Justitsminister: »Ny offentlighedslov giver mere åbenhed«

I dag offentliggøres lovforslaget til den nye offentlighedslov. Justitsminister, Lars Barfoed, siger, at »det lukker op til forvaltningens inderste kammer«. Kritikerne mener dog, at loven vil forringe journalisters mulighed for at undersøge magthaverne gennem ministerbetjening .

I dag offentliggøres lovforslaget til den nye offentlighedslov. Justitsminister, Lars Barfoed, siger, at »det lukker op til forvaltningens inderste kammer«. Kritikerne mener dog, at loven vil forringe journalisters mulighed for at undersøge magthaverne gennem ministerbetjening .

I lovforslaget til den nye offentlighedslov vil der, ifølge Lars Barfoed, være 26 elementer, som udbygger åbenhedsprincippet, og 5 elementer, som begrænser det. Det skriver han i en kronik i Jyllands-Posten i dag.

Han indleder kronikkens første del med at konkludere:
»Nu er der behov for at tage skridt i retning af mere åbenhed og gennemføre en ny, moderne offentlighedslov.«

Ifølge ministeren består "den udvidede åbenhed" blandt andet i, at man bør kunne søge aktindsigt i selskaber, hvor det offentlige ejer mere en 75 procent. Det gælder for eksempel Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.
I lovforslaget sættes fristen for svar på aktindsigt også ned til syv dage, frem for de nuværende 10 dage.
Hvis man i dag søger aktindsigt, skal man søge på bestemte dokumenter. Går lovforslaget igennem, kan ansøgeren nøjes med at søge på et tema.

Den nye offentlighedslov har dog været kritiseret for at spærre vejen for journalisters mulighed for at undersøge magthaverne gennem ministerbetjening – hvor man kan få aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem ministerier. Det konkluderede en hvidbog blandt andet i oktober. Her blev der fremført konkrete afsløringer, som ifølge forfatterne ikke fremover vil være muligt at få fremm, hvis den ny offentlighedslov vedtages.

Men Lars Barfoed mener ikke, at aktindsigt i ministerbetjening er tidssvarende. Herom noterer han i dagens kronik:

»Demokrati handler ikke kun om størst mulig åbenhed, Demokrati drejer sig også om at sikre, at vores regeringer kan fungere og modtage en tilstrækkelig kvalificeret rådgivning,« skriver han og argumenterer for, at denne rådgivning fra embedsmænd, hvor mens man overvejer politiske initiativer, ikke bør deles med offentligheden.

Lovforslaget bliver offentliggjort senere i dag og Journalisten.dk dækker løbende.

Se også vores omfattende tema: Striden om offentlighedsloven

0 Kommentarer