Kampen om andenpladsen

 

 

Et kampvalg skal afgøre, hvem der skal være næstformand i Journalistforbundet. Det bliver pragmatikeren mod retorikeren. Jyden mod københavneren. Den seneste uge har været en lang, intens valgkamp i korridorer, over telefon og på mail.

"Jeg har fået nyt job."

Ordene faldt på hovedbestyrelsesmødet den 10. april, og de kom fra et højst uventet sted: Journalistforbundets næstformand.

Christian Kierkegaard har været en ubestridt toer i 12 år, har aldrig stillet op for at blive formand, men havde sagt ja til at genopstille som næstformand igen i år.

De fleste var overraskede, men ikke alle.

Nogle havde spekuleret i, om Kierkegaard kunne finde på at stoppe nu. Allerede i efteråret var der snak om, at faglig sekretær Fred Jacobsen kunne være et emne.

Den 45-årige sønderjyde var derfor ikke overrasket, da han blev foreslået som kandidat. Flere støttede Fred Jacobsen, blandt andre formand Mogens Blicher Bjerregård og Morten Uhrenholdt fra DR.

Dermed var starten gået til få dages øvelser i højspændt politik.

Næste formiddag kunne københavnerne, Kreds 1, præsentere sin egen mand: Uffe Gardel. Fællestillidsmand i Det Berlingske Officin, medlem af forbundets forretningsudvalg og kendt som forbundsledelsens skarpeste kritiker.
Han har også været nævnt som en, der ville kunne finde på at stille op til et kampvalg mod Mogens Blicher Bjerregård om formandsposten, hvilket han dog afviste, sidste gang JOURNALISTEN spurgte ham.

 

Nordjyde i kulissen
Mens de to forudsigelige kandidater blev kørt i stilling, havde andre travlt. Allan Gregersen, formand for Kreds 6, ville have Carsten Lorenzen, medlem af HB og journalist på Nordjyllands Radio på banen. Allan Gregersen kontakter Claus Falkenby, formand for Kreds Fyn, og får følgende svar:

"Personligt kan jeg godt gå ind for Carsten Lorenzen som ny næstformand … han er ikke så ringe endda … og jeg tror egentlig også, at min bestyrelse kan anbefale ham." Det får Allan Gregersen til at fortælle Carsten Lorenzen, at der i hvert fald er opbakning fra Nordjylland og Fyn.

Carsten selv vil ikke sige noget. Torsdag middag skal han til møde med DRs Journalistgruppe. Samtidig er Claus Falkenby pludselig kommet i tvivl, han har slet ikke opdaget, at både Uffe og Fred var i spil.

Da DRs journalistgruppe var færdig, kunne formand Bodil Rahbæk meddele, at gruppen synes, Fred Jacobsen lød som et fornuftigt bud.

"Vi har vurderet, at Carsten ikke vil have de store chancer mod de to andre," sagde Bodil Rahbæk, men tilføjede også, at flere ikke havde meldt klart ud.

Samme dag sad alle TV 2s tillidsrepræsentanter til møde, der havde været planlagt længe i forvejen. Her var stemningen delt, måske havde Uffe flest tilhængere.

Imens gisnede tilskuerne. Hvis Carsten også stiller op, vil det så betyde, at stemmerne bliver delt mellem Fred og Carsten, så Uffe kommer gratis ind, lød det frygtsomt fra et ringhjørne, mens man i det andet ringhjørne frygtede, at stemmerne ville blive delt mellem Uffe og Carsten, så Fred ville kunne sættte sig i næstformandsstolen på 2. sal i forbundshuset.

Imens gik rygterne, at Carsten slet ikke ville stille op.

 

Kantet eller rund
Det kunne ligne en tvekamp mellem to meget forskellige kandidater. I hvert fald på overfladen.

På den ene side den lille runde sønderjyde Fred Jacobsen, der kalder sig selv pragmatiker, og som mener, at man skal gøre meget for at mødes med arbejdsgiverne i nye aftaler på nye områder.

"Jeg er meget bevidst om at samarbejde og få resultater, jeg har ingen store planer om, at der skal ske ditten eller datten. Jeg vil arbejde videre ud fra den grundholdning, jeg har – og som, jeg mener, har gjort mig troværdig. Vi skal have løsninger frem for konflikter," siger Fred Jacobsen, der gerne fortsætter forbundets nuværende linje.

På den anden side står Uffe Gardel, en spinkel københavner, der først og fremmest synes, at journalistforbundet mangler en stærkere profil.

"Jeg er så træt af, at vi altid skal prøve at være enige om alting. Det handler meget om konsensus. Jeg er ikke bange for at sige min mening," siger Uffe Gardel, der er 41 år og har været på Berlingske Tidende siden 1987. Han har siden 1999 været medlem af Journalistforbundets hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Hvis Fred Jacobsen er pragmatiker, kan man passende kalde Uffe Gardel retoriker. Selv modstandere anerkender ham for hans talegaver. Han har utallige gange bevist, at han ikke er bange for uenighed. For eksempel da han i efteråret indledte et hovedbestyrelsesmøde med at kalde formanden en dårlig forhandler efter en forhandling i Det Berlingske Hus.

Da redaktionen sluttede mandag klokken 11, meddelte Carsten Lorenzen, at han ikke vil stille op, fordi der allerede er to gode kandidater på banen.

 

FRED ELLER UFFE
Uffe: Jeg kan være med til at give forbundet en skarpere og mere synlig profil.
Fred: Jeg kan samle og har nogle fagpolitiske visioner samt føre den nuværende linje videre.

Uffe: Vi skal være parate til at lave nye aftaler, men ikke for enhver pris.
Fred: Vi skal være i stand til at lave aftaler, det er vigtigt at komme ud i cowboyland og lave aftaler.

Uffe: Vores formandskab skal ikke besættes af administratorer og koncensusmagere. De skal besættes af politikere, som tør mene noget.
Fred: Man må tage helhedsbrillen på og sige, hvad der er bedst for forbundet. Der må ikke være tvivl om linjen, så må vi tage uenighederne på delegeretmøde.

Læs også: Den evige toer stopper

0 Kommentarer