JP: OK på plads

Kort før jul lykkedes det endelig at få overenskomsten på Jyllands-Posten forhandlet færdig. Resultatet af den to-årige overenskomst blev blandt andet en lønstigning på 4,6 procent fordelt over de to år. En stigning, der også gælder alle tillæg og pension.

Kort før jul lykkedes det endelig at få overenskomsten på Jyllands-Posten forhandlet færdig. Resultatet af den to-årige overenskomst blev blandt andet en lønstigning på 4,6 procent fordelt over de to år. En stigning, der også gælder alle tillæg og pension.

Derudover øges de personlige tillæg i 1998 med 336 kroner i gennemsnit, hvor alle medarbejdere er sikre på at få et grundbeløb på mindst 250 kroner. I 1999 vil de personlige tillæg gennemsnitligt stige med 278 kroner.

Med i overenskomsten kom også, at tillidsrepræsentanterne nu får øget kontrol med korttidsansættelserne på JP. Desuden ændres reglerne for godtgørelse i forbindelse med afskedigelse på grund af bladets forhold. Tidligere var det kun medarbejdere over 50 år, der havde været ansat i 10 år, der kunne modtage godtgørelse. Nu vil yngre medarbejdere også kunne modtage kompensation, dog kræves en anciennitet på 15 år.

Overenskomsten blev sendt til ur-afstemning blandt medarbejderne den 7. januar. Resultatet foreligger den 9. februar.

0 Kommentarer