Kamp om HB-poster

Også i år bliver der kampvalg om HB-posterne på årets delegeretmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand den 24. og 25. april. På nuværende tidspunkt er der ni kandidater til otte ledige pladser i den femten mand store hovedbestyrelse. Derimod ser der ikke ud til at blive kamp om formandsposten, hvor Mogens Blicher Bjerregård, der har været formand siden 1999, genopstiller. Kandidaterne præsenterer her sig selv:

[FORMANDSKANDIDATt]

MOGENS BLICHER BJERREGÅRD

Dansk Journalistforbund skal fortsætte med som medieforbund at organisere og være fagpolitisk fællesskab for alle kreative me-_diemennesker. Det opnår DJ ved: Som professionel aftalepartner at være i stand til at indgå aftaler og medvirke til at forandre vores aftalesystemer, så der opnås balance mellem individuelle behov og aftalernes solidariske grundlag. Vi skal turde forandre vores aftaler, som vi har gjort det sammen med nye netmedier. Vi skal samtidig sikre flere og bedre aftaler for freelancerne.

At fortsætte den ophavsretsstrategi, som har ført til en række aftaler om videreudnyttelse af stof, ligesom vi skal være i front med at forsvare ophavsretten globalt.

At sætte politisk dagsorden, når ytringsfriheden skal forsvares, når åbenheden står på spil i EU, når der skal påvirkes for lovreformer på arbejdsmarkedet, for eksempel i forhold til de mange freelancere og andre løsarbejdere, og når det gælder mediernes rolle i demokratiet.

At sætte fokus på professionalisme i job-indhold, kvalitet i arbejdet og et ordentligt arbejdsmiljø.

At være med helt fremme i beslutningsprocessen inden for alle de grunduddannelser samt efter- og videreuddannelser, der eksisterer inden for vores fag.

 

HOVEDBESTYRELSEN

KIRSTINE CHRISTENSEN BALOTI

33 år, freelance-tekster og formand for specialgruppen Forum for Billedmedieoversættere.

Formålet med at stille op til hovedbestyrelsen er i bund og grund det samme, som fik mig til at stille det forslag, der den 8. marts 2001 resulterede i stiftelsen af den spritnye specialgruppe Forum for Billedmedieoversættere; aktivt at styrke det nødvendige fag- og sprogpolitiske arbejde inden for en branche af splittede og ofte underbetalte kolleger uden hverken kontrakter, aftaler, overenskomster, rettigheder, pensionsordninger eller uddannelsestilbud. For mig at se er behovet for en aktiv, engageret fagforening kun stigende.

Jeg har siddet i FBOs bestyrelse i 5 år og har siden 1997 været involveret i freelancekontraktforhandlinger i samarbejde med DJ.

SØREN R. THUESEN

En stigende del af nyhederne fra organisationer og virksomheder passerer på deres vej kommunikations- eller informationsmedarbejdere, som derudover løser en række andre kommunikationsopgaver. Indtil nu har journalister i sådanne stillinger ført en tilbagetrukket tilværelse i Dansk Journalistforbund, men efterhånden arbejder 700 DJ-medlemmer inden for dette område.

Det haster med at få gjort kommunikationsjournalistik mere synlig i forbundet. Både internt i DJ, men også i de faglige diskussioner om, hvor journalistikken bevæger sig hen. Derfor stiller jeg op til HB.

Først og fremmest vil jeg arbejde for at bedre efteruddannelsestilbuddene inden for feltet journalistik, organisation, digitalisering og udvikling af en kommunikationsjournalistisk faglighed. Både indhold og finansiering af efteruddannelsestilbuddene trænger til en grundig revision. Men løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne lader også meget tilbage at ønske.

Jeg er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1997, har arbejdet tre år på Socialdemokratiets Nyhedstjeneste og er nu ansat som informationsmedarbejder i Amtsrådsforeningen.

SUSANNE LARSEN

31 år, studerende på DJH på 3. semester.

Jeg opstiller til hovedbestyrelsen, fordi jeg vil være med, hvor beslutningerne tages.

Det sidste halvår har jeg været KaJs observatør i HB – jeg vil mere end det.

Jeg vil kæmpe for dygtige og veluddannede praktikanter, i gode og udviklende praktikstillinger. Konkurrencen udvikler uddannelserne. Vi studerende skal stå sammen med hinanden og de "rigtige journalister" for at få gode praktikpladser nok. Og for at undgå, at studerende i jagten på en trykt by-line undergraver faget og freelanceres arbejde, bl.a. ved at arbejde gratis for kommercielle medier.

De sidste syv år før DJH har jeg lavet fagligt arbejde for pædagogmedhjælperne, i PMFs hovedbestyrelse, som underviser på TR-kurser og som fællestillidsrepræsentant i Århus.

Erfaringerne og engagementet er flyttet med over i DJ. Kom og spørg på delegeretmødet, hvis du vil vide mere.

CARSTEN LORENZEN

Vi bliver nødt til at kaste et blik ind i fremtiden og se, hvordan mediebilledet sandsynligvis ser ud om få år. For selv om jeg fik skældud for at sige det i Kreds 6, så mener jeg, fremtiden hedder flermedialitet, flydende faggrænser, videreudnyttelse og versionering.

Desværre kan vi ikke stoppe det. Men ved at turde se udviklingen i øjnene har vi en chance for at påvirke det og skabe nogle aftaler for fremtidens arbejdspladser. For der er hårdt brug for at sætte grænser for blækspruttearbejdet, for at begrænse de lange, stressede arbejdsdage, for at få ordentlig efteruddannelse, for at hjælpe dem, der har det svært med ny teknik og nye funktioner, for at få ekstra løn for ekstra fleksibilitet osv. Gør vi det, kan vi både beskytte de "svageste" og skabe udvikling og udfordring for de andre.

Jeg frygter, alternativet er, at nye faggrupper overtager vores arbejde – og at de "svageste" ryger ud i fyringsrunder og tilpasninger til nye medietyper. Det skal vi forhindre.

Jeg er tillidsmand på DR Nordjylland, 37 år, har siddet i HB i to år, er formand for DJs Organisationsudvalg, er netop gået af som formand for Kreds 6 – men har stadig mange holdninger og megen energi til en tørn i HB.

KURT ANDERSEN

Født 14. juni 1938. Uddannet fotograf i Randers. Billedredaktør på Politikens Pressefoto 1962-1986. Freelance pressefotograf i Syd- og Sønderjylland siden 1986. Formand for Kreds 3 seniorer.

Har Dansk Journalistforbund glemt, at der er noget, der hedder ældre medlemmer? Jeg mener desværre ja. Man kan tilslutte sig en seniorpolitik, og det skal hovedbestyrelsen også i gang med at se på, men hvornår?

LARS LINDSKOV

Freelance PF'er, formand for PF, HB-medlem.

Nye mediefagområder søger i disse år optagelse i DJ. Jeg føler, forbundet er godt rustet til at yde den nødvendige service over for nye medlemmer. Det skal vi selvfølgelig blive ved med, og det kræver en fortsat stram styring af forbundets indsatsområder. Netop nye fagområder bør ikke blive anledning til, at alle skal lave alt i fremtidens mediebillede. Det kan hverken medie-forbrugerne eller medarbejderne være tjent med. Medlemmerne skal ikke varetage mange flere funktioner end i dag – og det kan bestemt ikke være forbundets politik at medvirke til det, da det helt sikkert vil give nogle arbejdsmiljømæssige forringelser.

Jeg er dog overbevist om, at vi i fremtiden vil se et medie-billede med en større integration. Nogle vil få en endnu mere varieret arbejdsform. Men at alle skal lave alt, tror jeg ikke vil være en fornuftig arbejdsmæssig situation.

Jeg er overbevist om, at fremtidens mediearbejdsplads bliver præget af forskellige former for løsarbejdere, freelancere, projektansatte osv., og jeg finder det naturligt, at vi forholder os til det i den altid nødvendige strukturdebat, så vi (stadig) løbende får indrettet forbundet på nye tider og arbejdsformer.

UFFE GARDEL

40 år, journalist på Berlingske Tidende, næstformand for Kreds 1, medlem af HB siden 1999, formand for Fagligt Udvalg.

Det er godt nok spændende tider for DJ: Overenskomsterne undergraves på dag- og ugeblade, i radio- tv-branchen ved man ikke, om man har arbejde i næste måned, og over-alt er pengene knappe, lønstigningerne små, og frygten for fyring og arbejdsløshed reel.

Samtidig er mange medlemmer ved at ændre holdning til, hvor meget de vil acceptere, at deres fagforbund og overenskomst bestemmer over deres hverdag. De vil selv bestemme arbejdstid, ferie og jobindhold. Men samtidig forventer de, at fagforbundet holder et sikkerhedsnet spændt ud under dem.

Det er altså ikke udfordringer, vi mangler i DJ, og de bliver ikke mindre spændende af, at vi deler vilkår med mange andre fagforbund.

Fagbevægelsens grundidé er, at man står stærkere, når man forhandler sammen. Derfor er vores hovedopgave stadig at indgå kollektive aftaler. Men aftalerne er kun noget værd, hvis medlemmerne bakker dem op, også de "stærke", dem der egentlig mener, at de kunne klare sig selv. Dén balancegang – mellem hensynet til de "stærke" og hensynet til de "svage" – er fagbevægelsens største udfordring.

THOMAS SZLAVIK

Ingen kan vel blive uenige om, at en fagforenings hovedopgave er at skaffe gode løn- og arbejdsvilkår for alle medlemmer. Men vandene skilles, når det kommer til metoderne for at opnå disse mål. Det er derfor, det ikke er ligegyldigt, hvem der vælges til hovedbestyrelsen i DJ.

Jeg beskyldes med mellemrum for at være et betonhoved. Det tager jeg som en kompliment. Det skyldes, at jeg ikke uden videre vil acceptere, at vi bare skal underkaste os udviklingen for udviklingens skyld. Men det betyder ikke, man skal være blind for, at nye tider kræver nye metoder. Overenskomster i dag er anderledes end tidligere. Men vi skal ikke tegne overenskomst for overenskomstens skyld. Kun hvis den gavner medlemmerne. Det er et dilemma.

Hvor fleksible og hvor flerfunktionelle skal vi være af hensyn til arbejdsgiverens bundlinie?

Forskelligheden og bredden i DJ gør ikke den opgave lettere. Men jeg vil fortsat gerne være med til at løse den. De seneste to år i HB har overbevist mig om, at der her i høj grad er brug for de gammeldags fagforeningsidéer, jeg står for. De skaber nemlig også fremskridt.

Siden 1992 har jeg været tillidsmand på Ekstra Bladet og har i den periode deltaget ved bordet under overenskomstforhandlinger på dagbladsområdet.

LENE SARUP

Tillidsmand på Fyens Stiftstidende.

Jeg er klar til en tredje periode i hovedbestyrelsen. Hvis jeg bliver valgt, vil mit fokus specielt være på: Arbejdsmiljø og mulighederne for at få dette indarbejdet i kommende overenskomster, fordi alle vore medlemmer skal kunne arbejde inden for deres fag, så længe de har lyst og trives med det.

Faggrænsepolitik – at vi tør tro på vore evner og muligheder for at holde os i arbejde – også selvom om andre får lov til at prøve sig af inden for vort område.

Uddannelse hele livet – at alle overenskomster har indbygget videreuddannelse, og at alle vore medlemmer søger kontinuerlig udvikling, så DJ'ere bliver endnu mere efterspurgte.

Jobservice – at økonomien styrkes her, så Jobservice kommer til at leve op til sit navn og ikke kun bliver en nødvendig flot service for arbejdsløse. Også medlemmer i arbejde har brug for den store viden om videreuddannelse og jobområder, Jobservice besidder. På den måde kan vi være med til at skabe større rotation til gavn for både ledige og medlemmer i arbejde.

Kommunikation – at DJ bliver bedre til at forklare sig, så alle interesserede medlemmer kan forstå bevæggrundene for de beslutninger og aftaler, vi indgår.

0 Kommentarer