JP/Pol. kræver medarbejderbetalt frokostpause på Format

19.172 kr. i mindsteløn og selvbetalt frokostpause. Sådan kan vilkårene blive for de ansatte på JP/Politikens ungdomsmedie, hvis det står til ledelsen. Frokostpause-kravet kritiseres af tillidsfolk på Rådhuspladsen: ”Det er i forvejen de journalister i huset, der får den mindste løn.” Ledelsen afviser  

Da JP/Politikens Hus’ nye ungdomsmedie Format gik i luften for to måneder siden, var det uden en overenskomst for de ansatte med Dansk Journalistforbund.

Parterne har forhandlet henover sommeren og er blevet enige om at anvende den såkaldte Fællesoverenskomst. Mindstelønnen i Fællesoverenskomsten er 19.172 kr., mens grundlønnen i 24timers-overenskomsten – der bl.a. gælder på koncernens Watch Medier – til sammenligning er knap 29.000 kr.

Men aftalen er endnu ikke faldet endeligt på plads. Lige nu kræver ledelsen nemlig, at Format indgår en lokalaftale, før de vil tiltræde overenskomsten.

Lokalaftalen handler primært om, at overarbejde skal opgøres efter hver måned og ikke hver uge. Men ledelsen gør det også klart i aftalen, at de ansatte på Format selv skal betale for deres frokostpause. Og det har fået tillidsfolkene på de øvrige udgivelser i JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen til at reagere.

”Jeg synes, DJ har været ret large og givet dem en billigere overenskomst, end man normalt skal have i vores hus. Men pludselig vil ledelsen også lave en aftale, hvor der indgår selvbetalt frokostpause. Det vil sige at, de mennesker, der i forvejen arbejder til lav løn, også skal arbejde 2 ½ timer mere om ugen, end der egentlig står i deres overenskomst,” siger Anders Stoffer, tillidsmand på Ekstra Bladet. 

DJ: De bypasser det normale system

Anders Stoffer udtaler sig på vegne af medarbejderforeningerne på Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten. De kritiserer i en fælles udtalelse ledelsen for at forsøge at gennemtvinge medarbejderbetalt frokostpause for DJ-ansatte i JP/Politikens Hus uden om den normale aftalemodel.

”Vi har udtrykt vores dybeste forundring og utilfredshed med fremgangsmåden i forhandlingerne. Og opfordret til, at ledelsen bringer orden i aftalerne, så de unge kolleger på Format hurtigt får en overenskomst,” siger Anders Stoffer.

Tillidsfolkene beskriver det som ”stik imod normal aftalepraksis”, at ledelsen vil lave en lokalaftale med medarbejderne, inden de indgår overenskomst. Normalt er rækkefølgen omvendt. Også DJ’s forhandlingskonsulent Christian Dølpher er kritisk over for fremgangsmåden:

”JP/Politikens Hus bypasser det normale system ved først at ville tiltræde overenskomsten, når lokalaftalen også er tiltrådt. Det er usædvanligt at knytte de to ting sammen. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det før,” siger han og tilføjer:

”Jeg er overrasket over, at man ønsker en anden praksis på Rådhuspladsen, hvor de redaktionelle medarbejdere opgør deres arbejdstid på en anden måde.”

Ledelsen: Det juridiske udgangspunkt er selvbetalt pause

Men hos ledelsen i JP/Politikens Hus ser man anderledes på sagen. Her mener koncernpersonalechef Mia Riedel Lentz, at det er DJ og tillidsfolkene på Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten, der pt. forhaler en implementering af forhandlingsresultatet.

”Vi er faktisk en smule forundret over, at den her aftale nu bliver sat på hold. Jeg synes, det er ærgerligt, at de journalistiske medarbejdere på Format ikke frit kan indgå en lokalaftale, fordi de fornemmer, at de bevæger sig på et principielt område for DJ og deres øvrige journalist-kolleger,” siger hun.

Hun understreger, at lokalaftalen primært handler om vilkårene for opgørelse af arbejdstid. Frokostpausen er ikke aftalens fokus.

”Men vi er jo en nystartet virksomhed, så det juridiske udgangspunkt må altid være, at frokostpausen ikke indgår i den betalte arbejdstid. Det har vi bare valgt at tydeliggøre, når vi nu alligevel lavede en aftale om opgørelse af arbejdstiden,” siger hun.

Til det siger DJ’s forhandlingskonsulent Christian Dølpher:

”Det er vi grundlæggende uenige i. Man har valgt at anvende Fællesoverenskomsten, og det er vores spåstand, at på Fællesoverenskomsten har man som udgangspunkt ret til betalt spisepause,” siger han.

Behov for en konkurrencedygtig overenskomst

Ifølge koncernpersonalechef Mia Riedel Lentz fra JP/Politikens Hus handler dets om at skabe en ”konkurrencedygtig” overenskomst for Format.

”Vi forsøger jo at finde nogle vilkår, der gør det muligt at skabe et sundt og bæredygtigt fundament for Format. Så det kan vokse sig stærkt og på sigt også skabe mange nye mediearbejdspladser,” siger hun.

Men hvorfor er det rimeligt, at de ansatte på Format både skal have en markant lavere løn end andre i koncernen og samtidig arbejde 2 ½ time mere om ugen for den?

”Der er jo ikke nogen, der siger, at man starter på startlønnen. Og de arbejder jo ikke nødvendigvis 2 ½ time mere end andre medier på Fællesoverenskomsten. De skal heller ikke arbejde mere end deres kolleger på Watch Medier og Politiken Nicher, der også har effektiv arbejdstid. Det er kun vores gamle større medier, hvor de stadig har den kutyme, at arbejdstiden er inklusiv den betalte frokostpause,” siger hun.

De ansatte på f.eks. Watch Medier har så også en markant højere startløn end den, der vil gælde på Format. Hvorfor skal de ansatte på Format både arbejde mere og have mindre i løn?

”De skal jo netop ikke arbejde mere end deres kolleger på Watch Medier og Politiken Nicher. Men de har en lavere startløn. Og svaret er jo, at Format er jo et helt nyt medie, der har behov for en konkurrencedygtig overenskomst,” siger Mia Riedel Lentz.

Tillidsmand: DJ har allerede flyttet sig langt

Hos DJ afviser Christian Dølpher ikke, at DJ allerede har indgået aftaler for medier i JP/Politikens Hus, der heller ikke opererer med betalt frokostpause. Men det er noget nyt på Rådhuspladsen, understreger han.

”Watch Medier og Politiken Nicher holder til på deres egen matrikel i Store Regnegade og har samme overenskomst. Det er der en form for ræson i. Og det er mit indtryk, at den måde at arbejde på – altså med ikke-betalt spisepause – bunder i en lokal enighed der,” siger han.

For tillidsfolkene på Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på Rådhuspladsen er sagen om frokostpausen på Format principiel.

”Kollegerne på de tre store aviser ser jo med bekymring på udviklingen,” siger Anders Stoffer.

Kan ledelsen ikke have ret i, at det kan spænde ben for udviklingen i branchen, hvis nye medier skal tilbyde de ansatte lige så favorable vilkår, som I har?

”Jo, men det er jo derfor, at DJ har lyttet og gået med til at lave en aftale på Fællesoverenskomsten og ikke på 24 timers-overenskomsten. Så der synes jeg da, at den gamle fagbevægelse har flyttet sig,” siger han.

Og det ville være for langt at flytte sig, hvis de accepterede selvbetalt frokostpause på Format?

”Ja, det er i forvejen de journalister i huset, der får den mindste løn. De behøver ikke også at skulle betale deres frokostpause selv,” mener Anders Stoffer. 

3 Kommentarer

Peter Brøndum
2. OKTOBER 2019
Det LYDER som om, at Mia Riedel Lentz er langt bedre stillet fagligt i denne diskussion, end hvad både Anders Stoffer og Kerstin Bruun-Hansen er. Professionalisme er key under sådanne prominente emner, og det klarer Mia forrygende!
Per Andersen
26. OKTOBER 2017
Selvfølgelig skal de unge
Selvfølgelig skal de unge mennesker spise noget i en betalt frokostpause
Andreas Hansen
26. OKTOBER 2017
Mia Riedel Lentz kunne jo
Mia Riedel Lentz kunne jo starte med at betale sin egen frokost, før hun beder andre om det.