JydskeVestkysten hjælper politikere i valgkampen

På tre møder i Syd- og Sønderjylland har JydskeVestkysten lovet hjælp til lokale politikere op til kommunalvalget. Men hvad avisen helt præcist kan tilbyde, er temmelig uklart

Bente Hvidt og Elva Hansen er uenige om meget men ikke om det tilbud, JydskeVestkysten gav dem og over hundrede andre politikere den 4. april ved et møde i Aabenraa: Hjælp op til det kommende kommunalvalg.

"Jeg forstod det sådan, at avisen ville stille journalister til rådighed til at hjælpe os med for eksempel at blive bedre til at tale til en bestemt målgruppe," siger Bente Hvidt, der er amtsformand for Det Konservative Folkeparti i Sønderjyllands Amt.

Tidligere har partiet selv skolet kandidaterne inden valgkampen, men hun ser frem til at få hjælp af den lokale avis – helt gratis.

"Avisen vil sikkert også kunne få glæde af samarbejde, hvis vores kandidater bliver bedre til at tage kontakt til journalisterne," siger Bente Hvidt.

Socialdemokraternes amtsformand Elva Hansen fik også indtryk af, at JydskeVestkysten tilbød at hjælpe partiet med sin mediestrategi, men hun er ikke så glad for tilbuddet som sin politiske modstander.

"Det er at gå over stregen. Hvis jeg skal søge medierådgivning, tror jeg nok, jeg vil gå til alle andre end JydskeVestkysten," siger hun med henvisning til avisens politiske ståsted.

JydskeVestkysten har holdt tre møder med lokalpolitikere i det syd- og sønderjyske område, men chefredaktør Carsten Madsen kan slet ikke genkende politikernes opfattelse af aftenens forløb.

"JydskeVestkysten kunne ikke drømme om at hjælpe partierne med deres kampagner. Politikerne har ikke hørt efter, hvis det er den opfattelse, de har fået," siger Carsten Madsen.

Han erkender dog, at politikerne måske forveksler budskabet på mødet med de signaler, som avisens journalister privat udsender. Chefredaktøren har nemlig intet imod, at avisens journalister optræder som oplægsholdere på de kurser, som partierne selv strikker sammen.

"Så vidt jeg ved, underviser flere af avisens journalister på partiernes mediekurser, og det har jeg ikke noget imod. Jeg har selv tidligere undervist på den type kurser, og jeg synes det er i orden, at journalister fortæller politikerne, hvordan man kontakter pressen," siger Carsten Madsen.

 

Hjælp til annoncer
Alle deltagerne i mødet er enige om, at JydskeVestkystens salgsafdeling tilbød lokalpolitikerne hjælp til at forstå annoncesprog.

"Mange partier skifter sekretærer, og de nye folk på posten ved måske ikke, hvad det vil sige at indrykke en trespaltet annonce, og hvad det koster. Derfor tilbød vi at give dem en indføring i det – naturligvis med den slet skjulte bagtanke, at vi kunne sælge dem annonceplads i JydskeVestkysten," siger salgsdirektør Jens Andersen.

Han understreger, at der er en skarp adskillelse mellem, hvad annonceafdelingen og redaktionen tilbyder lokalpolitikerne.

"Der er ingen sammenblanding af interesser. Vi tager os af annoncerne, og redaktionen tager sig af for eksempel at give politikerne instruktioner om, hvordan et læserbrev skal se ud for at blive optaget i avisen," siger Jens Andersen.

Men heller ikke denne udlægning kan Carsten Madsen godtage.

"Han har ikke forstået det rigtigt, hvis han har fået opfattelsen af, at redaktionen skulle give instrukser om, hvordan et læserbrev skrues sammen," siger Carsten Madsen.

 

Et klart budskab
Et budskab står dog helt klart fra mødet. JydskeVestkysten vil lade vælgerne bestemme de overordnede temaer i valgkampen til november. Avisen vil arrangere publikumsstyrede valgmøder, og der skal laves ring-ind-arrangementer, hvor politikere svarer på vælgernes spørgsmål. Avisen vil også sammensætte "skyggebyråd" bestående af menige borgere, og der skal arrangeres politiske torvedage, hvor politikerne møder vælgerne på gadeplan.

Avisen vil forsøge at sætte dagsordenen i valgkampen ved at gennemføre opinionsundersøgelser i de enkelte kommuner.

Flere politikere opfatter den massive dækning som om, avisen "sætter sig" på demokratiet i lokalområdet.

"Jeg synes ikke, avisen skal sætte dagsordenen i debatten. Det bør man lade politikerne om," mener konservative Bente Hvidt.

Hun støttes fra venstrefløjen.

"Avisen tager fuldstændig initiativet fra politikerne. På redaktionen sidder der en masse professionelle folk, som har hele dagen til deres rådighed og et medie i ryggen. Vi politikere har kun fritiden at bruge af, så det bliver hurtigt en ulige kamp. Det bliver JydskeVestkysten, der kommer til at styre valgets temaer, fordi avisen altid vil være et skridt foran," siger Elva Hansen fra Socialdemokratiet.

Kritikken preller af på chefredaktøren.

"Vi vil blot undersøge, hvad vælgerne synes er vigtigt. På den måde adskiller den journalistiske linje under en valgkamp sig ikke fra hverdagens. På hverdage skifter vi bare ordet vælger ud med læser," siger Carsten Madsen.

 

Kan ikke se faren
Han kan ikke forstå, hvorfor JydskeVestkystens initiativer skulle være en fare for demokratiet i regionen.

"Vi vil for eksempel meget gerne samarbejde med partierne om for eksempel at tilrettelægge valgmøder," siger chefredaktøren.

De lokale politikere har erkendt, at det ikke nytter at forsøge at ændre JydskeVestkystens linje, men Bente Hvidt har en bøn.

"Når nu det er vælgerne, der skal sætte dagsordenen, så vil jeg blot håbe, at det ikke bliver alle brokhovederne, der får mest spalteplads," siger den konservative amtsformand.

0 Kommentarer