Kan DJ overhovedet gøre freelancerne tilfredse?

Strid om økonomisk erstatning udfordrer klimaet mellem DJ og FreelanceGruppen.

Strid om økonomisk erstatning udfordrer klimaet mellem DJ og FreelanceGruppen.

Går FreelanceGruppen efter at kræve indrømmelser op mod delegeretmødet i april og sikre at deres synspunkter får mere plads i DJs politikudvikling – mange freelancere er organiseret som selvstændige, der har andre udfordringer end lønmodtagere?

Det spørgsmål rejser sig efter at FreelanceGruppens formand Iben Danielsen sammen med resten af freelancernes bestyrelse via gruppens hjemmeside har rejst en bemærkelsesværdig kritik af DJ og antydet, at relationen er ved at bryde sammen.

Substansen i sagen er, at et freelancemedlem via sit firma har tjent penge på at viderepublicere artikler skrevet af en BT-journalist. Det udløste at DJ på BT-journalistens vegne rejste et krav mod freelanceren for krænkelse af ophavsretten – uden at give freelancemedlemmet samme juridiske støtte.

Senere viste det sig, at der var tale om en aftalebegrundet videreudnyttelse. Sagen blev derpå frafaldet.

Og DJ-direktør Linda Garlov beklagede i artiklen "DJ undskylder og stopper sag mod freelancer" hele forløbet:

»Det er en meget uheldig sag. Der er begået fejl i sagsbehandlingen,« sagde hun.

Og freelanceren selv – Ib Keld Jensen – udtrykte sin ægte glæde over at sagen var landet med DJs indrømmelse:

»Det er virkelig en stor lettelse,« sagde han.

Men i dag er FreelanceGruppen ikke tilfreds. De har kæmpet videre i DJs demokratiske organer for at få større indrømmelser fra DJ.

FreelanceGruppens bestyrelse er indigneret over, at DJ kun har givet freelancemedlemmet 20.000 kroner i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – på trods af at medlemmet ifølge en revisor hyret af FreelanceGruppen, har haft et reelt tab på 56.000 kroner før moms på grund af sagen.

Men det mest bemærkelsesværdige er ikke twisten om pengene. Det er retorikken i den.

Erstatningsstriden er symbolet på noget langt større.

FreelanceGruppen skriver:

"Broen bryder sammen. Netop som varmere vinde blæste mellem fastansatte og freelancere i DJ, sender en medlemssag temperaturen ned under frysepunktet."

Det er opsigtsvækkende ordvalg.

Iben Danielsen er som formand for freelancerne blevet medlem af DJs øverste ledelse Forretningsudvalget. Hun er tæt på magten. Hun kunne vælge at anerkende, at DJs demokratiske organer har behandlet sagen. I stedet vælger hun og FreelanceGruppen åben konfrontation.

Det skyldes ikke mindst, at FreelanceGruppen ser sagen som bekræftelse på at gruppen er marginaliseret i deres eget forbund.

 Næstformanden i DJ Lars Werges reaktion viser, at DJ mener, at retorikken er et større problem end den konkrete sag

»Jeg er forundret over, at hun bruger så krigerisk en tone. Det synes jeg er med til at sende temperaturen ned under frysepunktet.«

Er der gået valgkamp i den? Skal FreelanceGruppen havde "indrømmelser" i en tid, hvor formandsskabet ser frem mod valgene på Delegeretmødet i april?

Det store spørgsmål er:

Kan DJ overhovedet overbevise FreelanceGruppens politiske bagland om, at freelancerne står højt på dagsordenen i DJ?

Det vil de kommende dage og uger afsløre.

 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right