Kan det betale sig at arbejde som freelancer?

Dagpengereformen fik hårde ord med på vejen på AJKS' delegeretmøde, hvor beskæftigelsesministeren lagde vejen forbi. Der var dog ros til det nye forlig om dagpenge til atypisk beskæftigede. Formand Lars Werge: ”Der er samlet set flere roser end torne i forliget”

”Jeg anser det for at være en endog meget stor fjer i hatten til AJKS, at beskæftigelsesministeren aflægger os besøg,” sagde formand i Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Lars Werge i sin beretning.

Han understregede, at glæden over Troels Lund Poulsens besøg dog mest skyldtes, at besøget anerkender AJKS’ rolle på arbejdsmarkedet.

”For den førte arbejdsmarkedspolitik, som hr. Lund Poulsen står i spidsen for, er vi i AJKS knap så glade for,” fortsatte Lars Werge.

Der er kommet en ny dagpengereform siden det seneste delegeretmøde i AJKS i foråret 2015. Og den fik hårde ord med på vejen.

”At bruge økonomiens pisk til at straffe ærlige, opvakte og samvittighedsfulde medborgere, der er snublet et øjeblik på tilværelsens vej – det er ærligt talt slet ikke i orden,” sagde Lars Werge.

Flere medlemmer

Lars Werge kom i sin beretning ind på, at dagpengenes dækningsgrad for medlemmer af AJKS i dag er på mellem 40 og 50 procent af den løn, de tjente, før de blev ledige.

”Er dækningen blevet så ringe, at den ikke er medlemskabet værd? Er udsigten til flere stramninger så mørk, at det enkelte medlem overvejer at melde sig ud?” spurgte formanden.

Lars Werges frygt er ikke blevet til virkelighed endnu. Næstformand Per Lindegaard Hjorth kunne under gennemgangen af regnskabet fortælle, at der er kommet flere kontingentkroner i kassen de seneste år.

Medlemstallet er steget med 1.479 medlemmer siden 1. januar 2015. Og AJKS budgetterer med, at det forsat vil stige.

Alle indtægter tæller

I torsdags indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet et forlig om dagpengeregler for selvstændige og atypisk beskæftigede.

”Der er samlet set flere roser end torne i forliget,” sagde Lars Werge på AJKS' møde.

Som den største rose fremhævede han, at man fremover kan lægge al indkomst – både kroner tjent som selvstændig og som lønmodtager – til grund for beregning af dagpengeret.

Tidligere har man kun kunnet lægge én type indkomst til grund. Det har betydet, at kombinatører – som både tjener penge som lønmodtager og selvstændig – kun kunne bruge en del af deres indkomst til optjening af dagpenge.

Fra 78 til 30 uger

Da delegeretmødets dagsorden var overstået, holdt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen et oplæg om det nye forlig under overskriften ”Nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked”.

Her kom han ind på, hvad der var en stor torn i øjet på de fremmødte: Loftet på 30 ugers supplerende dagpenge.

Med det nye forlig bliver perioden, hvor man kan modtage dagpenge med selvstændig bibeskæftigelse nedsat fra 78 til 30 uger. Dermed svarer det til tidsbegrænsningen for supplerende dagpenge som lønmodtager.

Politisk kompromismodel

Beskæftigelsesministeren beskrev det over for Journalisten som ”en politisk kompromismodel, hvor vi har givet og taget”, og tilføjede:

”Det skal sende et signal om, hvor lang tid man har mulighed for at få dagpenge. Som det potentielt har været før, med op til 78 uger, har det været en meget lang periode.”

Troels Lund Poulsen understregede, at det nye system til gengæld er blevet mere fleksibelt. Her fremhævede han også, at al beskæftigelse nu tæller med.

En times arbejde kan koste en måneds dagpenge

Ikke kun nedsættelsen af antallet af uger vakte utilfredshed blandt de fremmødte hos Kommunikation og Sprog på Hauser Plads. De mente også, at reglerne gør det svært at se, at det skal kunne betale sig at arbejde.

”Freelancere vil fra 1. januar 2018 blive straffet urimeligt hårdt, når de påtager sig små arbejdsopgaver. Hvis man har opbrugt alle 30 ugers supplerende dagpenge, og derefter bare har en enkelt times arbejde, så mister man en hel måneds dagpenge,” skrev et medlem af AJKS i en udtalelse.

I udtalelsen, som blev printet og delt ud til de omkring 50 fremmødte, henvises til en folder fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I den står følgende råd, hvis man har opbrugt sine 30 ugers supplerende dagpenge:

”Her kan du vælge at fortsætte arbejdet uden supplerende dagpenge eller at sige arbejdet op og overgå til fulde dagpenge uden karantæne.”

De delegerede vedtog at anbefale, at AJKS starter en Facebook-kampagne for at sætte fokus på netop 30-ugers loftet.

Flere pointerede desuden, at reglerne også påvirker lønmodtagere, som har opbrugt de 30 ugers supplerende dagpenge.

Formandskabet tager en periode til

Formand Lars Werge fik lov at tage to år til som formand. Det samme gjaldt næstformand Per Lindegaard Hjorth. Der var ingen modkandidater til formandskabet.

Derudover blev hovedbestyrelsen nedsat med fire medlemmer fra Dansk Journalistforbund: DJ’s næstformand, Tine Johansen, Karen Hedegaard, Sus Falch og Villy Dall. Og to medlemmer fra Kommunikation og Sprog ud over Per Lindegaard Hjorth: Marianne Jessing, og Michael Møller.

DJ’s Frederik M. Juel og Anders Stoffer og KS’ Martin Christiansen blev valgt som suppleanter.

0 Kommentarer