Kære politikere: Send færre penge, tak

DEBAT. Udvikler og journalist Bine Iversen frygter, at hendes data-site kan blive udkonkurreret på grund af mediestøtten. "Med min oplevelse forekommer det, at den bedste hjælp til nye idéer er en afskaffelse af den nuværende mediestøtte," skriver hun

"Man må i dag opfordre unge iværksættere til at virke på inden- eller udenlandske markeder uden erhvervsstøtte og uden statslige aktører, der begrænser marked og efterspørgsel. Ellers vil deres opfindsomhed, risikovillighed og flid ikke blive honoreret. And why then bother?"

Citatet er fra Altingets chefredaktør og stammer fra hans høringssvar til Kulturstyrelsen om mediestøtte. Men det kunne også være en beskrivelse af den situation, jeg befinder mig i.

Selv om jeg ikke driver et nyhedsmedie, er mediestøtten alligevel blevet et problem for mit arbejde. Mange andre kan havne i samme situation, og det synes jeg, vi skal prøve at undgå. Derfor vil jeg hermed dele min historie med mediefolk, politikere og andre samfundsinteresserede. Tak for opmærksomheden.

Forrige år havde jeg en fin oplevelse: Jeg solgte en idé til et nyt medieprodukt. I et stykke tid havde jeg ønsket at udvikle et computerprogram til datavisualisering og undervisning, og nu fandt jeg en god kunde og samarbejdspartner i et lærebogsforlag. De havde faglig tyngde, en sund forretningsmodel, og så var de på et marked, hvor jeg umiddelbart ikke risikerede konkurrence fra statsstøttede medier. Vi fik udviklet sitet Levende Tal, der formidler samfundsbeskrivende statistik. Sitet blev lanceret i efteråret 2015 og har nu fået de første brugere og fine tilbagemeldinger. Alt er godt. Næsten.

Før jul så jeg en artikel på journalisten.dk om et nyhedsmedie, Bias, der er blevet bevilget to mio. kroner i mediestøtte. Foruden de penge, de allerede har fået til forundersøgelse. Bias skal efter citat "tilføje reel viden i form af konkrete fakta i en grafisk skarpvinklet, appellerende og interaktiv form". Bag Bias står et firma, hvis forretningsmodel er kurser og annoncer. Jeg ved ikke, hvordan sitet kommer til at se ud, men det lyder som noget, der indholdmæssigt ligger ret tæt på Levende Tal. Jeg regnede ellers med at undgå unfair konkurrence fra mediestøtte ved at gå sammen med et firma, der lavede undervisningsmateriale og datavisualisering. Nu får vi tilsyneladende konkurrence fra et firma, der laver netop undervisning og datavisualisering – med over to millioner skattekroner i ryggen.

Der er ikke søgt mediestøtte til Levende Tal. Sitet er ikke et nyhedsmedie, selv om vi jævnligt opdaterer det. Forlaget Columbus driver samfundsfag.dk, hvor Levende Tal ligger og er gratis. Alle kan bruge det til at blive klogere, og samtidig kan de blive præsenteret for links til firmaets udgivelser. Med tiden kan vi måske udvide med nye funktioner, men det afhænger blandt andet af brugertal og  ressourcer (læs: tid og penge). I en ideel verden er der publikum og indtjening til både Levende Tal og Bias. I en ikke-ideel verden bliver et forsøg på at udvikle nye produkter kvalt af en statsstøttet virksomhed. Det er skidt.

I første omgang for os, der har investeret i vores idé. Men i et større perspektiv mener jeg også, det er ærgerligt for mange andre. Vores samfund har behov for at skabe nye arbejdspladser. Vi har behov for at håndtere en digital udvikling, der påvirker arbejdsmarkedet og den politiske deltagelse på uforudsigelige måder. Skal vi have noget godt ud af det, skal også små aktører have lyst og råd til at afprøve deres idéer. De skal kunne gøre det i nogenlunde fred for massivt statsstøttede konkurrenter.

Jeg har intet principielt imod statsstøtte. Men den skal ikke gives til drift og opstart af kommercielle virksomheder. Den skal gives der, hvor der er et reelt støttebehov, og i så små portioner, at det ikke spænder ben for dem, der klarer sig uden.
På det digitale område er det i dag umuligt at definere, hvad et nyhedsmedie er. Med min oplevelse forekommer det, at den bedste hjælp til nye idéer er en afskaffelse af den nuværende mediestøtte. Så kan vi altid diskutere, om der skal komme noget andet i stedet.

I første omgang må politikerne gerne beskære støtten kraftigt. Jeg har i øvrigt set på Levende Tals grafer, at der er masser af fine formål, der kan bruge de sparede millioner.

Bine Iversen er journalist og softwaredesigner.

2 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
21. JANUAR 2016
Ja, i skarp konkurrence med
Ja, i skarp konkurrence med landbruget, så er de danske medier landets største og dyreste bistandsklient.

Så husk, at hver gang I ser Jer i spejlet, så ser I på en person, der er på delvis overførselsindkomst.
Anders Hede
18. JANUAR 2016
Helt helt enig.

Helt helt enig.
De der støttekroner viser et usundt marked. Jo ringere de klarer sig jo mere stiger mediestøtten til gene og ufordel for alle andre.

Et opgør med al den støtte ville være på sin plads. Vi skal ikke have tusind medier bare for mediernes skyld. Måske skal vi erkende at vi ikke er et land med en størrelse der nødvendigvis berettiger til så mange statsstøttede medier.

Med i ligningen er også at journalister er pænt højt lønnet, så problemer med økonomien ligger jo også her og det virker ikke rimeligt at man så kompenseres med skattekroner.