Jyllands-Posten frifundet for plagiat

I en sag om plagiering blev Jyllands-Posten i dag frifundet i byretten i Århus for angiveligt at have trykt dele af en hovedopgave fra DJH.

I en sag om plagiering blev Jyllands-Posten i dag frifundet i byretten i Århus for angiveligt at have trykt dele af en hovedopgave fra DJH.

Journalisterne Caspar Birk og Kim Hansen opdagede i 2005, at Jyllands-Posten havde trykt en artikel, de mente baserede sig på væsentlige dele af et eksklusivt interview, de to daværende studerende havde lavet med kilder i det autonome miljø. Journalisterne havde solgt historien til Nordjyske Medier, og også Jyllands-Posten havde fået budet, men avisen havde takket nej. Lige ind til Jyllands-Posten altså, ifølge Caspar Birk og Kim Hansen, trykte dele af historien alligevel – uden at informere eller betale de to studerende.
Det var først, da de to studerende klagede til chefredaktør Carsten Juste, at avisen tilbød de to studerende 1.000 kroner hver – et tilbud, de takkede pænt nej til. Det skriver Illustreret Bunker.

Caspar Birk og Kim Hansen allierede sig i stedet med DJ med krav om erstatning på 20.000 kroner for overtrædelse af ophavsretsloven. Et krav, der i dag blev underkendt. Byretten i Århus oplyser, at sagsøger tværtimod skal betale sagens omkostninger.

Jyllands-Posten har hele tiden erklæret sin uskyld og henviser til citatretten, som de mener, de har overholdt. Avisens advokat Ole Ravnsbo sagde for nylig i Illustreret Bunker: "Hvis man får et interview med for eksempel Frank Sinatra, så er andre selvfølgelig fuldstændigt fritstillet til bagefter at citere fra det interview."

Jyllands-Posten hævder tillige, at artiklen ikke baserede sig på hovedopgaven, men på de samme kilder, som de to studerende havde brugt, og at Jyllands-Posten udelukkende supplerede artiklen med et citat fra hovedopgaven.

Jyllands-Posten og de to journalister har nu rettens ord for, at avisen ikke gjorde noget ulovligt ved at gøre brug af hovedopgaven til en artikel.

Caspar Birk er utilfreds med dagens dom, for han mener stadig, at opgaven er plagieret.
"Jeg har ikke talt med vores advokat endnu, men jeg håber virkelig, at vi anker dommen, for den er jeg bestemt meget skuffet over," siger han til Journalisten.dk

På Jyllands-Posten er man glad for dommen, men undrer sig over hele sagen.
"Afgørelsen kommer ikke bag på mig," siger Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør Carsten Juste og tilføjer: "Men jeg undrer mig stadig over, hvorfor Journalistforbundet overhovedet har anlagt den sag. Der er jo hverken tale om plagiat eller krænkelse af ophavsretten. Der er tale om, at nogle journalister har beskæftiget sig med samme emne, brugt den samme retsbog som primært research-materiale og derfor naturligvis har lavet artikler med visse faktuelle lighedspunkter."

Det er DJ, der har ført sagen for de to journalister, og der ægrer man sig. Juridisk konsulent Christian Dølpher siger: "Det er en ærgerlig dom, men nu skal vi have tid til at læse den og vurdere, om vi skal gå videre med den."

Journalisten.dk arbejder på en kommentar fra mediejurist Oluf Jørgensen, og den vil komme her på siden.

1 Kommentar

Asbjørn Jørgensen
13. JULI 2007
Jeg truer med med tyveri.

På Journalisthøjskolen har sagen desværre medført, at biblioteket har strammet reglerne, så eksterne ikke kan få lov at se i de mange fremragende hovedopgaver, der bliver lavet. Selv om sagen jo intet har med biblioteks-udlån at gøre, men med ophavsret/tyveri/citatret - og JPs forvaltning af disse.

Sagen er meget enestående og særlig. Men som underviser presser jeg gerne de studerende ved at true dem med at stjæle deres ideer, hvis de ikke selv får gjort historierne færdige og publiceret. Se på bloggen http://www.djh.dk/blog

vh

ps: På dagens Politiken-forside har tre studerende fra DJHs 3.semester  gjort arbejdet færdigt; jeg havde sagt til dem, at det var en god historie, værdig til at blive "stjålet" :-)