Kampvalg: Hvem skal lede freelancerne?

Freelancernes formand, Iben Danielsen, går af. Den 1. marts skal de vælge en ny formand. Journalisten har spurgt de to formandskandidater, Sus Falch og John Lykkegaard, hvad de er uenige om

FreelanceGruppen står over for store forandringer. Freelancerne – der er den største specialgruppe i Dansk Journalistforbund – skal både have ny formand og mindst fem nye bestyrelsesmedlemmer. De valg skal medlemmerne træffe på generalforsamlingen på lørdag.

Der er to kandidater til formandsposten: John Lykkegaard, der siden 2009 har været formand for Kreds 4, og Sus Falch, der i to perioder har siddet i FreelanceGruppens bestyrelse.

Journalisten har talt med de to formandskandidater om, hvad de vil – og hvad de er uenige om.

 

Sus Falch: »Jeg er bedre til at netværke«


Foto: Sus Falch

Du stiller op som formand for Freelance Gruppen. Hvorfor skal freelancerne vælge dig som formand?

»Jeg har et bredt og godt netværk blandt gruppens medlemmer, fastansatte, hovedbestyrelsesmedlemmerne og på Gl. Strand, som gruppens bestyrelse kan bruge til at skabe flere gode aftaler og fordele for gruppens medlemmer. Jeg har stor respekt for bestyrelsens viden og kompetencer og for, at de skal i spil.«

Hvad er du bedre til end din modstander?

»Jeg er bedre til at netværke. Som jeg nævnte, har jeg allerede et stort netværk, som jeg har brugt til fordel for gruppens medlemmer i de tre år, jeg har siddet i bestyrelsen. Det er vigtigt, man har kontakter på de områder, jeg nævnte før, når vilkårene skal forbedres.«

Hvor er du uenig med din modstander?

»Jeg vil ikke sige, at vi er decideret uenige, for vi lægger vægt på mange af de samme ting, John og jeg. Men jeg har tre års erfaring i gruppens bestyrelse, som giver mig et rigtig godt fundament for at arbejde videre. Jeg sidder i Fagpolitisk udvalg, som arbejder for og godkender overenskomster og aftaler. Jeg har siddet i Strategiudvalget, som har været med til at udvikle DJ's freelancestrategi, og jeg arbejder allerede nu sammen med tillidsrepræsentanter på mange trykte medier og har derfor en ånd for at forbedre vilkårene for de freelancere og løst ansatte, der arbejder for de medier.«

Hvilke resultater har du skabt for freelancerne?

»I det daglige skaber jeg resultater for freelancere ved at dele mine egne erfaringer – som freelancer siden 1996 – på FreelanceGruppens egne netværk og på netværk som Facebook. Det er vigtigt, fordi de erfarne skal hjælpe de nye. Jeg har aktuelt siddet med som FreelanceGruppens repræsentant til forhandlinger på dagbladsområdet, hvor der er lavet forslag til en forbedring af de løst tilknyttedes vilkår i JP/Politikens Hus.«

»Derudover indgår jeg i et samarbejde med DJ's faglige afdeling om O-aftalen, som er en vigtig aftale for freelancejournalister og fotografer på fagbladene. Og jeg har siddet i den strategigruppe, som har udarbejdet freelancestrategien for DJ.«

»I dag gør jeg meget for at implementere punkterne fra den strategi. For eksempel at freelancere skal rustes til at forbedre deres egne vilkår, og at der skal skabes sammenhold mellem fastansatte og freelancere. Der skal laves aftaler for freelancere. Og vi skal være stærke til at markedsføre os som professionelle kvalitetsleverandører.«

Hvilke resultater vil du skabe for gruppen?

»Jeg vil fortsætte med at skabe resultater på de områder, jeg allerede har nævnt. Så vil jeg selvfølgelig også arbejde for at skabe resultater på nye områder, som måtte vise sig. Vi har blandt andet ligesom andre faggrupper et problem med kolleger, som falder ud af dagpengesystemet. Det er vigtigt, at vi hjælper DJ med at have fokus på den problemstilling. Derudover har DJ jo haft nedsat en tænketank om fremtidens overenskomster. Det arbejde skal vi også have fokus på.«

Der er meget debat om, om journalister og kommunikationsfolk kan være i samme forbund i forbindelse med fusionen. Hvad mener du om det – kan kommunikationsfolk og journalister være i samme forbund?

»Det har jeg ikke nogen skråsikker holdning til på nuværende tidspunkt. Men jeg har taget initiativ til med henblik på fusionsarbejdet, at faggruppens bestyrelse skal være klædt på til at deltage i debatten og præge den, så gruppens medlemmer føler, at deres interesser varetages bedst muligt. Selv arbejder jeg både som journalist og kommunikatør. Det ser jeg ikke noget problem i. Jeg ved, hvornår jeg har den ene og den anden kasket på. Allerede i dag rummer DJ jo rigtig mange fagligheder.«

Hvad mener du om fusionen?

»Dels er der arbejdsgrupper, der stadig fremlægger deres arbejde, dels er debatten forholdsvis ny, så det er for tidligt at udtale sig for skråsikkert om det.«

Læs også Sus Falchs indlæg på FreelanceGruppens hjemmeside her.

 

John Lykkegaard: »Jeg tror, at jeg når længst med min måde«

 
Foto: Claus Sjödin/CSPress.dk

Du stiller op som formand for FreelanceGruppen. Hvorfor skal freelancerne vælge dig som formand?

»Jeg kan tilbyde vores medlemmer stor erfaring inden for det fagpolitiske. Jeg har siddet i bestyrelsen i Kreds 4 siden 2005 og sidder nu som formand, hvilket jeg har gjort siden 2009. Ud over hvad du kan se i mit indlæg, så er der en masse praktiske ting med, at vi får udskiftet det halve af bestyrelsen. Det giver nogle udfordringer, men jeg mener godt, at jeg kan klare at få en bestyrelse til at fungere.«

Hvad er du bedre til end din modstander?

»Jeg vil ikke ud i en situation, hvor vi sviner hinanden til, men jeg har måske et mere roligt temperament og er vant til at uddelegere opgaver. Under mit formandskab i Kreds 4 har jeg skabt god stemning. Det er vigtigt for mig, at folk bliver inspireret og synes, det er sjovt at være med. Så er det noget, der er værd at beskæftige sig med.«

Hvor er du uenig med din modstander?

»Vi er ikke uenige, men vi har bare to forskellige måder at arbejde på. Jeg tror, at jeg når længst med min måde.«

Hvilke resultater har du skabt for freelancerne?

»Nu blev jeg valgt ind i FreelanceGruppens bestyrelse sidste år, og jeg fik tilbudt at være ansvarlig for det seminar, der starter på fredag. Udadtil har jeg stået for at få banket det sammen og finde nogle gode oplægsholdere. Indadtil har jeg selvfølgelig blandet mig og hjulpet til, hvor der var behov for mig og min viden.«

Hvilke resultater vil du skabe for gruppen?

»Jeg vil sørge for, at vi får en utrolig velfungerende bestyrelse, hvor alle, i særdeleshed de nye, synes, det er godt at være. Og så er det værd at yde en indsats på alle områder, hvor vi gør os gældende.«

Der er meget debat om, om journalister og kommunikationsfolk kan være i samme forbund i forbindelse med fusionen. Hvad mener du om det – kan kommunikationsfolk og journalister være i samme forbund?

»Det er en meget, meget svær øvelse, og indtil videre må jeg sige, at jeg er utroligt skeptisk. Der er meget store forskelle. Vi har i FreelanceGruppen lige bragt tre portrætter af nogle kommunikationsfolk, som sagtens kunne have været freelancere i DJ. Selv om man siger, at man satser på nyuddannede, er der nu 130 uddannelser, hvor kommunikation indgår. De studerende er jo ikke garanteret arbejde inden for kommunikation. Mange må nok indse, at det er noget helt andet, de kommer til at arbejde med. Jeg holder med Uffe Gardel på det her punkt.«

Hvad mener du om fusionen?

»Som det ser ud nu, kan jeg ikke gå ind for den. Men der er stadigvæk et år og lidt mere tilbage. Vi gik ind i det med åbent sind, og det gør vi selvfølgelig fortsat.«

0 Kommentarer