Kandidaterne: Allan Boye Thulstrup

Der er kampvalg til DJ's hovedbestyrelse. Journalisten har interviewet alle kandidaterne. Her er Allan Boye Thulstrup

KAMPVALG. Journalisten har interviewet alle 16 kandidater til DJ's øverste ledelse, hovedbestyrelsen. Du kan læse interviews med de 15 andre kandidater, samt kandidaterne til formands- og næstformandsposten, på Journalistens kandidat-kort her.

Her kan du læse vores interview med:

Allan Boye Thulstrup. Sidder i HB. Journalist og tillidsrepræsentant, Herning Folkeblad.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Først og fremmest er jeg en af de få fastansatte, der stiller op. Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen afspejler de forskellige grupper, og der kan godt være en tendens til, at fastansatte har svært ved at afse tid.«

»Jeg mener også, uddannelse er et af de vigtigste emner. Vi skal sikre kvalitet i grunduddannelsen. Jeg er især nervøs for Aarhus, hvor man risikerer at smide al fokus i mursten i stedet for uddannelse. Vi har hørt de senere år, at niveauet er faldet.«

Men hvad er DJ’s rolle i det?

»Vi organiserer så mange studerende, at vi skylder dem at lægge så meget pres på skolen, som vi kan.«

Hvad mener du om fusionen?

»Den støtter jeg. Vi har i nogle år diskuteret, om kommunikatører og journalister kan være i samme forbund. Der har været en vis nervøsitet for, om bukserne ville sprække. Men jeg mener, at fusionen er en mulighed for så at sige at vise, at vi har to par bukser. Medlemmerne kan enten tage det ene eller det andet på.«

Betyder det, at man ikke kan være begge dele?

»Ja, det handler lige præcis om at sikre to adskilte faglige miljøer.«

Støtter du så en specialgruppe for klassiske journalister, ligesom fx kommunikatører har?

»Ja, eller et forum. Jeg kan også forestille mig en søjlestruktur, hvor vi har DJ Kommunikation og DJ Journalistik. Men jeg vil gerne høre, hvad medlemmerne siger.«

Har I gjort nok for at sikre, at de klassiske journalister føler sig hjemme i DJ?

»DJ er jo skabt af de klassiske journalister, og derfor vil mange hardcore-journalister have svært ved at se sig i andre forbund. Men hvis du ser på de seneste 10-15 år, så har vi måske ikke være opmærksomme nok på kernen, når vi har udvidet med andre grupper. De seneste par år har vi til gengæld haft godt fokus på de klassiske journalister, og det har jeg også selv sat fokus på i HB.«

Kan man være chef – forstået som, at man kan hyre og fyre – og samtidig være medlem af DJ?

»Nej. Vi er en lønmodtagerorganisation, og som lønmodtager på DR eller en avis har du altså mere til fælles med kantinedamen eller rengøringspersonalet, end du har med chefen. Din chef har en direkte modsat interesse. Enhver virksomhed vil skabe profit, og det er fint, men derfor har ledelsen en interesse i at trykke lønnen. De har intet at gøre i forbundet.«

»Det er fantastisk, når vores medlemmer bliver forfremmet, fordi de er dygtige. Men de skal være klar over, at det betyder, at de skal melde sig ud. Det samme gælder med enmandsvirksomheder. I det øjeblik, du ansætter andre, skal du meldes ud. Vi skal ikke være en interesseorganisation for mediebranchen, men en fagforening.«

Hvad vil du så sige til dem, der gerne vil blive på grund af den fælles faglighed, og fx gerne vil følge den debat i Journalisten?

»De kan købe et abonnement på Journalisten og følge debatten på journalisten.dk. Men de skal ikke være med i vores fagforening. Det er ikke vores opgave at videreuddanne chefer, så de bliver bedre til at fyre os.«

Har DJ gjort nok for freelancerne i din tid i HB?

»Jeg tror ikke, noget forbund i verden gør mere for freelancerne end DJ. Det kan altid blive bedre, og jeg ser nogle lovende takter i freelancestrategien. Det er rigtig svært med en kollektiv indsats, fordi vores freelancere nærmest laver noget forskelligt alle sammen. Det er jo et problem, at der er freelancere med skjult ledighed, fordi de ikke arbejder fuldtid – og måske er freelancerne de lavest lønnede i forbundet.«

Kan du forstå argumentet fra nogle fastansatte, der mener, at DJ bruger for meget krudt på freelancerne?

»Ja, det kan jeg godt forstå. Freelancerne er gode til at fortælle, hvad de har brug for, og andre grupper er måske mindre åbne om deres behov og tager debatterne internt i stedet. Vi hygger os fx gevaldigt i min medarbejderforening, mødes tit og får løst rigtig meget – det er ikke nødvendigvis noget, vi taler med resten af forbundet om. Men det kan stadig lade sig gøre, fordi vi er i DJ.«

0 Kommentarer