JR VIL SAMARBEJDE

En rekordstor generalforsamling i JR, Kredsen af journaliststuderende på RUC, signalerede øget samarbejde mellem de studerende på de tre journalistuddannelser.

En rekordstor generalforsamling i JR, Kredsen af journaliststuderende på RUC, signalerede øget samarbejde mellem de studerende på de tre journalistuddannelser.

Branchen må ikke have held med at spille de tre journalistuddannelser ud mod hinanden. JR´s generalforsamling talte med én stemme og ville gerne have, at eleverne fra de tre uddannelser gør det samme: Der skal arbejdes hårdt for at koordinere synspunkterne og stå i samlet flok ved efterårets overenskomstforhandlinger.
En lille gruppe studerende havde forrige fredag sat hinanden stævne i et afsidesliggende lokale i RUC´s nye journalistbygninger. 30 deltagere lyder måske ikke af meget, men tager man i betragtning, at JR kun har 41 medlemmer at gøre godt med, så var opmødet til generalforsamlingen ganske imponerende.

Sammenhold
Det var kun tredje gang, JR samledes til generalforsamling, og det kunne mærkes på den noget løse debatform. Men diskuteret blev der, og især de to søsteruddannelser i Odense og Århus var centrum for diskussion. Odenses ønske om 18 måneders praktik mødte klar modstand:
»Hvis vi skal op imod to uddannelser med 18 måneders praktik, så får vi endnu værre betingelser end nu,« sagde den nyvalgte formand Ulrikke Moustgaard Andersen.
Men de fremmødte mente ikke, at den spændte praktiksituation måtte være anledning til splid mellem de tre kredse af journaliststuderende.
»Der er brug for en samlet debat mellem JR, KaJ og KaJo,« sagde Trine Bjerregaard.
Det blev derfor pålagt bestyrelsen at rette henvendelse til de to andre uddannelser for at formulere fælles krav, når betingelserne for praktikanter skal fornys ved efterårets overenskomstforhandlinger.
På grund af et stort arbejdspres blev det besluttet at udvide bestyrelsen fra syv til ni poster. Den ny bestyrelse ser således ud:
Formand Ulrikke Moustgaard Andersen (modul 2). Næstformand Julie Top-Jensen (modul 2). Menige medlemmer fra modul 1: Marie Lau, Charlotte Kjørup, Kristoffer Gravgaard og Kasper Haugaard. Fra modul 2: Kim Ege Møller (også kasserer). Fra praktik-modulet: Pia Meisner og Lasse Højsgaard.

0 Kommentarer