K-formand støtter ny klub for journalister i DJ

Kommunikationsfolk i DJ føler sig ikke længere som gæster i journalisternes forbund. »Måske er der i stedet nogle journalister, der har det sådan en gang imellem,« siger kommunikatørernes formand Lars Elmsted. Derfor støtter han en ny specialgruppe for journalisterne i DJ.

Kommunikationsfolk i DJ føler sig ikke længere som gæster i journalisternes forbund. »Måske er der i stedet nogle journalister, der har det sådan en gang imellem,« siger kommunikatørernes formand Lars Elmsted. Derfor støtter han en ny specialgruppe for journalisterne i DJ.

Behovet for en specialgruppe for journalister i DJ blev flittigt diskuteret ved sidste uges Fagligt Forum i København. Der findes i dag en række specialgrupper, der kæmper for bestemte medlemsgruppers interesser, eksempelvis Kommunikationsgruppen for kommunikatører. Men der er ingen gruppe for journalister, og flere klassiske journalister føler sig overset, kunne Journalisten.dk berette.

»Jeg har i den grad hørt et behov for en specialgruppe for journalisterne i forbundet. Dels for at tilgodese de interesser, journalisterne har i forhold til deres fagområde, men også for at de bliver ligestillet med de andre medlemsgrupper her,« sagde hovedbestyrelsesmedlem Didde Elnif blandt andet ved Fagligt Forum.

Formand for Kommunikationsgruppen, Lars Elmsted, kan godt se det fornuftige i en specialgruppe for journalister. Han deltog selv på Fagligt Forum, og det er første gang, han hørte journalister, der ikke følte sig helt hjemme i forbundet.

»Det har ikke før været så markant, at journalister fra dagblade og elektroniske medier har sagt, at de følte sig lidt i mindretal på Fagligt Forum. Traditionelt har vi som kommunikatører følt, at vi var på besøg i journalistverdenen. Sådan er det ikke længere. Måske er der i stedet nogle journalister, der har det sådan en gang imellem,« siger Lars Elmsted til Journalisten.dk.

»Det er en udvikling, der er forløbet over en del år, og det understreger, at forbundet har skiftet identitet fra at være et journalistforbund til et medieforbund,« forklarer han.

De mange nye grupper i forbundet fylder meget efterhånden. Og derfor mener Lars Elmsted godt, at det godt kunne give mening at lave en specialgruppe for journalister. Det giver mulighed for i højere grad at pleje sin faglige identitet ved for eksempel at lave kurser og arrangementer, samtidig med at man internt i organisationen har en gruppe, der arbejder for at opnå politiske mål, forklarer han.

»Og så ville det være nemmere for os at få en dialog, hvis der var en specialgruppe, som repræsenterede journalisterne. Lige nu svæver de uden for systemet. De kan for eksempel ikke være med, når kredsen af specialgruppeformænd og kredsformænd mødes,« siger han.

Lars Elmsteds indtryk er også, at det er relativt få journalister, der synes det er et problem med kommunikatører i forbundet.

Er det så ikke meget krudt at bruge på at lave en specialgruppe for journalister, hvis det kun er et fåtal, der synes det er et problem?

»Jeg tror ikke, den skal laves fordi nogle få ser problemer, men fordi det er til større glæde, at den faglige identitet bliver plejet.«

På Fagligt Forum var det et tema for de tillidsvalgte i DJ at diskutere etik i journalistik og kommunikation. Kommunikationsgruppen har længe arbejdet på et konkret sæt af etiske retningslinjer for kommunikatører. Indtil videre har man udarbejdet et forslag.

Men etiske retningslinjer behøver ikke være opdelt på den måde mellem fagene, mener Lars Elmsted. Der er mange, der pendler frem og tilbage mellem kommunikation og journalistik, fortæller han. Og når der ikke er så langt mellem fagene, ser han derfor også muligheden for at lave fælles etiske retningslinjer.

»Vi arbejder i øjeblikket på etiske regler for kommunikatører. Men man kunne også forestille sig nogle fælles etiske regler med underafsnit for henholdsvis kommunikatører og journalister,« siger han.

0 Kommentarer