K2-næse til Børsen – K2-pris til TV 2

I dag klokken 17 får Børsen den tvivlsomme ære at modtage netværket K2's næse, fordi avisen ikke har kvinder nok i ledelsen. K2-prisen for at have flest kvinder i toppen går til TV 2.

I dag klokken 17 får Børsen den tvivlsomme ære at modtage netværket K2's næse, fordi avisen ikke har kvinder nok i ledelsen. K2-prisen for at have flest kvinder i toppen går til TV 2.

Om lidt bliver årets K2-næse og -pris overrakt i Pressens Hus i Skindergade. Den tvivlsomme ære at modtage K2-næsen for ikke at have kvinder nok i ledelsen går til Børsen. Det oplyser K2-ledelsesmedlem Jenny Bøving Arendt til Journalisten.dk. 

Anders Krab-Johansen, chefredaktør på Børsen, kom ellers kritikken i møde, allerede da Børsen var nomineret, i et interview med Journalisten.dk.

Alligevel er det altså Børsen, der må gå hjem med K2-næsen i aften. 

»Når Børsen får årets næse, er det fordi analyser fire gange i træk har vist, at erhvervsavisen Børsen hverken har kvinder på direktør-, chefredaktør- eller redaktionschefniveau. Børsen dækker erhvervslivet og magthaverne, skriver om innovation, ledelse og mangfoldighed, men ledes og redigeres primært af mænd,« udtaler Jenny Bøving fra K2 i en pressemeddelelse.

Hun uddyber over for Journalisten.dk:

Hvorfor er Børsen værre end de andre?

»Vores undersøgelser viser, at Børsen altid ligger i bunden i forhold til at have kvinder i den øverste ledelse. Børsen er en relativt toneangivende avis, og det virker gammeldags og forstokket ikke at følge med udviklingen og se potentialet i at have en mangfoldig ledelse,« siger Jenny Bøving.

Anders Krab-Johansen nævnte over for Journalisten.dk, da Børsen blev nomineret til K2-næsen, at der er et fåtal af kvinder inden for finansjournalistikken. Derfor kan det være sværere at finde kvindelige chefer. Men det argument køber Jenny Bøving ikke.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der ikke er nogen kvinder, der er så dygtige, at de kan få ledelsesansvar. Det må også være ledelsens opgave at sikre, at der er den mangfoldighed,« siger Jenny Bøving.

Både K2-pris og -næse uddeles på baggrund af en rundspørge udført af Dansk Journalistforbund i samarbejde med K2.

I år går K2-prisen til TV 2. Ifølge K2 har de en andel af kvinder på 20 procent i direktionen, 50 procent i ledergruppen og 32 procent i chefgruppen. Adm. direktør Merete Eldrup er også medlem af Ligestillingsministerens ambassadørkorps for kvinder i ledelse, og TV 2 har netop underskrevet 'Charter for flere kvinder i ledelse'.

»Det tyder på, at TV 2 vil arbejde målrettet med at fremme en mangfoldig ledelse. Vi opfordrer andre medier til at følge DR og TV 2 og skrive under på charteret. Det vil give os alle adgang til løbende rapporter om initiativer, der skal give flere kvinder i ledelse. Det må være en fælles interesse i Danmark, at vi har medieledelser, der også inkluderer kvinder,« udtaler Jenny Bøving Arendt.

4 Kommentarer

Martin Flink
25. NOVEMBER 2011
Re: K2-næse til Børsen - K2-pris til TV 2

Hej Marianne

Tak for svar.
Jeg tror også, der er en del mænd, der mener, de bliver forbigået til stillinger, de ellers var kvalificerede til. Merete Eldrups refleksion - lader det til - er hun nået frem til, efter hun blev topleder. Netop det, at hun kom derop vidner jo om, at hun kan noget som leder og er blevet ansat ud fra de egenskaber - og ikke fordi hun er kvinde. 

At kvinder udgør halvdelen af befolkningen er ikke et argument for, at de skal udgøre halvdelen af lederstillingerne. Så skulle de vel også udgøre halvdelen af hæren, brandmandskorpset og politiet, lige som mænd skulle udgøre halvdelen af sygeplejerskerne, skolelærerne og pædagogerne. Ikke at sige, kønsroller er en fast og uforanderlig størrelse, men vi søger vel en gang de stillinger og uddannelser, vi har lyst til? Mit indtryk er, at lederposter for mange kvinder ikke er noget, de stiler efter, for nu at trække linjerne lidt skarpt op. 

Min opfattelse af K2 er, at I vil tvinge (medie)virksomheder til at ansætte en kategori af folk, der enten ikke vil have stillingerne eller ikke er kvalificeret til dem. Til det formål har I så lavet nogle priser, som ikke siger noget om evnerne eller mangfoldigheden på andre og mere væsentlige parametre i ledelsen hos den pågældende virksomhed. Jeg kan ikke se, at det kan være til nogens fordel, slet ikke kvindernes, at få et job på andet end kvalifikationer. Jeres indsats burde derfor snarere gå på at få flere kvinder ind i de tankebaner og karrieremuligheder, I ønsker at fremme, snarere end pege fingre ad virksomheder, der går efter de bedst kvalificerede i tilgængelige felt.

vh
Martin 

Peter Levring
25. NOVEMBER 2011
Re: K2-næse til Børsen - K2-pris til TV 2
Marianne,

Jeg kiggede ogsaa forgaeves paa hjemmesiden efter noget dokumentation, saa kan du ikke hjaelpe mig med, hvordan I har maalt den kvindelige underepraesentation paa Boersen. Du svarer jo ikke paa, at Martin anfaegter om ikke man burde se paa en lang raekke faktorer udover koen for at sikre mangfoldighed, saa det kunne vaere oplysende at se jeres metode. 
Der er ingen tvivl om, at de har nogle superseje kvindelige journalister paa Boersen, men lad os faa syn for sagen for, hvor underrepaesenterede de er i ledelsen, f.eks. i forhold til erfaring, medarbejder-population etc.

Peter
Marianne Søndergaard
25. NOVEMBER 2011
Re: K2-næse til Børsen - K2-pris til TV 2

Kære Martin Flink


At der ligefrem skulle være tale om en bevidst hetz mod kvinder er vist en stramning. Men K2 mener faktisk, at kvinder nogle gange bliver overset i forbindelse med chefstillinger, som de er kvalificeret til. 

Der har været megen snak om, at kvinder kan, når de vil, og at de bare må mase sig frem på banen i konkurrence med mændene. En holdning, som du også giver udtryk for. Selv kvinder i lederstillinger har brugt samme argumentation, således også TV2s administrerende direktør Merete Eldrup, som til K2s prisoverrækkelsen forleden sagde:

 "Jeg har tilhørt den gruppe, der mente, at kvinderne bare måtte tage sig sammen. Men de senere år har jeg skiftet mening. Der er en generation af kvinder, som vi har tabt, og jeg synes, vi medier har et kæmpe ansvar. Det er vigtigt, at der sidder kvinder i toppen rundt omkring på landets redaktioner, og vi bliver nødt til at diskutere problemstillingen og gøre noget ved det, for medierne er det allerførste sted man starter, for det er os, der skriver om alle de andre.”

Ifølge Merete Eldrup giver det en god balance og værdifuld mangfoldighed i ledergrupper, når forskellige køn, kompetencer og mennesketyper er bredt repræsenteret. Derfor har TV2, som blev årets K2 prismodtager, netop skrevet under på Charter for flere kvinder i ledelse.

K2 mener, det vigtigt, at der sidder kvinder i ledelsen på landets medier, for medierne har en demokratisk rolle. Da halvdelen af befolkningen består af kvinder, skal det forhold selvfølgelig afspejle sig i en mangfoldig ledelse. Vi ser også meget gerne homoer, 2g'ere og handicappede i ledelsen. Men til forskel fra de grupper, du nævner, er kvinder ikke en minoritet i Danmark.

I K2 findes derimod både kvinder under 30 og over 55 år, kvinder med indvandrerbaggrund, homoseksuelle kvinder, helt grønne kvinder, troende kvinder, selvstændige som ansatte, kvinder der har ledelseserfaring fra det "rigtige" erhvervsliv, kvinder med rødt hår, brune øjne og blå briller. Det eneste vi ikke kan klare er vist kvinder med hvidt skæg. 

Med hensyn til hjemmesiden har vi besluttet at flytte over på Facebook, som er et bedre forum for debat. Du er velkommen på facebook.com/k2kvinder.

Bedste hilsner
Marianne Søndergaard
Journalist og styregruppemedlem i K2 
Martin Flink
23. NOVEMBER 2011
Re: K2-næse til Børsen - K2-pris til TV 2

Mangfoldighed er som udgangspunkt en god ide, men kan vi på tærsklen til 2012 ikke snart blive enige om, at der ikke - som man får indtryk af fra Jenny Bøving Arendt - er tale om en bevidst hetz mod kvinder? Og tror man virkelig, det gavner sagen at udstille kvinder som sagesløse skabninger, der skal hjælpes til topstillinger med kvoter og ekstra kærlig hensyn? Gang på gang, når der efterlyses (kvalificerede) kvinder til topstillinger, så står kvinderne ikke lige frem i kø. Netværkene selv kan ikke finde dem. Og effekten af, at det lige præcis er kvinder i topledelsen har vist også vist sig at være et spørgsmål om religion: Enten tror man, eller også tror man ikke, det rent faktisk betyder noget. Er der ikke snarere tale om et leder-DNA, som man enten har eller ikke har? Eller er der særlig kvindelige lederegenskaber, der har været årsagen til Lisbet Knudsens, Merete Eldrups eller Anne Marie Dohms positioner?  

Andre måleinstrumenter for, om Børsens ledelse er mangfoldig, kunne med lige så stor ret være:
- hvor mange chefer er under 30 år? Eller over 55?
- hvor mange har indvandrerbaggrund? 
- hvor mange er homoseksuelle?
- hvor mange er helt grønne, når det gælder ledelse?
- hvor mange er troende?
- hvor mange har haft egen virksomhed (nu er det jo en erhvervsavis)?
- hvor mange har ledelseserfaring fra det "rigtige" erhvervsliv?
- hvor mange har rødt hår, brune øjne, hvidt skæg og blå briller?  

Jeg har forsøgt at blive klogere på, hvem K2's medlemmer er, deres værdier osv. Min fordom er, at medlemmerne er ret ens: Akademikere, primært et sted i 30'erne, i parforhold, med gode job og te-elskere. Det har desværre ikke været muligt at tjekke det, da hjemmesiden er under omstrukturering og har været det siden april. Men I hører ikke mig sige "kvinder og teknik". Det vil være en grov generalisering. Næsten på linje med at hævde, at det gør en forskel om lederen er kvinde eller mand. I stedet for bare "en god leder".  

vh
Martin Flink,
en mand uden lederdrømme, -evner eller -potentiale.