Justitsministeren skal tage stilling til digital tinglysning

Retsordfører for Socialdemokraterne, Karen Hækkerup, beder justitsministeren undersøge, om journalister har fået ringere vilkår for tinglysning.

Retsordfører for Socialdemokraterne, Karen Hækkerup, beder justitsministeren undersøge, om journalister har fået ringere vilkår for tinglysning.

I september gik Danmark over til digital tinglysning. Det betyder, at alle ejendomsskøder nu er scannet ind og ligger digitalt på hjemmesiden Tinglysning.dk. Nu koster det dog 205 kroner, hvis du vil have skødet. Før kunne du gå i Byretten, hvor de kvit og frit kunne bladre igennem skøderne.

Karen Hækkerup stiller nu et paragraf 20-spørgsmål til justitsminister Brian Mikkelsen og beder ham undersøge sagen.

»Hvis det er rigtigt, så er det et problem, der skal løses. Så jeg stiller et spørgsmål til justitsministeren og beder ham se på det,« siger hun i den nyeste udgave af fagbladet Journalisten.

Spørgsmålet er formuleret som følger:

"Ministeren bedes svare på, om det forholder sig sådan, at journalister, der tidligere har haft adgang til oplysninger i tinglysningen, nu får ringere arbejdsvilkår for at kunne undersøge, om hushandler bliver presset op af mellemhandlere, og dårligere mulighed for at finde ud af, hvem der hæfter økonomisk i givne sager. Spørgsmålet, om journalister får mindre oplysninger med den nye ordning kontra den gamle model, bedes også besvaret, ligesom ministeren bedes forholde sig til det problem, at journalister ikke har økonomisk mulighed for at skulle betale gebyr i hver enkelt sag, de undersøger."

Justitsminister Brian Mikkelsen svarer over mail til Journalisten.

»Der er ikke pillet ved afgiften for oplysninger om tinglysning på fast ejendom. Afgiften er – ligesom før reformen – stadig 30 kroner per opslag. Der er heller ikke ændret ved, at alle helt gratis kan foretage ikke-erhvervsmæssige opslag i tingbogen fra brugerterminalerne ved byretterne og Tinglysningsretten.«

Justitsministeren skriver altså, at det koster 30 kroner per opslag. Det er også rigtigt, men hvis du vil have alle sagsakterne, hvor der er værdifulde oplysninger om for eksempel mellemhandlere, så koster det 175 oven i de 30 kroner.
Sidste del af svaret henviser til, at der i Københavns Byret skal stå en computer, hvor borgerne gratis kan se på skøderne. Men den computer virker ikke endnu, og når den kommer til at virke, må der ikke printes eller mailes fra computeren, og der er totalt notatforbud, mens du kigger på skøder. I praksis bliver det derfor ikke særligt brugbart for journalister.

Journalist på Jyllands-Posten Niels Sandøe har gennem de sidste to år hentet mere end 1.000 oplysninger fra tinglysningen til sit Cavling-nominerede projekt "Det store ejendomsspil". Nu må han lægge den videre research på køl, fordi det nu er blevet for dyrt at fortsætte. Han er ked af den behandling, han får fra det nye tinglysningssystem.

»De er jo ligeglade med os. Det er den holdning, jeg bliver mødt med fra tinglysningsvæsnets side. De er fuldstændigt ligeglade med, om offentligheden har ordentlig adgang,« siger han.

Læs mere i nyeste nummer af Journalisten.

1 Kommentar

Ulver Pedersen
28. JANUAR 2010
Re: Justitsministeren skal tage stilling til digital tinglysning

..også borgerne er hårdt ramt af den skandaløse håntering af digitaliseringen

http://www.digital-tinglysning-skandale.dk/listall.html