Næstformandsvalg i DJ

Kampvalg: Hvad vil de med DJ?

Når DJ om nogle uger holder delegeretmøde, bliver der kampvalg om posten som næstformand. Vi har spurgt de to kandidater til det, der tegner til at blive den vigtigste debat på mødet, nemlig hvordan DJ bedre kan kæmpe freelancernes sag

Elisabeth Hamerik Schwarz:
Jeg er en person, der handler

Foto: Stine Tidsvilde

Hvornår bliver det freelancernes tur?

”Jeg synes, at det burde have været freelancernes tur for længst. Jeg synes, at DJ har nogle gode intentioner, men vi kan ikke blive ved med at sidde i arbejdsgrupper og snakke, for virkeligheden løber bare fra os.”

Hvad vil du konkret gøre for at forbedre vilkår for freelancere?

”Vi skal selvfølgelig lave flere aftaler for freelancere – det er også derfor, jeg er så forbandet over, at der ikke kom en freelanceaftale på DMA. Og så er der de nye EU-guidelines, hvor meget tyder på, at DJ i en række tilfælde i fremtiden vil kunne lave aftaler på vegne af de selvstændige. Her er det afgørende, at vi får talt med folketingspolitikerne, andre fagforbund og lignende aktører, så vi er velforberedte, når den gode case kommer.”

Du sidder på en magtfuld post i forbundet – hvorfor har du ikke gjort noget ved det før?

”Da jeg var formand for freelance- og selvstændig-udvalget i 2019-2021, foreslog jeg, at vi skulle lave en netværkskonference sammen med kredsene, hvor lokale virksomheder og freelancere kunne møde hinanden. Men det blev desværre ikke til noget på grund af corona, og senere blev det lukket ned.

Jeg er også fan af kooperativ-idéen, hvor freelancere har et fælles CVR-nummer, så de nemmere kan arbejde sammen og give hinanden arbejdsopgaver. Det vil jeg gerne sætte mere i system. Måske skal DJ lægge lokaler til?”

Hvorfor er du bedre til at løse problemet end din modkandidat?

”Det er jeg, fordi jeg er en person, der handler, mens Allan Boye Thulstrup hellere vil sende ting i arbejdsgrupper. Vi har talt om fremtidens forbund, men fremtiden er her allerede, og jeg tror, at vores medlemmer vil have mere respekt for, at vi prøver ting af, end at vi bliver ved med at tale, fordi vi er bange for at gøre noget.”

 

Allan Boye Thulstrup:
Jeg kan sagtens forstå frustrationen for freelancerne

Foto: Benita Marcussen

Hvornår bliver det freelancernes tur?

”Jeg kan sagtens forstå frustrationen for freelancerne, for det er noget pis at få tilbudt de samme priser som for 20 år siden. Det er hårdt at være freelancer og selvstændig på det arbejdsmarked, vi har nu.

Men der er momentum for at højne vilkårene for freelancere og selvstændige. For eksempel har vi indgået freelanceaftaler på TV 2, Netavisen Pio og Zetland.

Der er kommet nogle guidelines fra EU, så vi i nogle tilfælde kan forhandle på vegne af freelancere og soloselvstændige. Vi er nu i gang med et grundigt forarbejde for, hvordan en eventuel testsag kan se ud, så vi er sikre på at gøre det rigtigt. Jeg tror, at grundighed er bedre end hastighed.”

Hvad vil du konkret gøre for at forbedre vilkårene for freelancere?

”Vi skal blandt andet prøve at løfte freelanceklubberne rundt omkring på arbejdspladserne, så de kan få flere ind i DJ, så vi samlet set står stærkere. Det er sammenholdet mellem freelancerne og mellem freelancerne og de fastansatte, der skal til, for at vi kan lykkes.”

Du sidder på en magtfuld post i forbundet – hvorfor har du ikke gjort noget ved det før?

”Vi har opnået en række ting for freelancere og selvstændige i form af nye aftaler, som vi ikke havde for to år siden. Mange flere er omfattet af aftalerne. Også på ophavsret – hvor det handler om millioner af kroner for freelancerne – er der sket meget de seneste år. Så vi har rykket på mange ting.”

Hvorfor er du bedre til at løse problemet end din modkandidat?

”Jeg vil nødigt tale dårligt om min modkandidat. Jeg har mange års erfaring med journalistik, kommunikation og som politisk aktiv i DJ. Jeg har flere gange forhandlet aftaler på det offentlige og private område. Jeg er et roligt gemyt, der arbejder for, at vi så vidt muligt arbejder i samme retning. Måske har jeg været for dårlig til at promovere mig på de ting, vi har opnået, men hvis Elisabeth mener, at der ikke er sket noget, er jeg uenig.”

1 Kommentar

Susanne Falch
4. APRIL 2023
Arbejdsgrupper benyttes for at sikre medlemsinddragelse, inddragelse af større medlemsgruppers repræsentanter og for at kvalificere arbejde og beslutninger. Tak til Allan Boye Thulstrup for at bruge værktøjet - senest i forbindelse med udarbejdelse af forslag til freelance-selvstændige-strategi, der skal behandles på delegeretmødet.
Sus Falch, hovedbestyrelsesmedlem og selvstændig freelancer

Læs også

Elisabeth Hamerik Schwarz er ny kandidat: Vil samle forbundet

12. APRIL 2019
Freelancevrede

Freelancerne har fået nok: ”Nu er det vores tur”

03. APRIL 2023