KAJO

De journaliststuderende på Odense Universitet har dannet deres egen elevkreds, KaJO.

De journaliststuderende på Odense Universitet har dannet deres egen elevkreds, KaJO.

Først var der KaJ, nu er der også KaJO. Elevkredsen på Danmarks Journalisthøjskole har fået følgeskab af en nystiftet elevkreds for journaliststuderende påOdense Universitet.
KaJO tæller15 bestyrelsesmedlemmer, inklusive formanden, Gry Mathiesen.
»Vi har skelet meget til KaJs måde at arbejde på, og de har været søde til at hjælpe os med gode råd og papirer,« siger Gry Mathiesen, som sammen med sin bestyrelse har kastet sig over to primære opgaver: at få lavet et fagligt råd under universitetet, idet journalistuddannelsen også er en akademisk uddannelse, samt planlægge Odense-elevernes praktik.
»Selv om der næsten er to år til, at første hold skal i praktik, er vi allerede nu seriøst gået i gang med at lave aftaler med prak-tikstederne og koordinere med Århus, for der skal jo oprettes flere stillinger,« siger Gry Mathiesen.
Selv om Roskilde Universitetscenter også har startet et hold journalistelever, har KaJO foreløbig kun haft kontakt med Journalisthøjskolen i Århus.
»RUC har heller ikke kontaktet os, men jeg tror også, vi sammenligner os mere med DJH end med RUC,« siger Gry Mathiesen.
Pionerholdet på Odense Universitet talte ved studiestart 72 elever, men er nu via frafald nede på 65. Af dem har 36 nu meldt sig ind i Dansk Journalistforbund. For DJHs vedkommende har 64 af de 113 første semester-elever meldt sig ind i forbundet, mens blot 2 ud af RUCs 60 nye journalist-studerende har fundet samme vej.

Rettelse
Af seneste nummer af JOURNALISTEN fremgik det, at 2 ud af 60 studerende på RUCs journalistuddannelse havde meldt sig ind i DJ. Det er ikke sandt. Der er for tiden præcis 22 journaliststuderende på RUC. Engang var der 23. Men der har ALDRIG været 60. Vi beklager.

0 Kommentarer