet. Det er i strid med radio- og tv-loven.

Danske virksomheder polerer deres image i 25 minutter hver lørdag og søndag på TvDanmark. For penge kan de selv være med til at udforme spørgsmålene og selv bestemme budskabet. Det er i strid med radio- og tv-loven.

Danske virksomheder er ombejlede af produktionsselskaber,som tilbyder at lave tv-virksomhedsprofiler. For forholdsvis få penge kan man nærmest få det, som man vil have det.
»Jeg er målløs over løfterne. For 20.000, 100.000 eller 150.000 kr.kan vi være med til at udforme spørgsmål, med til redigering og endelig har DSB veto over, om programmet skal sendes,« siger informationschefen i DSB, Anna Vinding.
Hun har fået adskillige tilbud, flere med sendetid på TvDanmark, men har takket nej hver gang.
»Det er uetisk, for man snyder jo seerne, for de bliver jo vildledt til at se noget, de tror, er journalistik. Troværdigheden er sat over styr, og hvis DSB medvirkede, så ville også noget af vores troværdighed gå fløjten,« mener Anna Vinding.
Også informationschefen i Danisco har sagt nej til at få et skønmaleri af virksomheden sendt ud på TvDanmark:
»Det er ganske enkelt uetisk, fordi tv-seere bliver præsenteret for et program, der tilsyneladende behandler en virksomhed journalistisk. Men hvad, seerne ikke får at vide, er,at virksomhederne i programmet har købt sig til redaktionel indflydelse. Det handler om troværdighed, og jeg vi likke have sat Daniscos troværdighed på spil,« siger Annette Juhler Kjær, koncerninformationschef i Danisco.

Ulovlige programmer
Ifølge bekendtgørelsen om sponsorering i fjernsyn »må indholdet og programsætningen af et sponsoreret program ikke påvirkes af sponsor«.Og det er netop denne påvirkning, som er en del af produktionsselskabernes tilbud til virksomhederne.
»I praksis har virksomheden hånd og halsret over det program,og så er det, så vidt jeg kan se, i direkte strid med de regler, der er for sponsorering af tv,« supplerer Annette Juhler Kjær.
Og det er det.
»Det er lodret i strid med radio- og tv-loven. Det er skjult reklame og er utilstedeligt. Det står krystalklart i radio
og tv-loven, at man skal kunne identificere reklamer,« siger medlem af Radio- og Tv-reklamenævnet, Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen.
Det siger han til JOURNALISTEN, efter at bladet har fortalt ham om de kontrakter mellem virksomheder og tv-produktionsselskaber, som JOURNALISTEN er kommet i besiddelse af.

Kilden formulererselv spørgsmålene
I kontrakten fra tv-produktionsselskabet Genmedia Group, som leverer 25 minutters programmer til TvDanmark lørdag kl. 17, står der blandt andet: »i samarbejde med Deres virksomhed udarbejdes de spørgsmål, der skal stilles. Husk, at det ikke er direkte TV, og interviewet derfor kan laves om, såfremt noget forkert bliver nævnt. Normalt optages interviewet af 3 gange, således at vi i redigeringen kan vælge det bedste ud – Samlet pris for medvirken i ca. 3 minutter 16.800 kr., for ekstra minutter betales pr minut 4.850 kr.«
I en anden kontrakt, som er udstedt af Kanstrup Commercial TV, som fast leverer 25 minutter til TvDanmark kl. 17 om søndagen, står der: »(navnet på virksomheden) har ret til at godkende enhver form for broadcasting af TV-programmet. Endvidere har ? ret til at godkende enhver form for brug af klip fra den færdigredigerede udsendelse.«
Virksomheder loves altså også på skrift bestemmende indflydelse.
Alligevel afviser direktøren fra Kanstrup Commercial TV, Jan Kanstrup, at virksomhederne har indflydelse på programmerne.
Han indrømmer dog, at formuleringen i kontrakten godt kunne lyde sådan:
»Det er i hvert fald forkert formuleret. Virksomhederne har bestemt ikke indflydelse. De har sgu ikke retten til nogetsom helst, vi bestemmer da selv,« siger Jan Kanstrup.
Han gentager flere gange, at virksomhederne ikke betaler for tv-produktionen, men for en videoproduktion. De har altså ikke betalt for at komme i fjernsynet, men kun for at få lavet videoen, som så kommer i fjernsynet.
Det koster omkring 100.000 kr. at få lavet et program hos Kanstrup.
Både Danisco og DSB fastholder, at de er blevet lovet bestemmende indflydelse af Kanstrup Commercial TV. Og der er da heller ingen tvivl om retten til indflydelse hos én af Kanstrup Commercial TVs kunder, Realkreditrådet, som har fået lavet et program om at være elev i et realkreditinstitut.
»Selvfølgelighar vi haft medindflydelse under processen. På indhold, med ideudvikling, gennemsyn og redigering,« siger Lars Blume-Jensen fra Realkreditrådet, som er tilfreds medresultatet.
Programmet kunne ses søndag den 24. januar på TvDanmark. Det fremgik ikke, at programmet var delvist betalt af Realkreditrådet.

Tre minutter til hver
Dagen før kunne TvDanmarks seere se et andet sponsoreret program »Hjem kære hjem« produceret af Genmedia Group. Her fik hvert af de syv medvirkende firmaer tre minutters sendetid. Realkredit Danmark fortalte om flexlån. Efterfølgende fortalte ejendomsmæglerkæden Home, som blev tituleret som ekspert, om prisudviklingen på boligmarkedet. På tre minutter får Home vist sit logo 11 gange.
Tre minutter senere er temaet forsikring, og speaken lyder: »At vælge forsikring er en svær beslutning, for hvad skal man vælge, vi besøgte forsikringsselskabet Danica,som med 500.000 kunder og en årlig præmieindtægt på1,7 mia. kr. er landets største og samtidig et af de ældste forsikringsselskaber,« Og så får regionschefen lov til at fortælle i tre minutter om, hvad Danica kan tilbyde af tryghed.
Bagefter besøger Genmedia en »førende producent af armaturer«Grohe. Her fortæller direktøren i 3 minutter om, hvordan Grohe »har ramt plet« med deres koncept med en ny serie,hvor alt fra spejl til toiletbørste-holder er ellipse-formet. Under hele interviewet vises billeder af Grohes produkter.
Også VVS-firmaet IMS optræder, køkkenfirmaet Funktion får hele sin adresse nævnt, Jan E. Olesen fortæller om sine vinduer og boblebad-firmaet Neptun får vist de fleste af firmaets 30 modeller.
Programmet slutter med en rulletekst, hvor der står tak til desyv virksomheder, og dermed skulle enhver seer være orienteret om, at kilderne har betalt for at medvirke.

»Informativt tv«
»Vi gør det for at hjælpe erhvervslivet. Normalt beskæftiger tv sig kun med erhvervslivet, når nogen er gået konkurs,eller når en virksomhed har lavet millioner til aktionærerne,« siger Allan Kofoed, som er direktør for Genmedia. Han afviser, at det er reklame:
»Det er informativt tv. Vi må ikke anprise produkterne, men vi må gerne fortælle om dem. Spørgsmålet er så om det er godt eller dårligt, det virksomhederne fortæller,« siger Allan Kofoed med smil i stemmen.
Virksomhedernemå jo ikke have bestemmende indflydelse på programmet?
»Det er også derfor, vi har vores interviewer med ud, som stillers pørgsmålene,« siger Kofoed.
Men virksomheden er jo med til at formulere spørgsmålene?
»Ja, de er med til at lave dem. Men ikke dem alle sammen, for tit er der ikke spørgsmål nok.«
Genmedia Group leverer programmerne til Foreningen Gentoftekanalen,som har en aftale med TvDanmark/Kanal 2 om at levere programmer lørdag kl. 17. Chefen for Foreningen Gentofte-Kanalen,Jørgen Halvorsen, ser ingen problemer i, at man får penge fra de medvirkende.
»Vi kan sagtens styre det,« siger Halvorsen og forklarer, at når de medvirkende er med til at lave spørgsmålene, så er det fordi det letter research-arbejdet at samarbejde med virksomheden.
»Det er en form for journalistik, men det er ikke kritisk journalistisk.Kritisk journalistik er jo, at man har nogle forudfattede meninger, hvor man har valgt at være morgensur, og så hiver man alle de negative ting frem. Vi tager også de negative ting, men vægter de positive, fordi de erhvervsvirksomheder, vi samarbejder med, de har lavet noget helt exceptionelt,« siger Jørgen Halvorsen, somi øvrigt efterlyser mere gennemskuelig lovgivning på området.
Både Jørgen Halvorsen, Allan Kofoed og Jan Kanstrup mener, JOURNALISTEN hellere skulle se på, hvad der bliver sendt af tv-shopping på Kanal København, »for så kan man begynde at tale om noget, der virkelig er ulovligt,« »i stedet forat gå op i petitesser hos os«.

Direktør erkenderikke til betalt tv
Administrerende direktør for TvDanmark, Jesper Lund, bekræfter over for JOURNALISTEN, at sponsorer ikke må have bestemmende indflydelse på et program.
»Jeg er ikke vidende om, at vi sender betalt tv. Hvis det er betalt tv, og virksomhederne har indflydelse, så overholder det ikke gældende lov, og så skal det ikke sendes.Det skal vi klart ikke,« siger Jesper Lund.
Han frasiger sig det juridiske ansvar, det ligger hos Kanal 60,der har programansvaret for de programmer, TvDanmark sender.
Bent Helvang,direktør for Kanal 60:
»Vi vil ikke acceptere, at programmer er tilrettelagt af folk, der betaler for at medvirke. Det har vi meddelt produktionsselskaberne for lang tid siden, og der er noget, der indikerer, at vi må gøre det igen,« siger Bent Helvang, der nu vil undersøge problemet.

0 Kommentarer