Kandidaterne: Jens Rossen

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Jens Rossen

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Jens Rossen. Sidder i HB. Freelancejournalist.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Jeg har været den eneste i HB, der gik imod overordnede strategier frem for detaljerede handlingsprogrammer, som delegeretmødet kan tage stilling til. Jeg tror på, at medlemmerne er kompetente til at sortere og udpege det væsentligste i et program. Men et flertal har besluttet, at vi nøjes med at fremlægge en overordnet strategi.«

Hvad er problemet i det?

»Det er vigtigt, at vi fremlægger noget, vi kan måles på bagefter.«

Har du andre mærkesager?

»Jeg er nok den, der mest markant og vedvarende taler for, at vi laver aftaler for alle, der ønsker det. Det gælder også fx selvstændige freelancere. Der er nogle regler, der står i vejen, men det skal ikke afholde os fra at presse systemet og forsøge.«

Men er der nogen i HB, der er uenige i, at DJ skal lave aftaler for dem, der vil?

»Det handler om ord og handling. Det står i freelancestrategien, men jeg fornemmer, at de fleste kræfter bliver sat ind på at styrke de individuelle freelancere. Strategien står på to søjler, og den anden er kollektivet. Den vil jeg meget gerne styrke.«

Hvad mener du om fusionen?

»Jeg håber, det ender med en fusion, men processen er absolut det vigtigste. Det er vigtigt, at den strukturgruppe, der skal tale om fusionen, får vendt alle hjørner og tager fat i de knaster, der måtte være, helt fra start.«

Har I gjort nok for at sikre, at de klassiske journalister føler sig hjemme i DJ?

»Det har vi jo ikke, hvis nogle medlemmer føler sig marginaliserede. Jeg synes netop, det er sådan noget, vi skal se på i forhold til fusionen. Alle skal føle sig hjemme i DJ.«

Der har været murren i krogene, fordi de klassiske journalister kommer til at fylde relativt mindre i DJ med fusionen …

»Hvis der er murren i krogene, skal vi få det frem, så vi kan tale om det. Det skal vi være stærke nok til at klare. Men intet peger på, at løsningen er en specialgruppe for journalister i DJ.«

Hvorfor ikke?

»Jeg har hørt den nævnt flere gange, men de fleste klassiske journalister er allerede repræsenterede i DJ’s politiske struktur – enten via medarbejderforeningen, kredsen eller specialgruppen.«

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Grundlæggende nej, men jeg vil gerne understrege, at jeg er flytbar på det punkt. Det er vigtigt, at vi undersøger omfanget af problemet og får nogle tal på. Så kan vi diskutere ud fra det og finde vores holdning. Vi er et lønmodtagerforbund, men vi har også et andet arbejdsmarked i dag.«

Har DJ gjort det godt nok for freelancerne i den tid, du har siddet i HB?

»Nej, så ville jeg jo ikke have rejst mig og forladt Freelanceudvalget, som jeg har gjort. Jeg mener ikke, vi har været synlige nok på aftaleområdet. Vi har ikke gjort nok for at forny vores tiltrædelses-overenskomster med flere fag- og organisationsblade. Vi har ikke været skarpe nok på prisvejledninger.«

Har du selv et medansvar for, at det ikke er gået godt nok?

»Ja, jeg har jo ikke været dygtig nok til at overbevise de andre om de synspunkter, jeg har.«

Hvad er en fagforening som DJ’s vigtigste opgave i dag?

»Vi skal være der i alle faser af ens arbejdsliv – fra man er studerende. Hvis du føler, at du altid har din fagforening i ryggen, så er vi godt nok dygtige. Det er et stort mål.«

0 Kommentarer