Ligestilling

K-branchens små spillere skiller sig ud med fokus på ligestilling

En langt større andel af små virksomheder i kommunikationsbranchen svarer i ny undersøgelse, at de har øget indsatsen for ligestilling og inklusion i 2022, end det er tilfældet for lignende virksomheder i andre brancher

Små virksomheder i informations- og kommunikationsbranchen tager mere ansvar inden for ligestilling og inklusion end tilsvarende virksomheder i andre brancher.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Helt præcis svarer 24 procent af kommunikationsvirksomhederne, at de har øget deres indsats for ligestilling og inklusion. I undersøgelsen er virksomhederne blev bedt om selv at svare på, hvorvidt de har øget indsatsen på det område.

Kun halvt så mange virksomheder fra andre brancher, for eksempel industri eller handel og transport, har svaret det samme.

Ligestilling i fokus

Undersøgelsen er lavet på baggrund af en stikprøve fra 2022, der består af mere end 1.500 besvarelser af spørgeskemaer fra såkaldte mikrovirksomheder. Det vil sige virksomheder, der har mellem fem og ni fuldtidsansatte.

Tallene kommer ikke bag på Thomas Torp, administrerende direktør for GRAKOM, en erhvervsorganisation for kommunikationsvirksomheder.

”Temaet inklusion og ligestilling fylder mere i branchen generelt, end det har gjort tidligere. Det billede tegner sig hos både små og store virksomheder,” siger Thomas Torp.

Det er dog vigtigt at tage højde for, at de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, selv angiver, hvilken branche de er en del af.

Derfor dækker kategorien ’informations- og kommunikationsvirksomheder’ over kommunikationsorienterede virksomheder i bred forstand.

Svær forandring

Ifølge Thomas Torp er det positivt, at der er et øget fokus på at styrke diversiteten i små kommunikationsvirksomheder, hvad end det handler om at få større etnisk diversitet eller flere kvindelige ledere.

Men det kan være en udfordring for virksomhederne at gennemskue, hvordan de gør det.

”Det kan virke uoverskueligt at finde ud af, hvordan man som virksomhed får systematiseret og organiseret sig sådan, at ligestilling og diversitet bliver en fast del af den måde, virksomhederne ledes på,” siger direktøren.

Erhvervsorganisationerne kan give en hjælpende hånd

Mange virksomheder efterspørger konkrete værktøjer til, hvordan de bliver mere socialt bæredygtige, fortæller Thomas Torp. Men de små virksomheder har en fordel, som de større, mere etablerede virksomheder ikke har, når det gælder om at præge virksomhedens DNA i en mere bæredygtig retning:

”Hvis du som leder af en lille virksomhed beslutter dig for, at du vil forbedre den sociale bæredygtighed, kan du hurtigt handle på det.”

”Derimod har store virksomheder ofte nogle bureaukratiske strukturer og systemer, der kan gøre, at udviklingen går lidt langsommere,” siger direktøren og fortsætter:

”Et sted at starte, hvis man som virksomhed vil have et skub i en mere socialt bæredygtig retning, kan for eksempel være ved at spørge en erhvervsorganisation, da de kan have kurser eller andre relevante værktøjer,” forklarer Thomas Torp.

0 Kommentarer