Kampvalg om suppleantpost

15 – 15. Sådan stod stemmetallet, da Kreds 4 skulle have besat den sidste af to suppleantposter i bestyrelsen. Forud var gået et møde, hvor østjyderne belærte næstformand Lars Werge om, at Aarhus er en stor by

Valget til bestyrelsen forløb ellers stille og roligt. Faktisk var det svært at få de faste pladser besat.

Formand John Lykkegaard blev genvalgt. Det samme gjorde kasserer Rui Monteiro og Kurt Simonsen. Jens Rossen blev nyvalgt. Og Niels-Erik Sørensen steg fra suppleant til fast medlem. Susanne Thornhal og Torben Larsen var ikke på valg og fortsætter.

Helt fredeligt. Men så skete det. Da pladserne til suppleantstolene skulle besættes, var der pludselig tre kandidater til kun to stole. Forsamlingen skred derpå til skriftlig afstemning.

Her stak Gert Lynge Sørensen af med 22 stemmer og dermed positionen som 1. suppleant.

Men Lise Jul og Tore Plougheld fik begge 15 stemmer. Det betød ny afstemning. Men her skred kasserer Rui Monterio ind og foreslog – måske lidt på kant med forretningsordenen – at Tore Plougheld kunne få pladsen som revisorsuppleant uden valg.

Den købte både Tore og forsamlingen.

 

”Småt er godt – stort er noget lort”

Før dette dramatiske optrin var gået en debat, hvor DJ's planer om at fusionere med Kommunikation og Sprog udviklede sig til en markering af, at Kreds 4 ikke må blive yderligere mast, hvis DJ bliver større.

Formand John Lykkegaard var lidt betænkelig ved udsigten til, at kredsens nuværende godt 1.700 medlemmer skal vokse til godt 3.000.

Allerede i dag må flere af kredsens møder holdes privat, fordi lokalerne deles med Psykologforeningen.

»Min kone har sørget for opvask efter vores møder,« som formanden forklarede.

Derfor har Kredsens bestyrelse besluttet selv at leje lokaler – hvilket Hans Otto var stærkt kritisk over for:

»DJ skal sørge for, at vi har mulighed for faglig aktivitet, før man begynder at lukke store grupper ind. Der er jo tanker om fusion med KS.«

Formand John Lykkegaard:

»Hvis der kommer en sammenlægning, kan vi ikke være her. Vi er den kreds uden for København, der får flest nye medlemmer.«

De 32 fremmødte opfordrede Lars Werge, næstformand i DJ, til at kommentere problemstillingen.

»Jeg er ikke bekendt med, hvordan lokalefordelingen er. Jeg har ikke hørt om, at det er problematisk. Lad os kigge på det.«

Herpå drejede diskussionen over til at handle om, at østjyderne føler sig dårligt behandlet af DJ.

Det var også her, Gert Lynge Sørensen, der senere strøg ind som 1. suppleant, første gang markerede sig.

»Et forbund, hvor der er så mange medlemmer i Aarhus, bør have en afdeling i Aarhus.«

»Småt er godt – stort er noget lort. Vi har pladsmangler. Nu bliver der endnu flere. Der var engang, vi havde en meget velfungerende Aarhus-afdeling.«

»Jeg er bange for, at det bliver centraliseret omkring København.«

Susanne Thornhal:

»Ledige medlemmer bliver ikke lyttet til, når de ringer til a-kassen. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke får en bedre behandling, når I samtidig vil være flere medlemmer.«

Lars Werge påpegede, at undersøgelser viser, at a-kassens medlemmer er rigtigt godt tilfredse.

»Jeg sidder ikke og lytter til, hvordan de arbejder i a-kassen. Men der er ikke nogen målinger, der tyder på dårlig rådgivning.«

 

Beretning vedtaget

Formanden nævnte blandt andet i sin beretning, at 149 medlemmer af AJKS i januar og februar har mistet deres dagpengeret, 28 medlemmer af Kreds 4 faldt ud af dagpengesystemet 1. januar.

Fuldtidsledigheden er fra 2011 til 2012 steget fra 124 til 138, svarende til en stigning fra 8,3 til 9,0. Kreds 4 er den kreds, der procentvis har det højeste antal ledige.

Beretningen blev vedtaget.

Desuden vedtog forsamlingen tre udtalelser, der peger frem mod delegeretmødet:

”Offentlighedsloven:

Medlemmerne af Dansk Journalistforbunds Kreds 4 (Østjylland) protesterer mod, at regeringspartierne, på trods af deres tidligere afstandstagen fra VK-regeringens forslag til en ny offentlighedslov, nu sammen med V og K vil gennemføre loven, og at regeringen end ikke vil give adgang for en kritisk belysning af lovforslaget gennem en offentlig høring. (…)”

”Opstramning af Dansk Journalistforbunds love og vedtægter:

Kreds 4 må konstatere, at der stadig opstår problemer med forbundets håndtering af sager, hvor medlemmer står over for hinanden i juridiske sager. (…) Kreds 4’s generalforsamling finder det problematisk, at forbundsledelsen reelt har selvdømme i sådanne sager.”

”Efteruddannelsespuljen:

Kreds 4 skal være medforslagsstiller til et forslag til delegeretmødet om at genindføre en efteruddannelsespulje på op til 500.000 kr. årligt. (…)

Der lægges op til, at hovedbestyrelsen skal godkende en procedure og kriterier, der tager højde for nogle af de urimeligheder, andre har påpeget, at der var ved forsøgsordningens tildelingskriterier, så det ikke er de samme potentielle ansøgere, der får støtte."

0 Kommentarer