Kandidaterne: Pernille Nørregaard

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Pernille Nørregaard

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Pernille Nørregaard. Sidder i HB. Forfatter, foredragsholder og iværksætter.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Jeg vil gerne blive ved at arbejde for, at der er tilbud til alle medlemmer i DJ – uanset om de er journalister, kommunikatører eller tegnere, selvstændige eller fastansatte. Det kan vi blive bedre til.«

Hvad kan konkret gøres bedre?

»Vi kan rådgivere bredere, end vi gør i dag. Der er selvfølgelig et meget stort fokus på den klassiske mediebranche, men DJ glemmer lidt, at rigtig mange medlemmer ikke arbejder der. De er i private virksomheder eller alle mulige andre steder end mediebranchen. Vi skal udvide de tilbud, vi har.«

Har du et konkret eksempel, der kan illustrere det?

»Ja, jeg arbejder selv primært med bøger. Jeg har oplevet flere gange, især da jeg startede, at DJ’s konsulenter ikke ved, hvad de skal stille op, hvis man ringer ind med en forlagskontrakt eller er blevet tilbudt en aftale om fx ghostwriting. De kender ikke den branche godt nok. Det er meget at kræve, at konsulenterne skal kende alle brancher, men vi er mange, der er uden for mediebranchen, og dem skal DJ også kunne hjælpe.«

Hvad mener du om fusionen med KS?

»Jeg mener, det er en rigtig god ide, som også handler om at være et inkluderende forbund. Vi kan få spændende nye perspektiver ved at arbejde sammen med KS. Jeg tænker ikke så meget i overenskomster, for der tror jeg ikke på den store forskel, fordi det, vi laver, er meget forskelligt. Men vi får nogle medlemmer ind, der har andre kompetencer end os, som vi kan bruge. Mange er vant til at arbejde i det private og uden for mediebranchen, og det kan styrke vores konsulenters viden på nye områder.«

Kan du forstå den bekymring, nogle klassiske journalister har for at blive for små i deres eget forbund?

»Ja, det forstår jeg godt. Jeg ved, at klassiske journalister har været bange for at drukne. Derfor har vi også diskuteret, hvad vi kan gøre for at styrke de faglige fællesskaber, også for journalisterne. Fx kan de få deres egen specialgruppe.«

Er du enig i, at der er fare for, at de drukner?

»Det har jo været et forbund kun for dem engang, og derfor føler de sig truet, når der kommer nye ind. Men hvis du ser på HB, så sidder der en overvægt af klassiske journalister. Hvis du ser på de tilbud, der allerede er, og indsatsen i forhold til overenskomster, så er der rigtig meget fokus på de klassiske journalister. Jeg tror bare, de har glemt, at hovedparten af alle tilbud er til dem.«

»Jeg kan godt forstå, at der er splid mellem journalister og kommunikatører, men jeg tror også på, at man står stærkere ved at arbejde sammen. Det er bedre end at ligge i hver sin lejr. Og jeg ville ikke selv kunne sige, hvor jeg hører til. Jeg er en hybrid, der ikke passer i nogen af kasserne, og dem er der ikke fokus på.«

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Ja, det mener jeg. Og vi har faktisk allerede rigtig mange af de medlemmer i dag, vi har bare lukket øjnene for det. Debatten hænger også meget sammen med diskussionen om, om en freelancer må ansætte andre. Jeg taler for, at vi ikke smider nogen ud. Der skal måske være en grænse for, hvor mange ansatte du må have. Men jeg mener godt, du kan ansætte et par kolleger til nogle projekter. Det skaber vækst og jobs i branchen.«

»En løsning kunne være at have en særlig specialgruppe til cheferne med egne konsulenter, hvis der opstår konflikt mellem en chef og en ansat i forbundet. I realiteten har vi også allerede mange fastansatte, som hyrer og fyrer freelancere. Det glemmer vi tit. Selv om du er mellemleder uden det endelige ansvar, så forhandler du tid og penge med freelancerne, og reelt er du i et chefforhold.«

Men hvorfor er det en fordel for de andre medlemmer at have cheferne i samme forbund?

»Jeg mener, det er den eneste måde at opdrage på dem. Derfor er jeg også stor fortaler for, at DJ gør en masse for iværksættere, som gerne vil vækste og have ansatte på et tidspunkt. Jeg tror på, at hvis de vokser op i DJ og bliver gjort klar til at være ledere gennem DJ, så kan vi præge den måde, de behandler deres medarbejdere på. Vi skal holde potentielle modstandere tæt til kroppen.«

Har DJ gjort det godt nok for freelancerne?

»Man kan altid blive bedre, men jeg er glad for den nye freelancestrategi. Der er kommet ting, der ikke har været fokus på i DJ før. Det at være freelancer er meget mere komplekst end at skrive en artikel eller tage et billede til de klassiske medier. Mange driver en virksomhed og bruger en helt anden terminologi.«

Hvilken?

»Ord som vækst og innovation. Jeg tror, den nye strategi afspejler virkeligheden, og nu ligger der et stort arbejde i at implementere den. Det vil jeg rigtig gerne være med til i HB.«

Hvad er formålet med et forbund som DJ?

»Hvis det skal give mening, at vi eksisterer som forbund, skal vi ikke bare sidde og forhandle overenskomster. Så skal vi gå forrest og turde finde nye måder, medlemmerne kan tjene penge på.«

0 Kommentarer