Jyllands-Postens journalister er glade

Chefredaktionen er for fjern og informerer ikke godt nok, men overordnet er medarbejderne glade. Det viser den første undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på Jyllands-Posten.

Chefredaktionen er for fjern og informerer ikke godt nok, men overordnet er medarbejderne glade. Det viser den første undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på Jyllands-Posten.

ARBEJDSMILJØ. For første gang har ledelse og medarbejdere i fællesskab fået undersøgt det psykiske arbejdsarbejdsmiljø på Jyllands-Posten, og resultatet er overordnet positivt.

»Folk er generelt glade for at være på Jyllands-Posten, og de føler, at de har indflydelse på deres arbejde,« siger tillidsrepræsentant Jørgen Rye.

Men der er også knaster.

Mens tilliden til den nærmeste ledelse er stor, oplever medarbejderne, at den øverste ledelse er fjern.

»Medarbejderne efterlyser bedre kommunikation fra ledelsen. De tør ikke sige, hvad de mener, og de savner generelt anerkendelse fra ledelsen,« siger Jørgen Rye.

Direktør på Jyllands-Posten Kirsten Bach-Holck fortæller, at det var noget af det, der kom mest bag på ledelsen, da man jævnligt afholder informationsmøder for hele huset.

»Vi har faktisk en ganske flad hierarkisk struktur, og vi har ingen ledere, der ikke selv har fingrene nede i suppen. Det kan hænge sammen med, at det er den daglige leder, som følger op, og det er os i den øverste ledelse, der tager os af den overordnede udvikling af avisen,« siger Kirsten Bach-Holck.

Hun var ligeledes overrasket over, at medarbejderne heller ikke oplever, at de får informationer nok om overordnede mål og strategier.

»Når der er udefrakommende trusler som større konkurrence på avismarkedet, er det helt naturligt, at den enkelte medarbejder tænker 'rammer det mig?'. Det giver sig udslag, at man får brug for flere informationer,« siger Kirsten Bach-Holck.

Undersøgelsen viser også, at der er et højt stressniveau på avisen, og at flere oplever en konflikt mellem familie- og arbejdsliv.

»Den grundlæggende præmis – at Jyllands-Posten er en morgenavis med aftenarbejde – kan vi ikke lave om på, og vi kan nok heller ikke komme til at ligge på landsgennemsnittet, hvad angår arbejdspres, når der hele tiden arbejdes med deadlines,« siger Kirsten Bach-Holck.

Det er tillidsrepræsentant Jørgen Rye dog ikke helt enig i. Han mener godt, at planlægningen af arbejdet kunne blive bedre.

»Med en større satsning på nettet, samtidig med at der fortsat skal laves papiravis, uden at vi er blevet flere, er der ingen tvivl om, at arbejdspresset er blevet større,« siger Jørgen Rye.

Journalisten skrev sidste år om, hvordan flere medarbejdere flygtede fra kulturgangen, fordi tonen var skarp, og der var også problemer med tonen i efterkritikken på avisen.

Både tonen generelt på avisen og stemningen på kulturgangen er blevet bedre, lyder det fra såvel tillidsrepræsentanter som direktør.

»Jeg har indtryk af, at det går rigtig godt og gnidningsfrit på kulturgangen. Vi havde alle håbet på, at det gik i sig selv igen, og det lader det til, at det har gjort,« siger tillidsrepræsentant i København Bo Jørgensen.

Det kniber dog fortsat med belønningen i form af anerkendelse og rosende ord, viser undersøgelsen.

»Efterkritikken har det med at ramme hårdest, når det er negativt. Der er også mange, der får positiv efterkritik, men det er altså ikke i en grad, hvor det opleves som tilstrækkeligt,« siger Kirsten Bach-Holck.

0 Kommentarer