Kandidaterne: Karen Hedegaard

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Karen Hedegaard

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Karen Hedegaard. Sidder i HB. I bestyrelsen for Visuelt Forum. Freelance grafisk designer.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Jeg har som formand for Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk Udvalg især arbejdet med de emner den seneste periode. Jeg har fx arbejdet med den dagpengereform, som for alvor har vist sit onde ansigt her efter nytår. Rigtig mange kolleger har mistet deres dagpenge – dvs. grundlaget for at forsørge dem selv og deres familier. Det er et meget stort problem.«

Hvad kan DJ gøre ved det?

»Vi kan prøve at lægge politisk pres på regering og folketing. En af de ting, jeg synes er problematisk, er, at man nu skal have et helt års fuldtidsarbejde for at genoptjene sin ret til dagpenge, mens det tidligere var et halvt år. Det skal vi have bragt tilbage, og her kan vi lægge pres på.«

Men nu blev reformen jo vedtaget. Har DJ gjort det godt nok for at lægge pres?

»DJ har gjort, hvad vi kunne. Jeg har selv været med til at presse på, for at vi skulle udtale os markant. Det er den ene del af vores ansvar som forbund. Den anden del er, hvad vi kan gøre for at hjælpe de kolleger, der er ramt. Jeg synes, både DJ’s karriererådgivere og A-kassen har gjort et stort arbejde, og jeg ved fx, at der har været taget direkte kontakt til alle, der var i fare for at miste deres dagpenge.«

»Jeg synes også, vi skal arbejde videre med job-rotations-ordninger på arbejdspladserne. Det er win-win, hvis en kollega gerne vil have efteruddannelse, at en ledig kollega i den periode kan overtage hans arbejde. Den fastansatte får viden og inspiration, og den ledige holder kompetencerne ved lige og får et netværk.«

Hvad skal DJ gøre bedre den kommende tid med dig i HB?

»DJ skal fortsætte den linje, vi er på. Jeg synes, vi skal styrke indsatsen mod gratis praktik, som især florerer inden for kommunikationsbranchen. Her kan vi presse mere på for, at folk faktisk får løn for deres arbejde. Det er en stor og svær opgave, men i samarbejde med andre faglige organisationer kan det lykkes.«

Mener du, gratis praktik kan være okay?

»Nej, det er principielt ikke okay. Den studerende lærer selvfølgelig en masse, og det er og skal være en del af uddannelsen at være i praktik. Men samtidig bidrager den studerende til arbejdspladsen, formentlig både med ny viden og et andet syn på tingene. Det skal man have løn for.«

Hvad mener du om fusionen med KS?

»Det er en rigtig god ide. Vi arbejder allerede rigtig meget sammen og har fælles A-kasse. Jeg mener, et større forbund får bedre muligheder for at servicere medlemmerne og råd til flere tilbud til samme pris. Det styrker også vores politiske stemme, vi kan råbe lidt højere. Jeg mener også, at vi med fusionen kan blive et magtfuldt forbund for kommunikationsfolk.«

Kan du forstå bekymringen fra klassiske journalister, der frygter, at deres journalistiske faglighed bliver udvandet, når de bliver relativt færre i forbundet?

»Ja, det kan jeg. Da jeg selv gik fra Grafisk Forbund til DJ, havde jeg og mange fagfæller en frygt for, at vi ville forsvinde i det store forbund. Vi var omkring et par hundrede, og vi gjorde en dyd ud af at lave en specialgruppe for visuelle formidlere, hvor vi har arbejdet meget målbevidst med vores fag siden – med fyraftensarrangementer, heldagskurser og efteruddannelse. I dag er vi 700.«

»Derfor kender jeg godt den bekymring for at være for små. Jeg vil opfordre til, at både de klassiske journalister og andre grupper, der føler sig trængte, sørger for at etablere faglige netværk i forbundet. Initiativet bør komme nedefra, og så skal DJ i fornødent omfang støtte op om de ønsker, der kommer, og hjælpe det i gang.«

Har DJ gjort nok for, at I føler jer hjemme i DJ din faggruppe?

»Jeg synes, der blev taget rigtig godt imod os, da vi kom ind i forbundet. Der var god støtte til at få specialgruppen Visuelt Forum i gang. I dag er vi selvkørende, og på vores generalforsamling viste formanden en liste over arrangementer. Vi er på den pæne side af 20 i år, og det er flot.«

Kan man være chef – som kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Jeg er selv selvstændig freelancer, og det sker af og til, at jeg får en opgave, hvor jeg skal bruge kompetencer, jeg ikke har. Der har jeg flere gange hyret en freelancekollega til at hjælpe. Næste måned er der måske en anden freelancer, der ringer og giver mig en opgave. Det skal der være plads til. Her kan DJ gå ind og hjælpe med en skabelon til en samarbejdsaftale, så samarbejdet bliver på fair vilkår. Men hvis en freelancer ansætter en anden DJ-kollega i en fast og tidsubegrænset stilling, så kan man ikke være medlem af DJ. Man har defineret sig selv som en, der ansætter folk fast og har dem i sit brød.«

Har DJ gjort det godt nok for freelancerne?

»Hvis vi taler om den periode, jeg har siddet i HB, så er der sket virkelig meget. Der har været meget debat om freelancernes vilkår og placering i forbundet. Vi bliver også flere og flere, og som freelancer vil jeg sige, at jeg har fået en fantastisk service, når jeg fx har haft behov for hjælp til prissætning eller skatteforhold. Jeg synes, DJ er et godt forbund for freelancere.«

»Jeg fornemmer også, at de fastansatte medlemmer har fået større forståelse for, at det er vigtigt, at vi arbejder sammen. Det er fx også i de fastes interesse, at freelancerne får en ordentlig løn – ellers bliver det besnærende for chefen at fyre nogle dyre fastansatte og ansætte billige freelancere.«

2 Kommentarer

Jens Otto Emmich
16. MARTS 2015
Karen er en enorm dygtig
Karen er en enorm dygtig strateg og har stor erfaring inden for det fagpolitiske arbejde. Og samtidig har hun nogle holdninger, jeg absolut kan gå ind for.
Hun er repræsentativ for en stor del af DJ og har allerede sat et solidt fingeraftryk på forbundets fagpolitik.
Så, ja – Så stem dog på Karen!!!
Jens Otto Emmich
22. MARTS 2013
Jeg synes, at Karen har nogle
Jeg synes, at Karen har nogle rigtig gode holdninger og synspunkter, der kommer medlemmerne til gode.

Så stem på hende, det gør jeg!