Kandidaterne: Henrik Friis Vilmar

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Henrik Friis Vilmar

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Henrik Friis Vilmar. Opstiller for første gang. Tillidsrepræsentant, næstformand i Journalistgruppen i DR. Journalist, DR Syd.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Jeg er mest optaget af, at vi skal udvikle nye måder at stille krav til arbejdsgiverne, så vi kan blive i arbejde så længe som muligt. Vi skal ikke ryge ud i et daglejer-princip, hvor flere har løs tilknytning til deres arbejdsplads, og hvor arbejdsgiverne bare kan skifte os ud, når de synes, der skal ske noget nyt.«

»Det er en mærkesag for mig, at vi skal være kreative og udvikle nye krav, som imødekommer arbejdsgivernes ønske om fleksibilitet, men hvor vi ikke bliver syge af det.«

Har du et forslag til, hvad det kan være for kreative krav?

»Jeg har ikke svaret alene, og det ville også være synd, hvis det hele hang på én mand. Men vi kan fx sige ”okay, vi accepterer, at lønnen ikke stiger, men så vil vi have noget andet til gengæld”. Et krav kan være, at arbejdsgiveren tager ansvar for at udvikle sine medarbejdere i stedet for at fyre dem. Jeg har siddet og forhandlet overenskomster i DR de seneste to-tre år, og jeg har oplevet, at arbejdsgiverne først stillede helt urimelige krav. Men da vi kom med løsninger, som kom dem i møde, så kunne vi nå et resultat, vi kunne leve med. Det skal vi gøre i hele DJ.«

Hvad mener du om fusionen?

»Jeg har ingen problemer med fusionen, eller at vi bliver flere. Men efterhånden er vi henne i noget, der ligner en slags hovedorganisation for mediearbejdere. Vi skal kunne rumme alle, men vi skal sørge for at have undergrupper i DJ, der gør, at der ikke er nogle medlemmer, der føler, at de har mere værdi end andre.«

Mener du, at de klassiske journalister føler, at de har mere værdi i forbundet?

»Ja, og vi ved, at der er konflikter mellem kommunikatører og journalister. Det stiller store krav til forbundet. Jeg foreslår, at vi deler forbundet op – ligesom man har gjort i Akademikernes Centralorganisation med en specialafdeling for præster, en for skovbrug osv. Jeg mener, det er godt at stå sammen, for vilkårene på arbejdsmarkedet gælder ikke kun for journalister. Jo flere vi står sammen, jo bedre står vi.«

Er det godt, at DJ bliver en interesseorganisation for mediefolk i bred forstand?

»Har vi ikke været på den sti længe? Jo, og nu tager vi konsekvensen. Vi har taget så mange faggrupper med og kan lige så godt gøre arbejdet færdigt.«

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Det er et svært spørgsmål. Jeg foretrækker, at chefer, som kan hyre og fyre, er i en arbejdsgiverforening. Men det er ikke en løsning for alle, der er i en slags chefposition, og derfor bør vi lave en særlig afdeling for de medlemmer, der hører til i DJ.«

Hvis der opstår en konflikt mellem chef og ansat, og begge er medlemmer, hvem skal DJ så holde med?

»Hvis vi har en specialafdeling til chefer, så kan den del af forbundet rumme og hjælpe dem, mens de almindelige medarbejdere kan rummes et andet sted. Jeg kan sagtens se en konstruktion, der rummer begge dele.«

Har DJ gjort det godt nok for freelancerne?

»Vi har gjort det så godt, vi kunne. Jeg mener, det er vigtigt at give freelancere så gode forhandlingsvilkår som muligt. Når vi forhandler overenskomster de næste par gange, skal vi måske fokusere på andet end at hæve grundlønnen. Vi skal sikre, at freelancernes løn overhaler vores eller i hvert fald stiger i samme takt. Freelancere og fastansatte er nærmest afhængige af hinanden, når det handler om at forhandle gode vilkår hjem. Klarer freelancerne det godt, er det med til at hæve bunden for de fastansatte og omvendt.«

Kan du forstå den kritik fra nogle fastansatte, der mener, at DJ har for meget fokus på freelancerne?

»Nej, jeg synes ikke, det sker på bekostning af de fastansatte.«

0 Kommentarer