Kasket-skifte i DJ

 ROKADER. Anne Louise Schelin, direktør og leder i Dansk Journalistforbund (DJ) gennem 18 år, har forladt kommandobroen på Gammel Strand og er per 1. september overgået til en stilling som chefjurist.Allerede for et år siden luftede Anne Louise Schelin for den øvrige forbundsledelse, at hun vill forlade chefjobbet og i stedet ønskede en stilling med 37-timers arbejdsuge. Det ønske blev opfyldt, så hun nu er chefjurist i juridisk afdeling i DJ, men uden chefbeføjelser.

 

ROKADER. Anne Louise Schelin, direktør og leder i Dansk Journalistforbund (DJ) gennem 18 år, har forladt kommandobroen på Gammel Strand og er per 1. september overgået til en stilling som chefjurist.

Allerede for et år siden luftede Anne Louise Schelin for den øvrige forbundsledelse, at hun vill forlade chefjobbet og i stedet ønskede en stilling med 37-timers arbejdsuge. Det ønske blev opfyldt, så hun nu er chefjurist i juridisk afdeling i DJ, men uden chefbeføjelser.

»Det er et godt tidspunkt. Ledelsesstrukturen skulle alligevel justeres på grund af de nye samarbejder med andre forbund. Jeg har aldrig forestillet mig at gå på pension fra min chefstilling i DJ, så det er på høje tid at få skiftet spor. Nu vil jeg både kunne koncentrere mig mere om mine juridiske og faglige opgaver i DJ og bruge mere tid på den verden, der ligger uden for DJ«, siger den 55-årige cand. jur. Anne Louise Schelin.

Anne Louise Schelin skal fortsat føre juridiske sager for DJ, men hun vil også gerne lære fransk, gå mere i svømmehallen og læse flere bøger. Planen er også at skrive om mediejura og ophavsret både til udgivelse og til brug internt i DJ.

DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård, respekterer Anne Louise Schelins beslutning.

»Anne Louise Schelins indsats har været af meget høj værdi, og jeg er meget glad for, at hun fortsætter med at arbejde i DJ. Nu kan hun i endnu højere grad koncentrere sig om arbejdet med ophavsretten og de mediepolitiske spørgsmål.«

Anne Louise Schelins beslutning har ført til flere rokeringer i Journalistforbundet.

Linda Garlov, chef for administration, personale og Journalisternes A-kasse indtil 1. september, har overtaget direktørposterne i DJ og Journalisternes A-kasse. Dermed blev den daglige ledelse af A-kassen overladt til de to forsikringschefer, Betina Nielsen og Marianne Jaquet.

Nuværende økonomichef Torben Helløv har overtaget den daglige ledelse af medlems- og kontingentafdelingen, forsendelse, reception, kantine og rengøring.

0 Kommentarer