JULEFYRINGER I ÅRHUS

Århus Stiftstidende vinker farvel til ni vikarer, og samtidig sker der omfattende rokeringer på redaktionerne. Udsigten til et elendigt årsregnskab for 1999 har igen skabt usikkerhed blandt medarbejderne.
Århus Stiftstidende vinker farvel til ni vikarer, og samtidig sker der omfattende rokeringer på redaktionerne. Udsigten til et elendigt årsregnskab for 1999 har igen skabt usikkerhed blandt medarbejderne.

 

Det er tæt på at blive tradition, at en større gruppe ansatte på Århus Stiftstidende får en fyreseddel med juleposten. For et år siden blev 120 medarbejdere fyret – heraf 17 på redaktionen – på grund af et løbsk årsregnskab, der viste et underskud på 80 millioner.
I ugen op til 1999-julen fik ni vikarer så besked på, at de ikke skal fortsætte på avisen, når deres vikariater udløber. Vedholdende rygter siger, at Århus Stiftstidendes underskud for 1999 når helt op på 90 millioner kroner – 50 millioner mere end forventet. Avisens administrerende direktør Ulrik Merrild ønsker ikke at kommentere rygterne.
»Afskedigelsen af de ni vikarer er et led i mange små justeringer i forhold til budgettet for år 2000,« siger Ulrik Merrild, der fastholder avisens forudsigelse om at få balance i regnskaberne i år – på trods af den aktuelle aviskrise og de seneste års store underskud.
»Hvis vi i løbet af januar opdager, at vores forventninger til 2000 ikke holder stik, vil vi foretage nye justeringer,« siger Ulrik Merrild.
Den melding har skabt usikkerhed blandt avisens ansatte.
»Vi har ikke fået nogen garantier for, at det slutter ved fyringen af de ni vikarer – vi er faktisk ikke blevet lovet noget som helst,« siger tillidsmand Mogens Lyng.

Puslespil
Fyringen af vikarerne fordeles med seks i Århus, to i Randers og en i Grenå. Da flere af stillingerne ikke kan undværes, er avisen i færd med at få et kompliceret puslespil til at gå op for at få fyldt hullerne efter vikarerne.
En redaktionssekretær fra Århus skal for eksempel fremover være skrivende i Grenå.
Vikaren på »Spis Godt«-tillægget erstattes af en journalist fra kulturredaktionen, samtidig med at tillægget fremover skal handle mere om temaet livsstil.
Stiften lukker efter al sandsynlighed sin dækning af Silkeborg-området, der tidligere havde sin egen rubrik i søndagsavisen. Journalisten, der stod for Silkeborg-spalterne, skal fremover arbejde på lokalredaktionen i Hammel.
Desuden samler Århus Stiftstidende redigeringen af de tre oplandstillæg, Østjylland, Djursland og Fjorden Rundt, i Randers. Det betyder, at tre redaktionssekretærer flytter fra Århus til Randers. Ledelsen håber på en rationaliseringsgevinst ved at samle redigeringen af det lokale stof.
Ingen af de menige medarbejdere på stiften ønsker at stå frem i JOURNALISTEN. Baggrunden er den store usikkerhed, der gennem snart lang tid har præget avisen.
»Man skal vist være glad, så længe man har noget papir at skrive på,« siger en af de fastansatte.

0 Kommentarer