K-formand: »Det er ikke min opfattelse, at kommunikatører er i bad standing«

Temaet var bobler, da DJ Kommunikation fredag holdt generalforsamling. Også politiske bobler i DJ var til debat: »Vi agter ikke længere at tage del i mudderkastningen om vores ret til at være i forbundet,« sagde formanden

Lige inden årets generalforsamling i DJ Kommunikation fredag eftermiddag sluttede, overrakte specialgruppens formand Per Roholt en flaske vin til dagens dirigent, formand for ’Journalisterne’ Rasmus Mark Pedersen.

»Tak, fordi du ville komme her og være dirigent. Det ser jeg som et tegn på det gode samarbejde mellem journalister og kommunikatører i Dansk Journalistforbund,« sagde Per Roholt til ’Journalisternes’ formand.

Og det blev en næsten symbolsk afslutning på årets generalforsamling i DJ Kommunikation. Netop forholdet mellem kommunikatører og journalister i DJ var nemlig flere gange oppe at vende under arrangementet med temaet ’bobler, netværk og fest’.

Flere k-grupper i fremtiden

Der var da også både bobler i glassene, sæbebobler i luften og bobleplast på bordene, da de omtrent 60 deltagere tre timer tidligere var mødt op til generalforsamlingen i kulturhuset ’Huset-KBH’.

Inden selve generalforsamlingen gik i gang, holdt Vincent Hendricks, leder for ’Center for Information og Boblestudier’ ved Københavns Universitet, et oplæg om blandt andet meningsbobler på de sociale medier.

Derefter tog Per Roholt ordet og aflagde sin beretning. Han fremhævede, at medlemstallet i DJ Kommunikation fortsat vokser, og at det skaber en medlemsskare med stadig flere forskellige uddannelsesbaggrunde, titler og arbejdspladser.

»I fremtiden skal vi ikke nødvendigvis bare have én gruppe, der dækker alle, som arbejder med kommunikation i forbundet. Man kunne for eksempel forestille sig, at folk, der arbejder med social media management er i gruppe sammen, mens folk, der arbejder med content og marketing er i en anden,« sagde han.

Kommunikatører er ikke i bad standing   

Herefter kom Per Roholt også ind på forholdet mellem kommunikatører og journalister i DJ, som særligt har været debatteret i forbindelse med en mulig fusion med fagforbundet Kommunikation og Sprog. Fusionen er nu udskudt på ubestemt tid.

»Uanset om man arbejder med medier eller kommunikation, er Dansk Journalistforbund den bedste fagforening. Sammen er vi stærkere end hver for sig. Vi agter med andre ord ikke længere at tage del i mudderkastningen om vores ret til at være i forbundet,« sagde han.

Da det blev tid til spørgsmål til formandens beretning fra generalforsamlingens deltagere, blev der alligevel spurgt ind til emnet:

»Hvordan vil du og bestyrelsen arbejde for at styrke vores profil, så vi, der arbejder med kommunikation, får større faglig respekt i forbundet?« lød et spørgsmål blandt andet.

»Jeg ser faktisk ikke noget modsætningsforhold mellem kommunikatørerne og resten af forbundet. Det er ikke min opfattelse, at kommunikatører er i bad standing, og der bruges mange ressourcer i forbundet på at få skabt god stemning omkring kommunikatører,« lød Per Roholts svar.

Sus Falch, hovedbestyrelsesmedlem og formand for Freelancegruppen i DJ, bakkede ham op:

»Jeg er ikke bekymret for kommunikatørernes plads i DJ. Vi skal være her alle sammen, og jeg synes ikke, der er grøftegravning på nuværende tidspunkt,« sagde hun.  

Kommunikationsetisk råd på tegnebrættet

DJ’s næstformand Tine Johansen besøgte også generalforsamlingen i DJ Kommunikation, der er forbundets største specialgruppe. Hun gav snakken om kommunikatørenes position i forbundet et par ord med på vejen.

»Apropos bobler, som er dagens tema, så er modsætningsforhold kun noget, der kan leve, når der dannes bobler. Modsætningsforholdet mellem journalister og kommunikatører har tidligere været dyrket meget – men det er nogle politiske bobler, der er blevet prikket hul på nu,« sagde hun.  

Hun gav desuden udtryk for sin opbakning til, at DJ Kommunikations bestyrelse arbejder videre med planerne for at oprette et kommunikationsetisk råd. Et emne, som Per Roholt også havde været inde på i sin beretning.

»Vi har gjort en stor indsats for at sætte kommunikationsetik på dagsordenen. Blandt andet har vi lavet en stor undersøgelse, hvor de fleste siger, at etikken er rigtig vigtig for branchen – men at det er noget, der ikke er så meget af. Derfor arbejder vi videre med tankerne om et kommunikationsetisk råd,« sagde han.

Valgt til bestyrelsen

Inden Tine Johansen fik ordet, havde forsamlingen godkendt beretningen og regnskabet samt et par mindre vedtægtsændringer af sproglig karakter.

Per Roholt blev uden modkandidater genvalgt som formand for DJ Kommunikation, mens Nikolaj Søndergaard blev valgt til kritisk revisor. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

  • Laura Sofie Toftdahl
  • Lene Sparsø
  • Mie Bertelsen
  • Iben Hauschildt
  • Finn Arne Hansen
  • Helga Grønvold

Generalforsamlingen valgte også tre suppleanter:

  • Kenneth Ekstrøm
  • Camilla Huniche
  • Kristina Guldbrandt

0 Kommentarer