Justitsministeriet anklages for vildledning om offentlighedslov

Den offentlighedslov som behandles i dag i Folketinget er mere lukket end Justitsministeriet tidligere har oplyst til både folketingsmedlemmer og offentligheden. Oluf Jørgensen kalder det ”vildledning på højt plan.”  

Justitsministeriet har ikke givet korrekte oplysninger omkring den nye offentlighedslov, som i disse minutter førstebehandles i Folketingssalen. Overfor både Folketingsmedlemmer og offentligheden har Justitsministeriet gang på gang beroliget med, at man stadig kunne få aktindsigt i ”interne faglige vurderinger” – uanset om der var tale om ministerbetjening eller ej.

Men i det fremlagte lovforslag står det direkte modsatte. Her fremgår det under paragraf 29, at ”det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning.”

Det er ”vildledning på høj plan”, skriver forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen i et indlæg. Han understreger at de oplysninger, som Justitsministeriet med lovforslaget nu lukker af for, er ”afgørende for den demokratiske kontrol med politiske beslutninger”.

Forskellen på det som Justitsministeriet tidligere har oplyst, og det der står i lovforslaget, er hvilke oplysninger der skal ekstraheres. Det vil sige hvilke dele af et dokument, myndighederne skal give aktindsigt selvom, dokumentet som udgangspunkt er undtaget for aktindsigt.

Kritikerne af den nye paragraf 24 har udtrykt bekymring for, at den fratager offentligheden muligheden for at få adgang til essentielle oplysninger om regeringens magtudøvelse. Modsvaret har været, at man stadig har ret til ”interne faglige vurderinger” og sagens ”faktiske grundlag”, selvom det er såkaldte ministerbetjeningsdokumenter.

Da justitsministeriet i oktober fremlagde den politiske aftale mellem regeringen, V og K fremgik det således af det dokument, der blev offentliggjort på ministeriets hjemmeside, at interne faglige vurderinger i endelig form ”skal ekstraheres – det vil sige uddrages af dokumentet – selv om oplysningerne findes i et "ministerbetjeningsdokument" omfattet af § 24".

En lignende formulering kan man finde i en ”oversigt over synspunkter om ministerbetjeningsreglen”, som Journalisten har fået aktindsigt i. Dokumentet der er fra december 2010, men er blevet brugt i drøftelserne mellem regeringen, Venstre og Konservative, som førte frem til den politiske aftale om den nye offentlighedslov. Her står understreget, ”at ministerbetjeningsdokumentet ikke vil være lukket land”, da der stadig vil være adgang til ”interne faglige vurderinger”.

Altså har både offentligheden og folketingspolitikere fået at vide, at det vil være muligt at få indsigt i ”interne faglige vurderinger” før lovforslaget blev fremlagt. Journalisten.dk har forsøgt at få et svar fra Morten Bødskov på, hvor der i det fremlagte lovforslag alligevel står, at ”det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning.”

Morten Bødskov har lovet, at han vil vende tilbage til Journalisten.dk i løbet af i dag

0 Kommentarer