Kampvalg i Kreds 2

Ved en ekstraordinær generalforsamling fik Kreds 2 omsider ny bestyrelse.

Ved en ekstraordinær generalforsamling fik Kreds 2 omsider ny bestyrelse.

"Er der nogen, som har en smøg?" … "Kan du ryge en Grøn Cecil?"

Der var tobaksmangel ved den ekstraordinære generalforsamling i Kreds 2, og flere af de fremmødte måtte nasse en smøg af fremmed mærke for at få stillet hungeren. Men det var egentlig en mangel på bestyrelsesmedlemmer, som havde samlet de fremmødte. Ved den ordinære generalforsamling den 10. marts manglede der nemlig kandidater til kredsbestyrelsen, og derfor var der den 8. april indkaldt til ek-straordinær generalforsamling. Tolv ud af kredsens over 800 medlemmer dukkede op på Restaurant Håndværkeren i Roskilde for at høre formand Arne Gamst bekendtgøre dagsordenens ene punkt: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Den manglende interesse for at deltage i kredsbestyrelsens arbejde havde fremkaldt røster, der lagde op til en nedlæggelse af kredsen, men det forslag kan indtil videre parkeres. Ni kandidater stillede op til de seks bestyrelsesposter, og der måtte skriftlig afstemning til, før den ny bestyrelse var på plads.

Et af de nye bestyrelsesmedlemmer, Jan Løve, forsømte ikke anledningen til at svinge den faglige fane. Han efterly-ste god gammeldags solidaritet mellem kredsens journali-stiske arbejdspladser, når afskedigelser og forringelser af arbejdsvilkår stikker fjæset frem.

"Det er en glædelig overraskelse, at vi nu har en så motiveret bestyrelse, og der er lagt op til, at vi ud over de sociale arrangementer skal lægge mere vægt på fagligt betonet arbejde," siger kredsens formand Arne Gamst. Ikke mindst medlemmernes ophavsrettigheder trænger til at blive holdt bedre øje med. Men også det mere overordnede spørgsmål om, hvor fremtidens mediearbejdspladser skabes, skal med på bestyrelsens fremtidige dagsorden, mener formanden.

"Ellers kan det gå os som det gik med typograferne," lyder det fra Arne Gamst med henvisning til den måde, hvorpå ny teknologi ændrer arbejdspladser og faggrænser.
Bestyrelsen i Kreds 2 har nu følgende sammensætning. Formand: Arne Gamst. Øvrige medlemmer: Arne Seldorf, Pia Kastberg, Ulrik Rosenstand, Annie Nicolaisen, Jan Løve, Agnete Nyboe Andersen. Revisor: Henrik Ekberg.

0 Kommentarer