Kasserede kolleger

  DR Faktas chef, Dagmar Brendstrup, arbejdede i mange år sammen med flere af de ni medarbejdere, hun nu har afskediget eller omrokeret. FYRINGSRUNDE. Det er kun syv måneder siden, at DR Faktas chef, Dagmar Brendstrup, efter nogle års fravær vendte tilbage til arbejdspladsen i Århus.

DR Faktas chef, Dagmar Brendstrup, arbejdede i mange år sammen med flere af de ni medarbejdere, hun nu har afskediget eller omrokeret.

FYRINGSRUNDE. Det er kun syv måneder siden, at DR Faktas chef, Dagmar Brendstrup, efter nogle års fravær vendte tilbage til arbejdspladsen i Århus.

Dengang anede den tidligere DR-journalist ikke, at hendes nye lederjob ville indebære, at hun i maj blev tvunget til at fyre og omrokere ni medarbejdere, deriblandt flere, som hun igennem en årrække har været nær kollega med.

»Jeg var selvfølgelig klar over, at jeg som chef kunne komme ud for at skulle afskedige nogle medarbejdere. Men jeg vidste ikke, at omfanget ville være så voldsomt,« siger Dagmar Brendstrup.

Hun nævner tre afgørende faktorer bag forårets fyringsrunde i DR Fakta: Gæld i afdelingen, ubalance i budgettet og et krav om rationaliseringer som følge af DRs digitalisering.

Fakta-chefen har aldrig før været i en lignende rolle. På spørgsmålet om, hvorvidt hun ville have sagt ja til lederjobbet, hvis hun havde vidst, at hun så kort tid efter sin tiltrædelse skulle fyre så mange af sine tidligere kolleger, svarer hun:

»Det er en helt teoretisk snak, om jeg så havde sagt nej. Der er ingen, der ønsker en situation som denne, uanset hvor gode, gamle – nej, ikke gamle – men gode venner og bekendte, man er.«

Dagmar Brendstrup tilføjer, at det altid rammer hårdt, når en redaktion eller afdeling skal beskæres:

»Det er skrækkeligt for alle. Og det ville være mærkeligt, hvis man ikke blev følelsesmæssigt berørt. Det har jeg selvfølgelig også været, og det er jeg stadig.«

Seks af de ni berørte medarbejdere er over 50 år. Men i foråret afviste DRs konstituerede generaldirektør Lars Vesterløkke, at de blev fyret på grund af alder.

I en kommentar til Journalisten om, hvorfor DR i Århus samtidig med fyringerne i DR Fakta hyrede nye medarbejdere til opgaver andre steder i huset, understregede han, at det alene handler om, at de fyrede ikke besidder de kompetencer, DR nu har brug for.

»Vi ville gerne have beholdt alle medarbejderne, men det tillod økonomien ikke. Derfor vurderede vi selvfølgelig også hver enkelt medarbejders kompetencer. Og vi prøver stadig at finde andet arbejde til de af de fyrede, som er interesseret i det,« understreger Dagmar Brendstrup.

Hun påpeger, at to af de ni involverede nu har fået nyt job i DR, mens tre har fået en fratrædelsesordning.

Om sin fremgangsmåde i de aktuelle fyringssager siger Dagmar Brendstrup, at hun fulgte DRs generelle regler og bad alle afdelingens medarbejdere om at sidde klar på deres faste arbejdspladser og vente på, om de blev kaldt til et personligt møde med hende.

»DR evaluerer løbende fremgangsmåden. Det har vi også gjort denne gang. Men jeg ved ikke, om der er andre – mindre hårde og mere menneskelige – måder at fyre medarbejdere på. Det kan jo være lige så hårdt at gå derhjemme og vente på et brev med en fyreseddel,« mener hun.

Da forårets sparerunde ramte seks medarbejdere over 50 år, føler en del af DRs ansatte i samme aldersgruppe – eller lige under – sig nu utrygge i ansættelsen.

Dagmar Brendstrup vil forsøge at gøre sine medarbejdere i DR Fakta mere trygge ved at holde et højt informationsniveau og en ordentlig omgangstone:

»Og så er min egen lære af sagen, at DR fortsat skal være meget opmærksom på at udvikle og videreuddanne alle medarbejdere.«

0 Kommentarer