KAMPVALG TIL HB

Alt tyder på, at der bliver kampvalg til DJs hovedbestyrelse på delegeretmødet i april. Status en måned før valget er, at der er otte kandidater til seks pladser i hovedbestyrelsen.

Alt tyder på, at der bliver kampvalg til DJs hovedbestyrelse på delegeretmødet i april. Status en måned før valget er, at der er otte kandidater til seks pladser i hovedbestyrelsen.

Fire helt nye kandidater har meldt sig her en måned før delegeretmødet. Det er Peter Thornvig, Vagn Petersen, Kristian Melgaard og Per Hansen.

Peter Thornvig er ét af de nye DJ-medlemmer fra Grafisk Forbund – han er formand for Fotografgruppen i DJ. Vagn Petersen er redigeringsteknikker på TV 2/Danmark. Kristian Melgaard er journalist og formand for FreelanceGruppen. Per Hansen er journalist og tillidsmand på TV/Midt-Vest, og så er han talsmand for TV 2-regionerne.

Derudover genopstiller Jens Utoft, som er freelancer i Kreds 5, Anders Lund, Berlingske Tidende, Johs Krarup, som sidder i DJs forretningsudvalg og Helle-Karin Helstrand, som er 8. semester-studerende på Journa-listhøjskolen.

Der kan opstilles kandidater til hovedbestyrelsen helt hen på delegeretmødets anden dag.

Efter ti år i hovedbestyrelsen trækker Claus Birch, TV 2, sig.

“Tonen i HB er blevet for skinger. I stedet for politiske diskussioner, så bruger vi ufattelig meget tid på sagsbehandling og ekspeditionssager. Det helt absurde eksempel var al den tid, HB brugte på udgivelsen af Danske Journalister,” siger Claus Birch, som fortsætter som tillidsmand på TV 2.

Bente Bjørn fra NORDJYSKE Stiftstidende, som netop er blevet suppleret ind i HB, genopstiller ikke ved delegeretmødet.

Der er også på delegeretmødet valg til næstformandsposten. Her genopstiller Christian Kierkegaard.

0 Kommentarer