Kandidat til HB?

  Alle kandidater kan præsentere sig selv i Journalisten.

Alle kandidater kan præsentere sig selv i Journalisten.

Valg. For første gang er hele Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse på valg ved delegeretmødet den 17. og 18. april i Nyborg. Her skal de delegerede vælge den politiske ledelse for de næste to år. I alt 10 af de nuværende 15 HB-medlemmer har tilkendegivet, at de genopstiller. Det gælder blandt andet formand Mogens Blicher Bjerregård og næstformand Fred Jacobsen.

Hvis du stiller op til HB, kan du få en omtale i den trykte udgave af fagbladet Journalisten. Du skal blot gøre som i eksemplet nedenfor. Dit indlæg må maksimalt være på 1.100 anslag inklusive mellemrum. Du skal sende det til Lotte Kirkeby Hansen, lkh@journalisten.dk, vedhæftet et foto.

Vi skal have dit oplæg senest mandag den 26. marts. For lange indlæg og indlæg uden fotos vil blive afvist.

Journalisten har bedt Didde Elnif om at svare på et par spørgsmål. Du skal svare på de samme.

Didde Elnif, 26 år. Studerende, 8. semester på DJH.

Baggrund: Tidligere formand for KaJ. Medlem af HB siden 2005. Formand for Ligestillingsudvalget og medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Mærkesag 1: Jeg vil arbejde for, at vi får identificeret og nedbrudt de barrierer, der resulterer i, at de kvindelige medlemmers løn og tillæg fortsat ligger lavere end mænds – selv i 2007 – og for at nedbryde de barrierer, der betyder, at kvinder stadig er dårligt repræsenteret i ledelserne og blandt de tillidsvalgte. Mærkesag 2: Jeg vil arbejde for at sikre de medlemmer, der ikke er dækket af overenskomster, de samme rettigheder som de medlemmer, der er dækket. Må TV 2 melde sig ud af gruppeliv? DJ tilbyder medlemmerne en af landets bedste gruppeordninger. Der findes stort set ingen steder, hvor man får så god dækning, som vores medlemmer gør. Desværre betaler medlemmerne dyrt for den sikkerhed. Jeg mener derfor, at vi bør gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre en billigere ordning. Alle muligheder skal udtømmes, før vi begynder at udvande den ordning, vi har, ved at lade enkelte grupper udtræde.

0 Kommentarer