JP uden tillidsfolk

  Danmarks største dagblads-arbejdsplads, Jyllands-Posten (JP), har ikke længere nogen tillidsmand. Det lykkedes nemlig ikke på generalforsamlingen 14. april at finde en afløser for Erik Vohnsen, der trak sig efter seks år på posten.  

Danmarks største dagblads-arbejdsplads, Jyllands-Posten (JP), har ikke længere nogen tillidsmand. Det lykkedes nemlig ikke på generalforsamlingen 14. april at finde en afløser for Erik Vohnsen, der trak sig efter seks år på posten.

OPLØSNING. Danmarks største dagblads-arbejdsplads, Jyllands-Posten (JP), har ikke længere nogen tillidsmand. Det lykkedes nemlig ikke på generalforsamlingen 14. april at finde en afløser for Erik Vohnsen, der trak sig efter seks år på posten.

Da ingen af de cirka 170 redaktionelle medarbejdere på JP – herunder de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer i Journalisternes Faglige Gruppe – har ønsket at tage over efter Erik Vohnsen, bliver konsekvensen efter alt at dømme, at medarbejderforeningen nu opløser sig selv.

»Det er meget, meget ulykkeligt, at vi ikke på så stor en arbejdsplads er i stand til at finde én eneste, der har lyst til at være tillidsmand,« siger den afgåede formand Erik Vohnsen.

Rent praktisk fungerer de fire bestyrelsesmedlemmer som et »forretningsministerium« med to opgaver: De betaler medarbejderforeningens regninger, og de indkalder til en ekstraordinær generalforsamling 12. maj, hvis formål er at opløse foreningen. I alle faglige spørgsmål er JPs medarbejdere fra nu af henvist til at søge hjælp i Dansk Journalistforbund (DJ).

»Det er rystende og forfærdeligt. Jeg kan ikke mindes, at vi har stået i en lignende situation på så stor og vigtig en arbejdsplads, og jeg ikke tænkt mig at sidde på den flade. Vi må simpelthen ind og medvirke til at genoprette lysten til at lave fagligt arbejde på JP,« siger DJs næstformand, Fred Jacobsen.

Han forklarer, at DJs faglige beredskab bygger på tillidsfolkene ude på arbejdspladserne. De er, hvor tingene sker, og ved konkret, hvor skoen trykker. Desuden er tillidsfolkene et vigtigt forbindelsesled mellem medarbejderne og ledelsen på arbejdspladsen, og Fred Jacobsen understreger, at situationen på JP også er uholdbar for ledelsen.

»Nu kan ledelsen ikke kan klare et lokalt problem i samarbejde med tillidsfolkene. Det betyder, at hvis der er uenigheder i forbindelse med overenskomsten, så skal ledelsen nu afklare det direkte med DJ. Ting, der på en overkommelig måde kunne være løst ved hjælp af en tillidsmand, kommer nu hurtigt til at ligne en sag i DJ-regi,« siger Fred Jacobsen.

Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, Carsten Juste, har ingen kommentarer til det faktum, at der ikke længere er tillidsfolk på avisen.

0 Kommentarer