Kandidaterne: Mette Schmidt Rasmussen

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Mette Schmidt Rasmussen.

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Mette Schmidt Rasmussen. Opstiller for første gang. Tidl. medlem af Praktikudvalget og af bestyrelsen i KaJ. Studerende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Jeg synes, jeg adskiller mig ved at være repræsentant for de studerende. Jeg lægger vægt på uddannelse og netværk.«

Hvad vil du konkret lave om, hvis du bliver valgt til HB?

»Jeg kunne godt tænke mig, at DJ kiggede mere ud i verden, skabte flere netværk med andre forbund og øgede muligheden for at søge uddannelse i udlandet. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi fik større fleksibilitet i forhold til efteruddannelse, så det fx er muligt at læse seks måneders idehistorie på universitetet, hvis det er det, man har lyst til. Vi skal tænke ud af boksen.«

Mener du, DJ gør det godt nok for de studerende?

»Både og. De glemmer os en gang imellem, men så gør vi også opmærksom på det. Vi råber lidt højt en gang imellem, men det mener jeg er berettiget. Vi udgør en ottendedel af forbundet, så vi kunne faktisk godt fylde mere, end vi gør. Jeg synes, der er en tendens til at se på os som de unge brokrøve. Det hørte vi også på Fagligt Forum. Men det er også vores forbund, og derfor er det ærgerligt, hvis der er dårlig stemning omkring de studerende.«

Har forbundet et medansvar for at sikre en bedre stemning?

»Ja, men forbundets rammer er rigtig gode. Hvis der er dårlig stemning, må grupperne selv søge dialog. Det er også vores ansvar.«

Hvad mener du om fusionen med KS?

»Umiddelbart lyder det fornuftigt. Jeg synes lige, vi skal slå koldt vand i blodet og se tiden an, for vi ved ikke ret meget om, hvad det indebærer endnu. Men det lyder fornuftigt, og sammen står vi stærkere.«

Kan du forstå den bekymring, der kommer fra nogle klassiske journalister, der føler, at de kommer til at fylde for lidt i deres eget forbund?

»Ja, det kan jeg sagtens. Journalisterne bliver en mindre gruppe med fusionen. Men DJ har stadig samme formålsparagraf med klassiske dyder som pressefrihed og ytringsfrihed, og jeg kan ikke forestille mig, det bliver lavet om.«

Kan DJ løse den klassiske konflikt mellem kommunikatører og journalister?

»Ja, det tror jeg. I KaJ har vi valgt at optage kommunikatører, fordi alternativet var, at de ville blive totalt fremmedgjorte og måtte stå uden for fællesskabet. Vi har mere til fælles, end der adskiller os. Vi går på samme skole, har samme undervisere, og vi lærer i bund og grund det samme med forskellige vinkler.«

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Min umiddelbare tanke er nej. Det bunder måske i, at jeg har været praktikant i Dansk Metal, og du kan ikke forestille dig en smed, der kan hyre og fyre, som er medlem der. DJ er også en lønmodtagerorganisation. Hvis du har arbejdsgiveransvar, skal du finde et andet sted at være medlem.«

Hvad hvis man fx er redaktør på et fagblad og ikke formelt hyrer og fyrer, men er chef på alle andre områder. Og hyrer freelancere. Kan man så være medlem?

»Ja, det kan man. Jeg vil kalde det en mellemleder, for han har ikke det sidste ord. Det er den øverste chef, der ikke kan være med. Vi er nødt til at vurdere fra sag til sag.«

Har DJ gjort det godt nok for freelancerne?

»Jeg har lige siddet og læst freelancestrategien, og jeg synes faktisk, den ser rigtig fornuftig ud. Det er ikke noget, vi studerende har beskæftiget os meget med, men det er jo ikke kun en strategi for freelancerne, men for hele forbundet. Der er gode bud på, hvad DJ kan gøre. Og så håber jeg, freelancerne synes, DJ har gjort det godt nok. Størstedelen af HB er jo freelancere.«

Det lyder, som om du synes, freelancerne fylder for meget og måske de studerende for lidt?

»Nej, jeg synes det er passende med én mand for os, som det er nu. Det handler meget om, hvordan man bruger sin stemme.«

Hvad er en fagforenings vigtigste opgave i dag?

»Det er stadig at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. Det faglige fællesskab er også enormt vigtigt. DJ har nogle rammer for, at vi kan indgå i fællesskaber, hvor vi finder vores ligemænd, uanset om vi er grafikere eller studerende.«

0 Kommentarer