KAJ TIL ANGREB

Kredsen af Journaliststuderende på DJH skal væk fra sin rolle som forstående storebror over for de nye journalistuddannelser. Signalet til den nye formand og bestyrelse var klart: Ønsket om 18 måneders praktik fra de studerende i Odense skal bekæmpes.
Kredsen af Journaliststuderende på DJH skal væk fra sin rolle som forstående storebror over for de nye journalistuddannelser. Signalet til den nye formand og bestyrelse var klart: Ønsket om 18 måneders praktik fra de studerende i Odense skal bekæmpes.

Det er slut med solidaritet for enhver pris mellem eleverne på de tre journalistuddannelser. Hvis Odense får 18 måneders praktik vil det skade DJH-eleverne, og det må bekæmpes.
Det blev det entydige resultat på KaJs generalforsamling sidst i september efter en timelang debat om den spændte praktik-situation. Dermed blev der gjort op med den hidtidige politik om at forholde sig tilbagetrukket til Odenses ønske om 18 måneders praktik.
»Vi repræsenterer de studerende på DJH. Odense forværrer vores situation. Det må vi have en holdning til – og det må være imod,« sagde Michael Kistrup, medlem af bestyrelsen, og den holdning vandt stor opbakning i salen.

Ikke nok pladser
Med de to nye journalistuddannelser i Roskilde og Odense skal det nuværende antal praktikpladser øges med 185, mere end 50 procent, over tre år. Men hvis Odense får Undervisningsministeriets tilladelse til at udvide deres praktiktid fra 12 til 18 måneder, så er tallet ikke 185. Så er det 300.
»Vi skal skaffe 70 nye pladser til foråret. Det kan lade sig gøre, hvis vi arbejder hårdt for det. Men hvis Odense får deres 18 måneder, så skal vi lave et tilsvarende stort ryk året efter. Det kan vi ikke,« advarede praktikvejleder Jens Nørlem.
Med den melding var der frit løb for skrækvisioner om skolepraktik, ringere praktikpladser og tvungen orlov. Men Jens Nørlem forsøgte at berolige de bekymrede studerende:
»Der kommer ikke skolepraktik. Skolen vil ikke have det, branchen vil ikke have det, og ministeriet vil ikke finansiere det. Vi vil heller ikke gå på kompromis med kvaliteten af praktikstederne. Men det kan blive en løsning for nogen at skulle søge orlov, når det store ryk kommer,« sagde Jens Nørlem.
Det var ikke en melding, der skabte begejstring hos de fremmødte, selv om nogle holdt det ideologiske hovede højt.
»Jeg er solidarisk med dem, der gerne vil have en god uddannelse. Det har de ret til, og derfor bør vi ikke modarbejde Odenses ønske,« sagde Kim Larsen, KaJs medlem i praktikudvalget, men han mødte massiv modstand.
»Vi skal være solidariske. Men hvem skal KaJ først og fremmest støtte? Det må da være de studerende på Journalisthøjskolen,« sagde Pia S. Larsen, 6. semester.
Helle-Karin Helstrand, 7. semester:
»Hvis vi ikke råber op nu, er vi med til at grave vores egen grav. Vi må reagere.«
En enstemmig generalforsamling besluttede at pålægge den nye bestyrelse at skrive til både Undervisningsministeriet og Danske Studerendes Fællesråd »for at gøre opmærksom på de store problemer, som 18 måneders praktik i Odense vil give.«

Stem på Søren
Den nye aggressive rolle skal kombineres med godt samarbejde de tre uddannelser imellem til efterårets overenskomstforhandlinger. Der skal konkurreres på dygtighed, ikke på løn og arbejdsvilkår.
Det bliver en stærkt fornyet udgave af KaJs bestyrelse, som skal varetage denne svære balancegang mellem profilering og samarbejde, da det kun blev til seks gengangere fra den 15 mand store bestyrelse. Derfor blev erfaring altafgørende, da valget mellem formandskandidaterne Søren Verup, 8. sem., og Søren Lippert, 3. sem., skulle afgøres.
»Jeg kender alle knasterne i debatten. Jeg er manden for at forhandle jeres krav igennem,« sagde 37-årige Verup i sin valgtale. Han har to års erfaring i KaJs bestyrelse og stod over for den uerfarne, men udfarende Søren Lippert.
»Det vil være uansvarligt af mig at tage ansvaret for overenskomsten, men det kan også uddelegeres. Til gengæld vil jeg føre KaJ væk fra den stille afsidesliggende grusvej og ud forrest på motorvejen.«
Lippert fik hurtigt prædikatet PR-formand i dele af forsamlingen, men det var ikke udelukkende negativt ment. Angela Brink, 7. sem.:
»Unge Søren har nogle kvaliteter, som vi mangler i KaJ, men overenskomsten kræver noget andet.«
I sidste ende vandt erfaringen. Med 83 stemmer mod 40 blev Søren Verup valgt til ny formand for KaJ. Den unge Lippert høstede dog et af dagens største bifald, da han efter nederlaget meddelte at han ville stille op til bestyrelsen.
»Nu tager jeg et halvt års erfaring i KaJ. Og så er jeg klar til formandsposten igen,« sagde Lippert.
Den nye bestyrelse ser således ud: Formand Søren Verup, 8. sem., næstformænd May-brit Bülow, 4. sem., og Anette Bonde, 3. sem., kasserer Charlotte Taarnhøj, 3. sem. samt menige medlemmer Kasper Birk Hansen, 2. sem., Michael Kistrup, 6. sem., Kim Larsen, 6. sem., Martin Selsøe Sørensen, 6. sem., Søren Lippert, 3. sem., Marie Irgens, 5. sem., Pia S. Larsen, 6. sem., Jens Kloppenborg, 3. sem., Anders Lund, 4. sem., Hans Lauring, 2. sem. og Turit Skov Borg, 1. sem.

0 Kommentarer