KaJ: DJ’s ledelse skal ændre stil

Der er kommet mere hemmelighedskræmmeri i toppen af DJ, og det skal der sættes en stopper for. Det sagde den afgående formand for de studerende på journalisthøjskolen på generalforsamling i weekenden

Det går den gale vej med medlemsdemokratiet i Dansk Journalistforbund, lød det på weekendens generalforsamling i studenterorganisationen KaJ på journalisthøjskolen.

»I KaJ har vi oplevet, at DJ's ledelse nogle gange på meget vigtige områder går uden om os studerende, når det kommer til drøftelser, beslutninger eller strategier, som har en betydning for os,« sagde afgående formand Asbjørn Andersen i sin beretning.

Han brugte lejligheden til at opfordre DJ's ledelse til at ændre stil over for de studerende, som er en af de største enkeltgrupper i DJ.

»Jeg vil derfor sige helt krystalklart til DJ, at jeg mener, at det vil være helt enormt dumt ikke at bruge det engagement i DJ, som vi studerende har,« sagde Asbjørn Andersen.

Han fremhævede det fælles arbejde mellem studerende og det øvrige DJ i bijob-arbejdsgruppen som et positivt eksempel på, at dialog og samarbejde kan lade sig gøre.

Generalforsamlingen blev desuden brugt til at debattere den forestående flytning fra betonbunkeren, som journalisthøjskolen har holdt til i siden 1970’erne.

Flytningen forventes at løbe op i omkring 150-200 millioner kroner, og de studerende gav udtryk for, at det er afgørende, at ekstraudgiften ikke kommer til at gå ud over undervisningens kvalitet. Prorektor Lars Poulsen forsikrede dog de studerende på generalforsamlingen om, at det ikke vil blive tilfældet.

 

Den ny bestyrelse

Formand

Mathias Bay Lynggard

Næstformand

Christopher Bering Baden

Kasserer

Jon Kirketerp Jørgensen

Menige bestyrelsesmedlemmer

Lærke Cramon

Jakob Bjerregaard

Tanja Brinks Toubro

Sarah Cecilie Simone Hansen

Peter Storgaard

Christian Skov

Julie Mia Fogde

Niki Treumer Mogensen

 

Suppleanter

Helle Stigel Hansen

Jonas Majcherek Mortensen

Asbjørn Andersen

Signe Buchholtz Andersen

Andrea Julieane Langkilde

5 Kommentarer

Asbjørn Andersen
4. MARTS 2013
Kære Karen

Kære Karen

Det ved jeg, og det er super godt, at udvalget valgte give den en runde mere, så vi kunne byde ind. Dermed kan vi også vise, at vi kan samarbejde, også når tingene går stærkt.

Vi ses på Delegeret Møde
Karen Hedegaard
27. FEBRUAR 2013
Hej Asbjørn! Angående punkt 3
Hej Asbjørn! Angående punkt 3: Som du refererer, så blev problemet med jeres manglende inddragelse omkring aftalen for de kommunikationsstuderende behandlet af Beskæftigelses- og Uddannelsespoliisk Udvalg i torsdags. Og jeg tror da nok lige, at jeres budskab fes ind: Det var ikke godt nok, som sagen var forløbet! Vi aftalte, at der bliver taget endnu en runde omkring den sag. Heldigvis er der tid til det. Det glæder mig meget at høre, at så mange studerende gerne vil med til delegeretmødet. Jeg tror, at mange af de "voksne" grupper misunder jer, at I er så engagerede.
Kurt Johansen
27. FEBRUAR 2013
Hej Villy

Hej Villy

Ja, hvor er fx referater o.lgn. fra HB, FU mm blevet af på DJ's hjemmeside?
(jeg kan ihvertfald ikke finde dem længere).r

Det virker altså underligt, hvis det ikke længere er muligt.

Gode hilsner

Asbjørn Andersen
27. FEBRUAR 2013
Kære Villy.

Kære Villy.

Jeg vil hjertens gerne komme med eksempler.

1)
Da jeg overtog posten som formand for KaJ - Kredsen af Journalisstuderende skulle KaJ træffe en vigtig strategisk beslutning, om vi ville/skulle optage kommunikationsstuderende på den nye kommunikationsuddannelse i KaJ. Vi forsøgte eksempelvis forhøre os hos forbundet og skolen om, de havde en idé om, hvad den nye uddannelse kom til at indeholde eksempelvis af praktik osv. Det svar fik først, da vi af omveje blev gjort opmærksomme på, at DJ havde spillet en central rolle i opbygningen af uddannelsen. Jeg kan ikke forstå, at DJ ikke gik dialog med os om uddannelsen, og jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke kunne få den viden, som vi efterspurgte.

2) I foråret ansatte DJ en række nye studentermedhjælpere, som eksempelvis skulle hjælpe til med at få nye medlemmer ind i DJ. I KaJ er vi en række frivillige, som virkelig forsøger at gøre en indsats for at få nye medlemmer i DJ, så vi får et stærkt DJ. Men beslutningen om ansætte en studentermedhjælper på DMJX blev truffet hen over hovedet på os, og pludselig sad KaJ i en diskussion om, hvad denne nye medhjælper skulle lave. Her kunne det have været rart at være med i dialogen om indholdet for denne nye medhjælper fra starten af. I stedet for, at det faktisk først er nu, at linjerne er lagt på det rene. KaJ har værget mere end 300 nye medlemmer til DJ i de seneste to år, og er mere end 1300 i dag.

3) Forleden skulle der på BUU-mødet i DJ besluttes en aftale om løn for kommunikationsstuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Her blev det først fremlagt for os i KaJ, at DJ havde lavet en aftale uden inddrage os i de dilemmaer og forhandlinger, som foregik. Det er på trods af, at KaJ i vinteren 2011 havde dialog med Lars Werge om, at vi var meget interesserede i at deltage. Samtidig har KaJ en af de allermest fagligt aktive kommunikationsstuderende, der rent faktisk læser på den årgang som den nye aftale skal gælde for. Det havde heller kostet DJ noget særligt indgå i den dialog med hende. Bare telefonopkald havde været rart.

Her er tre eksempler, vil du have flere? Jeg ser det klart som et demokratisk problem, specielt når KaJ gennem de sidste år har vist en stærkt stigende fagligaktivitet - Hvorfor ikke bruge den? Til generalforsamlingen i weekenden havde KaJ mere 250 tilmeldte og cirka 200 deltagere. Samtidig bruger KaJ langt hovedparten af sine midler på sine medlemmer, som blandt går til faglige arrangementer, hvor medlemmer strømmer til.

KaJ skulle vælge 44 delegerede til Delegeret Møde, og havde mere end 60 opstillede.

Kære Villy - Hvordan ser du det arbejde, som bijob-gruppen har lavet? Hvorfor ikke bruge de studerendes aktivitet? Hvad gør du selv for at bygge bro?
Villy Dall
27. FEBRUAR 2013
Ku vi ikke få et par
Ku vi ikke få et par eksempler på dette hemmelighedskræmmeri?

Flere