Kandidaterne: Iben Danielsen

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Iben Danielsen

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Iben Danielsen. Sidder i HB. Medlem af Forretningsudvalget. Formand for FreelanceGruppen. Freelancejournalist.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Min grundlæggende mærkesag er freelanceområdet. Jeg vil gerne arbejde for hele den bredde, vi har i Dansk Journalistforbund. Jeg mener også, jeg har nogle klare ideer om kurser og efteruddannelse. Efteruddannelse er guld værd.«

Hvilke klare ideer?

»Jeg mener fx, at DJ skal gå mere aktivt ind i at sikre efteruddannelse for alle medlemmer. Freelancegruppen og en række andre grupper og kredse stiller delegeretmødet et forslag om, at der stiftes en fond på 500.000 kroner, der skal gå til efteruddannelse. Jeg mener stadig, det er en af DJ’s vigtige opgaver at sørge for, at de medlemmer, der ikke har ret til efteruddannelse i deres kontrakter, alligevel kan få det.«

Der er fastansatte, som mener, at freelancerne får for meget fokus i DJ. Kan du forstå den bekymring?

»Ligesom der er freelancere, der er bekymrede for, at alt handler om de fastansatte, så går det sikkert også den anden vej. Det er der ikke meget at gøre ved, men vi ligner hinanden mere, end vi måske vil stå ved.«

»Jeg synes så, at en fond til efteruddannelse er en god ide, fordi de fastansatte har en masse andre tilbud fra DJ: Strejkeret, store forhandlingsudvalg med masser af ressourcer. Den fond kan give mere balance mellem medlemmer i DJ.«

Så du mener, der skal rettes op på balancen?

»Ja, det synes jeg. Vi har ikke del i strejkeretten og de mange penge i Sikringsfonden, der kan bruges ved strejker. Men de fastansatte skal ikke være bekymrede, jeg er sikker på, at forbundet i mange år endnu vil være baseret på deres arbejdsliv, og freelancerne vil stadig være dem, der er nødt til at råbe højt. Det gør vi, og det kan være det, der irriterer folk.«

Hvad mener du om fusionen med KS?

»Jeg synes, det er oplagt og en god ide. Men jeg vil også sige, at med et større forbund har vi behov for at styrke grupperne og kredsene. Vi skal være en stor fagforening, men der skal være noget specielt for den faglige del, noget til tekstere, grafikere eller freelancere, så hver især stadig kan identificere sig i forbundet.«

Der er allerede specialgrupper til dem, du nævner. Hvad er det, der mangler?

»Vi får brug for nye specialgrupper, når vi får flere faggrupper ind. Det er vigtigt, at forbundet repræsenterer mig som medlem udadtil, men at jeg samtidig har en gruppe, der repræsenterer mit fag. Fx hvis jeg var radiojournalist – så skulle jeg have et stort forbund, men jeg ville også have en specialgruppe, der tager sig af mit fag specifikt. Vi skal fx tilbyde mere specialiserede kurser til de enkelte grupper.«

Er det en god ide med en ny specialgruppe for journalister?

»Ja, helt sikkert. Ligesom alle andre har brug for identifikation, har jeg hørt flere klassiske journalister sige ”er der overhovedet noget for mig ud over navnet?”. De har brug for sammenhænge, hvor de kan diskutere faget og udvikle sig.«

Kan du forstå bekymringen fra nogle klassiske journalister for, at deres faglighed i forbundet bliver udvandet, når de bliver relativt færre?

»Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, der er rigtig meget fokus på de klassisk journalistuddannede. De er også selvbevidste og gode til at råbe op, og jeg tror ikke, de vil blive mere tavse. Med en specialgruppe for journalister skal de nok få fin ørenlyd.«

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Det er et svært spørgsmål, for jeg tror allerede, de er her. Jeg tror, vi skal have en særlig DJ-gruppe for chefer, ligesom de har i Sverige. Jeg kan også se, at der allerede er nogle freelancere, der er ledere og har ansatte. På mange arbejdspladser skifter folk job og stillingsbetegnelse tit, men de har vel stadig samme interesser som os.  Alle arbejder vi for medier og kommunikation.«

0 Kommentarer