Kandidaterne: Troels Gadegaard Frølich

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Troels Gadegaard Frølich

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Troels Gadegaard Frølich. Sidder i HB. Freelancejournalist.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Jeg mener blandt andet, at vi skal være mere offensive i forhold til vores overenskomster. Der er rigtig meget krisesnak, og det udnytter arbejdsgiverne. Derfor skal vi være opmærksomme på, at overenskomstforhandlinger ikke kun foregår, når de står på. Grundlaget for aftalerne bliver lagt i perioderne mellem selve forhandlingerne, og her skal vi sørge for at tale om, hvad god journalistik er – og at journalistik i dag er et kvalitetsprodukt, der ikke er gratis. Oplysninger kan du jo få alle vegne.«

Hvad skal konkret gøres anderledes?

»Vi skal tale om etik og kvalitet i journalistikken. Hvad kan journalister egentlig? Hvorfor skal man betale for vores produkt? Når jeg kigger på nyhedsmedierne, så tænker jeg, at vi alligevel ikke har været ret gode til at omstille os til nettet. Tempoet er speedet op, men læserne og seerne bliver ikke nødvendigvis klogere. En journalist er ikke bare budbringer, men udvælger. Jeg kan gå på Twitter og se, at nu er der sket en million forskellige ting over hele verden. Men jeg har som medieforbruger mere brug for at få kvalificeret min mediestrøm. Jeg synes, DJ skal gå aktivt ind i den debat.«

Hvad mener du om fusionen med KS?

»Jeg synes, det er helt rigtigt at kigge på, om det er den rigtige vej at gå. Men en fusion skal være et middel, ikke et mål i sig selv. Vi skal varetage medlemmernes interesser, og vi skal være den interesseorganisation, der går aktivt ind i kampen for ytringsfrihed og åbenhed i samfundet. Og samtidig skal vi varetage vores medlemmers lønmodtagerinteresser. Hvis fusionen bidrager til det, så er den god. Vi kan også se, at vi har mange medlemmer organiseret på det felt, hvor KS også er, men i dag mangler vi slagstyrke over for arbejdsgiverne.«

Hvad er ulemperne ved fusionen?

»Vi skal være meget opmærksomme på at fastholde et forbund, som medlemmerne kan se sig selv i. DJ har i ekstrem grad været god til at distancere os fra medlemsudviklingen i de fleste andre forbund. Jeg tror, at mange af LO-forbundene har begået den fejl, at de glemmer at fortælle, hvorfor man egentlig er medlem. Og så melder folk sig ud. Det handler om, at faget skal være en del af fagforeningen: Jeg læste om medlemmer af det gamle Træ-Industri-Byg, som er blevet en del af 3F, at de havde svært ved at overføre deres faglighed i det lille forbund til det nye store. Det skal vi huske, hvis vi fusionerer.«

Mener du, at fusionen risikerer at svække, at de klassiske journalister føler sig hjemme i DJ?

»Jeg tror ikke, de klassiske journalister har grund til at frygte, at DJ pludselig ikke vil arbejde for de værdier, som er vigtige for dem – og for mig. Vi skal passe på med at tegne fjendebilleder. Det er lidt en sygdom i det klassiske journalistfag, at vi gerne vil have et sort-hvidt skel med de gode og de onde. Det er en konspirationsteori, at kommunikatører har en interesse i lukkethed. Der findes nogle få Kongekabale-agtige spindoktor-typer, som er et godt skræmmebillede, men de dækker ikke flertallet af kommunikationsfolk. Mange arbejder jo slet ikke med emner, hvor åbenhed eller journalister er aktuelle.«

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Ja, indtil man begynder at lave lort i den – så at sige. Vi kan se, at forbund som DJØF og Ingeniørforeningen har lavet en struktur, der sikrer, at de chefer, der beslutter at blive, ikke har indflydelse på den politik, der handler om arbejdstagere. Måske er vi igen ovre i fjendebilleder. Hvad er vi bange for? At Lisbeth Knudsen melder sig ind, bliver valgt til HB og undergraver overenskomsterne? Den frygt er ubegrundet.«

»Vi er en arbejdstagerorganisation. Vi skal ikke have særlige tilbud til arbejdsgivere, der kan hyre og fyre. De skal ikke ringe til vores jurist og få gode råd om en fyringssag. Men mange vil gerne være medlemmer, fordi identiteten betyder så meget, at de gerne vil betale for det. Dem er der ingen grund til at smide ud.«

Har DJ – også i forhold til freelancestrategien –  gjort det godt nok for freelancerne?

»Ja, DJ har tilstrækkeligt fokus på freelancerne. Dermed ikke sagt, at intet kan gøres bedre – vi kan stadig se et efterslæb i løn fra freelancere til fastansatte. Men vi er nødt til at forholde os til, at freelancere er en meget kompleks gruppe med et svagere udgangspunkt. Og vi skal huske, at forholdene hænger sammen – freelancere og fastansatte agerer på det samme marked.«

0 Kommentarer