KaJ: Kræv mere af os!

De studerende tørster efter mere viden om samfundet. De kræver mere undervisning, et højere niveau - og større krav til dem selv.

De studerende tørster efter mere viden om samfundet. De kræver mere undervisning, et højere niveau – og større krav til dem selv.

»Flere cykelskure foran skolen.«
»Telefonbokse i alle klasserne.«
»Bedre adgang til computere.«
Egentlig stod der temadebat om ‘indhold i undervisningen' på dagsordenen, da Kredsen af Journaliststuderende (KaJ) holdt generalforsamling den 28. februar på Journalisthøjskolen, men oplægsholderne kunne ikke komme. I stedet blev der lagt op til en fælles brain-storming for at få forsamlingens bud på, hvad bestyrelsen burde arbejde for det næste halve år.
Og de første bud var af meget materiel karakter. Forståeligt nok – de godt 100 forsamlede havde netop hørt om kredsens problemer med at bruge penge.
Trods den sidste generalforsamling havde vedtaget, at KaJ ikke skulle være en pengetank og derfor havde budgetteret med et underskud på 38.100 kroner, var det kun lykkedes de studerende at lave et underskud på 709 kroner.
Men da Mette Nøhr Claushøj (3. sem.) under brainstormingen krævede bedre samfundsfags-undervisning, stod det klart, at der alligevel var basis for en længere undervisningsdiskussion.
»Vi har brug for mere samfundsfag. Niveauet skal være højere og lærerne bedre. Hvis det er et problem for alle at følge med, kunne man niveaudele i ‘klogeklasser' og ‘det nuværende niveau',« foreslog hun.
Opdelingen vakte ikke umiddelbar tilslutning. Peter Nørager (3. sem.) var en af de betænkelige:
»Det er skidt at differentiere. Vi risikerer, at det bliver et nyt sorteringsredskab ved praktiksøgningen: har du haft avanceret samfundsfag eller hva'?«
Julie Christiansen (5. sem.):
»Det ville være en kærkommen fornyelse, hvis skolen stillede krav. Det her er en videregående uddannelse.«

Pisk os
Formanden for KaJ, Tina Krongaard Andersen (4. sem.) fremførte, at der fra skolens side har været betænkelighed ved at højne niveauet af frygt for, at dumpeprocenten ville stige tilsvarende.
Det fik May-Brit Bulow Jensen (1. sem.) til at udbryde:
»Det handler da om, hvad vi og skolen vil med samfundsfag. De krav må folk så leve op til – eller dumpe.«
Helle-Karin Helstrand (4. sem.):
»Et højere niveau kræver mere tid, hvor skal den tages fra? Og vi må afgøre om det er metode eller viden om samfundets opbygning, vi efterlyser. Desuden er det vigtigt, at vi præciserer, hvad vi skal bruge de fire år til sammenlignet med de nye universitetsstuderende.«
Hun opfordrede folk til at melde sig til den gruppe, der evaluerer 1. dels studieordning.
Søren Verup (5. sem.):
»Vi kan sagtens arbejde mere – ofte er vi færdige i auditoriet ved 12-13-tiden. Vi vil piskes mere.«
Og flere efterlyste klare krav til undervisningen fra skolens side. Der ligger stadig ikke en skriftlig studieordning, selvom fagene kører.

50.000 til bar-trappe
Generalforsamlingens andet store diskussionspunkt blev, hvorvidt KaJ skulle hjælpe ‘Fredagsbaren 14:15', som er blevet lukket på grund af en manglende brandtrappe.
Trappen koster omkring 250.000 kroner at etablere, og barens initiativgruppe søgte KaJ om 50.000 kro-ner.
Efter en times diskussion vedtog forsamlingen et kompromis, hvor baren får 20.000 kroner som gave og 30.000 kroner som et rentefrit lån – øremærket til trappen. Således blev der indregnet et solidt underskud i det kommende budget.
Tina Krongaard Andersen (4. sem.) blev genvalgt til formand uden modkan-didater. Næstformænd blev Mette Nøhr Claushøj (3. sem.) og Martin Selsøe Sørensen (3. sem.), mens Hanne Mønsted Nielsen (3. sem.) blev valgt til kasserer.

1 Kommentar

Mette Nøhr Claushøj
14. FEBRUAR 2008
Rettelse til artiklen

Kære Journalisten,

da denne artikel i sin tid blev bragt i papir-udgaven, skrev jeg til jer og gjorde opmærksom på, at jeg er fejlciteret, hvilket I rettede ved at bringe et slags læserbrev fra mig i et senere nummer. Det ville være rart, om I bragte den rettelse sammen med artiklen i netudgaven.

I min tid på DJH arbejdede jeg ganske rigtigt for at få højnet niveauet i samfundsfagsundervisningen, men jeg har aldrig sagt, at "Hvis det er et problem for alle at følge med, kunne man niveaudele i ‘klogeklasser' og ‘det nuværende niveau'", og jeg har absolut ikke lyst til at være fejlciteret for en så latterlig udtalelse.

Bedste hilsner, Mette Nøhr Claushøj