Kandidaterne: Marianne Molin

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Marianne Molin

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Marianne Molin. Sidder i HB. Producer og tillidsrepræsentant, TV2 Øst, samt fællesregional tillidsrepræsentant i TV2 Regionerne.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Det, der gør mig særlig, er, at jeg er repræsentant for et af de to store elektroniske medier. Jeg sidder ikke og råber TV 2 hele tiden, men det er et faktum, at HB lige nu ikke har andre medlemmer fra de elektroniske medier.«

Hvad har du så med?

»Jeg har hele aftaledelen med og erfaring for, at man også kan have freelancere på ordentlige vilkår. Det er ikke bare ren ragnarok eller bananrepublik derude, for der findes arbejdspladser, der gør en dyd ud af at behandle folk rimeligt. Jeg er i en meget velreguleret del af branchen, og jeg kan tale imod, at alle arbejdsgivere er onde.«

Hvorfor skal man stemme på dig og ikke en af de andre?

»Mine hjertebørn er overenskomster og så den nye freelancestrategi. Jeg er også meget optaget af arbejdsmiljø – hvad er en god arbejdsplads? Der bliver hele tiden skåret ind til benet på arbejdspladserne, og det kan være meget hårdt at være ansat. Det er en mærkesag for mig at arbejde med.«

»Jeg går også ind for, at vi skal være et inkluderende forbund. Vi skal stå sammen, selv om vi ikke har samme uddannelse. Den tekniske udvikling gør, at alle i princippet kan overtage dit job, også selv om du laver tv eller radio. Hvis vi skal have styrke over for arbejdsgiverne, er vi nødt til at stå sammen.«

Hvad mener du med et inkluderende forbund?

»Der skal være plads til både kommunikatører og journalister, ligesom der er plads til grafikere, fotografer, webfolk, producere og lydmænd.«

Er det en udfordring?

»Jeg synes faktisk, det er gået nogenlunde indtil nu. Men jo flere vi bliver, desto sværere kan det være at se sig selv i forbundet.«

Apropos, hvad mener du om fusionen med KS?

»Den går jeg ind for. Det er enormt spændende med en masse nye medlemmer, og hvordan vi rent faktisk gør det. Der er stor forskel på, hvordan DJ og KS er bygget. DJ bygger meget mere på græsrods-demokrati i kredse og grupper. Nu skal vi finde en ny model, der duer for alle.«

Kan du forstå, at klassiske journalister er bekymrede for, at de bliver relativt færre med fusionen?

»Ja, jeg kan godt forstå, hvis man føler sig som en minoritet. Men vores forbund er sådan skruet sammen, at man har mange muligheder for at få indflydelse, hvis man vil. Det er bare at kridte skoene og komme i gang. Der skal være plads til både journalister og kommunikatører, og jeg tror kun, den konflikt handler om nogle få personer. Jeg har selv haft kolleger, der var gravejournalister, og som i dag er i kommunikation.«

Du siger ”få personer”. Mener du, konflikten mellem kommunikatører og journalister er overdrevet?

»Jeg tror også, den konflikt bliver tegnet af, hvad vi læser i avisen og ser i tv. Der sidder masser af kommunikationsfolk, som først og fremmest hjælper journalister. Jeg har selv siddet som reporter – og jo, jeg er da stødt på en sur kommunikatør, men der er mange andre derude.«

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Det er svært. På min arbejdsplads har vi nogle redaktører, som er ledelsesansatte, og alle er DJ-medlemmer. De er klassiske journalister, og det er der, hjertet sidder. Derfor kan de slet ikke forestille sig at forlade forbundet. De kan ikke hyre og fyre, men holder fx MUS-samtaler. Dem kan jeg godt se i forbundet. Jeg har sværere ved at se en traditionel chef.«

Hvad med en freelancer, der har en lille virksomhed og ansætter andre?

»Jeg har det sådan, at hvis du kan se dig selv i forbundet og føler, at det er her, du kan få den bedste hjælp, så skal vi ikke smide dig ud. Hvis du bliver chef eller virksomhedsejer, så har du også brug for nogle andre redskaber, og så skifter du selv forbund.«

Har DJ gjort det godt nok for freelancerne i din periode i HB?

»Vi var måske for længe om at komme ud af starthullerne. Det er lidt typisk, at man siger ”lad os se tiden an”. Vi havde alle mulige små udvalg kørende, men der skete ikke rigtig noget. Det sidste halvår har vi dog rykket ret godt, og det er jeg stolt af.«

Hvad er det gode ved freelancestrategien?

»Det bedste er, at vi får sat fokus på en meget stor gruppe i forbundet, som har nogle helt særlige udfordringer. Men strategien gælder for en stor del af medlemmerne. Det er også vigtigt som fastansat, at der er fokus på de kolleger, der kun er der en gang imellem.«

Hvad skulle I så have gjort bedre i din tid i HB?

»Jeg synes egentlig, vi har været gode til at tage tråden op, når vi har opdaget, at noget ikke var godt nok. Så jeg kan ikke umiddelbart pege på noget, vi ikke har gjort godt nok.«

0 Kommentarer